Er vores uddannelsesminister blevet erhvervsminister?

Følg med!

Vi opdaterer løbende omnibus.au.dk med nyheder.

Gå ikke glip af nyt fra Omnibus: 

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

30.09.2014

Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation

Af Michael Fevejle Christensen, bestyrelsesmedlem og studenterpolitisk koordinator i Frit Forum Århus, på vegne af Frit Forum Århus.

Med uddannelsesministeren i spidsen har regeringen dikteret, at de danske universiteter skal beskære udvalgte uddannelsers kandidatoptag med op mod 30 %. Denne reduktion kommer også til at berøre bacheloroptaget, for universiteterne er nød til at trimme antallet af bachelorer efter antallet af kandidatpladser.

Det kan næppe komme som en overraskelse, at denne ’dimensionering’ primært rammer kommunikations- og humaniorastudierne, for uddannelsespolitikken handler efterhånden ensidigt om beskæftigelsesmuligheder. Uddannelse er kraftigt relateret til beskæftigelse, men er samtidig mere end det.

Tre kritikpunkter

Ministerens udgangspunkt er i bund og grund sympatisk, da hun ikke ønsker at uddanne nogen til stud. ubrugelig. I virkeligheden vil dimensioneringen dog betyde færre studerende, for hvem bliver ingeniør, hvis vedkommende vil være humanist? Vi mener, at man kan rette tre fundamentale kritikpunkter mod uddannelsesministerens model.

For det første er den systematiske nedskæring af humaniora under al kritik. Alt for længe har der hersket en negativ diskurs omkring dette videnskabelige felt. Uddannelsesministeren har tydeligt vist, at hun ikke ønsker at ændre på denne diskurs, men snarere fastholde og bidrage til forestillingen om, at humanistiske studier er studier uden fremtid.

Uddannelsesministeren kunne have valgt at udbygge kvaliteten yderligere på de humanistiske fag. Hun kunne have lagt en ny retorisk linje, så mindre virksomheder ikke ville tøve med ansætte humanister. Humanister, som kunne få væksten til at blive øget markant i de mindre virksomheder. Humanister, der kan bidrage med et anderledes perspektiv. Uddannelsesministeren kunne også have kigget til blandt andre RUC, hvor praktikophold er en del af kandidatuddannelsen. Dette har ministeren tydeligvis heller ikke valgt at gøre.

Erhvervslivets taktstok

For det andet er ministerens ønske om en detailstyring af uddannelsessystemet aldeles foruroligende. Ministeren ønsker åbenbart at lade uddannelsessektoren svinge efter erhvervslivets taktstok. Igennem detailstyring har man et naivt håb om, at ingen bliver uddannet til arbejdsløshed. Ingen kan dog forudsige fremtidens arbejdsmarked og dets vilkår. Derfor risikerer man, igennem systematisk nedskæring af et helt fakultet, at skyde helt ved siden af fremtidens krav og efterspørgsel.

For det tredje og afgørende er man i gang med at fjerne universiteternes fineste opgave. Man tog det første større skridt i denne retning med studiefremdriftsreformen. Nu vælger man målrettet at såre dannelsesidealets højborg. Med regeringens snævre fokus på uddannelse har man glemt værdier som fri tænkning, kritisk stillingstagen og refleksion. Dannelse er en del af humaniorastudiets fineste disciplin. Humanister har en evne til at tage stilling og indgå som kritiske aktører i samfundsdebatten. Dette element har man nu sendt på pension for at please erhvervslivet.

Løsning: Dannelsesministeriet  

Vi mener, at det er naivt at tro, at arbejdsløsheden forsvinder ved en reduktion af kandidatstuderende. I stedet bør man løfte kvaliteten af uddannelserne eller endnu bedre gøre virksomheder opmærksomme på de humanistiske uddannelsers styrker. Vi mener, at uddannelse og beskæftigelse hænger uløseligt sammen, men at beskæftigelsesparadigmet har fået en uhyggelig stor magt.

Løsningen herpå kunne være oprettelsen af et nyt ministerium. Det skulle hedde Dannelsesministeriet, for vores uddannelsesminister minder lige nu mere om en erhvervsminister end en uddannelsesminister.

Synspunkt, Omnibus, Omnibus, Omnibus

Skriv en kommentar til artiklen

Omnibus ønsker en fri og levende debat, derfor gælder der kun få regler.

  • Indlæg må ikke være anonyme
  • Indholdet må ikke være i strid med lovgivningen
  • Reklame og spam accepteres ikke

Slettes et indlæg, gør redaktionen tydeligt opmærksom på det.

Spørgsmål? Send en mail til: omnibus@au.dk

comments powered by Disqus

Læs også

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.05.2019