Velkommen til
Omnibus’ valgside

 

Her finder du nyheder om
valget på Aarhus Universitet,
præsentation af spidskandidaterne
og meget mere

 

Hvad står studenterorganisationerne for?

 

Studenterrådet er en interesseorganisation for studerende på AU. Studenterrådet er repræsenteret lokalt i form af fagråd.  Studenterrådet er en politisk aktør, men er ikke partipolitisk. Studenterrådet opstiller sine kandidater rangordnet.

KS - den eneste borgerlige liste er en studenterpolitisk studenterforening med et borgerligt værdigrundlag. Foreningen står bl.a. bag en foredragsrækken Critique. KS opstiller sine kandidater sideordnet.

Frit Forum Aarhus er en studenterpolitisk studenterforening med et socialdemokratisk værdigrundlag. Foreningen står bl.a. bag en række foredrag og debatarrangementer. Frit Forum opstiller sine kandidater rangordnet.

Læs mere om valget

  • AU's officielle valgside for studerende her.

Tag valgtesten

Er du i tvivl om, hvem du vil stemme ind i universitetets bestyrelse?

Tag Omnibus' valgtest og find ud af, hvilken kandidat, du matcher bedst med

Hvad går valget ud på?

  • Studerende skal pege på to studenterrepræsentanter til AU's bestyrelse og skal derudover vælge repræsentanter til studienævn og akademisk råd.
  • Ph.d.-studerende skal vælge repræsentanter til ph.d.-udvalg.
  • Sæt dit X: Du kan stemme fra mandag 13. til torsdag 16. november. Valget foregår elektronisk på au.dk/valg i valgperioden.

AU's organisation kan være svær at overskue. Derfor har vi lavet dette diagram, som viser de forskellige organer, du kan stemme til, og hvilket niveau, de ligger på. Nedenfor er de forskellige organers opgaver beskrevet.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på AU og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. To af de 11 medlemmer er studerende, som du skal vælge i år.

Studienævn

Studienævn arbejder for eksempel med forslag til studieordninger, og nævnet sikrer blandt andet, at der bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen.

Akademisk råd

Akademisk råd er et organ, som skal sikre, at studerende og medarbejdere bliver inddraget i diskussionerne af akademiske forhold på universitetet og ikke mindst er medbestemmende om forholdene.

Ph.d.-udvalg

Ph.d.-udvalg arbejder for eksempel med udbuddet af ph.d.-kurser og evaluering af den vejledning, som den ph.d.-studerende får fra blandt andet sin vejleder.

Mød spidskandidaterne til Aarhus Universitets bestyrelse

Den 13. - 16. november skal studerende og ph.d.-studerende til den digitale stemmeurne, når der skal vælges nye studenterrepræsentanter til AU's bestyrelse, akademiske råd og studienævn og nye ph.d.-studerende til AU's ph.d.-udvalg.

Nedenfor kan du møde fire spidskandidater til bestyrelsen. Kandidaterne kommer fra Studenterrådet og KS – den eneste borgerlige liste. Frit Forums kandidater har ikke ønsket at deltage.

KS - den eneste borgerlige listes spidskandidater

Mikael Brorson

22 år og læser teologi på 5. semester

LÆS MERE: "Jeg ønsker at indføre adgangskrav på alle fakulteter på Aarhus Universitet"

 

Karoline Poulsen

24 år og læser Economics and Business Administration - Finance and International Business (cand.merc.) på 1. semester

LÆS MERE: "Det skal være let og ligetil at være studerende på AU"

 

 

Tidligere/nuværende poster i relevante fora og nævn: Ingen endnu, men jeg stiller både op til studienævnet for erhvervsøkonomi og Akademisk Råd på Aarhus BSS i år.

 

 

Studenterrådets spidskandidater

Line Dam Westengaard

24 år og læser religionsvidenskab og samfundsfag på 7. semester 

 LÆS MERE: "Jeg vil arbejde for, at AU sætter større fokus på værdien af et sundt studiemiljø"

 

 

 

 

Tidligere/nuværende poster i relevante fora og nævn: Næstformand ved Uddannelsesnævnet ved Religionsvidenskab og Arabisk og Islamstudier, Næstformand i Religionsvidenskabeligt Fagråd, Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund, nuværende formand for Artsrådet og repræsentant i Akademisk Råd på Arts.

 

 

 

Sune Koch Rønnow

29 år og læser klassisk arkæologi med matematik på tilvalg

 LÆS MERE: "Jeg vil sørge for, at besparelser går mindst muligt ud over uddannelse og forskning"

 

 

 

Tidligere/nuværende poster i relevante nævn og fora: Medlem af Akkrederingspanelet for KU 2015-2017, medlem af Danske Studerendes Fællesråds Landsforum (nationale bestyrelse) 2014-2017, formand for Studenterrådet 2015, medlem af Studenterrådets Forretningsudvalg 2012-2015, med i AU's analysepanel 2014, næstformand for Artsrådet 2011-2012, medlem af studienævnet for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik 2010-2011.

 

 

 

Præsentation af spidskandidaterne

Mikael Brorson, KS – den eneste borgerlige liste

22 år og læser teologi på 5. semester 

"Jeg ønsker at indføre adgangskrav på alle fakulteter på AU"

 

Hvorfor stiller du op til AU’s bestyrelse?

"Fordi jeg holder af Aarhus Universitet og gerne vil sikre det en fremtid som en førende international uddannelsesinstitution. Det kræver, at vi tør gøre op med masseuniversitetet ved at nedbringe optaget, og det kræver, at vi tør satse på de allerdygtigste studerende. Det vil jeg kæmpe for."    

Hvorfor skal man stemme på dig?

"Fordi jeg har forståelse for, at det kræver prioriteringer at drive et universitet. Man kommer ikke udenom – hvor ubehageligt det end er at indse – at man ikke både kan prioritere kvalitet og kvantitet. Det er ganske simpelt: med masseuniversitetet får vi et markant dårligere universitet. Jeg vil prioritere kvaliteten i stedet."

Nævn én sag, du gerne vil – og rent faktisk også kan fremme i bestyrelsen. Uddyb gerne hvordan:

"Jeg ønsker at indføre adgangskrav på alle fakulteter på Aarhus Universitet. Dermed skal vi sikre høj faglighed."

Hvordan ser du din rolle som internt bestyrelsesmedlem på AU?

"Som en kritisk røst for en stor gruppe borgerlige studerende, der alt for længe har manglet at blive præsenteret i AU’s bestyrelse." 

 

Karoline Poulsen, KS - den eneste borgerlige liste

24 år og læser Economics and Business Administration – Finance and International Business (cand.merc.) på 1. semester

"Det skal være let og ligetil at være studerende på AU"

 

Hvorfor stiller du op til AU’s bestyrelse?

"Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg elsker Aarhus Universitet, og fordi jeg brænder for uddannelse."

Hvorfor man skal stemme på dig?

"KS er den eneste borgerlige liste på AU. Man skal derfor stemme på mig, hvis man ønsker et mere frit og liberalt universitet, hvor man erkender, at den enkelte studerende selv ved, hvad der er bedst for ham eller hende."

Nævn én sag, du gerne vil – og rent faktisk også kan fremme i bestyrelsen. Uddyb gerne hvordan:

"Convenience – nemt, hurtigt og bekvemt. Det skal være så let og ligetil at være studerende på AU som overhovedet muligt. Der er ikke noget værre end administrativt bøvl. Det dræner den studerende for både tid og energi, som ellers kunne være brugt på studie, arbejde eller andet sjovt."  

Hvordan ser du din rolle som internt bestyrelsesmedlem på AU?

"Jeg ser min rolle som et seriøst og økonomisk ansvarligt bestyrelsesmedlem. Selvom man repræsenterer de studerendes interesser, kan man sagtens være bevidst omkring besparelser og effektivisering." 

Line Dam Westengaard, Studenterrådet

24 år og studerer religionsvidenskab og samfundsfag på 7. semester.

"Jeg vil arbejde for, at AU sætter større fokus på værdien af et sundt studiemiljø"

 

Hvorfor stiller du op til AU’s bestyrelse?

"Kort sagt stiller jeg op til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil repræsentere de studerende på AU. Jeg vil rigtig gerne agere talerør for universitetets mange studerende med lige så mange problemstillinger. Jeg syntes, det er vigtigt at de studerende har repræsentation helt oppe på universitets øverste niveau, og at denne repræsentation har en bred faglig forankring, hvilket Studenterrådet formår via fagrådene."     

Hvorfor skal man stemme på dig?

"Man skal først og fremmest stemme på mig, fordi jeg stiller op for Studenterrådet. Det betyder, at vi er fagligt funderet på næsten alle fag via fagrådene. Det betyder, at når vi skal tage en beslutning i bestyrelsen, så repræsenterer jeg ikke nødvendigvis min egen personlige holdning, men en holdning der kommer til udtryk blandt de aktive i Studenterrådet."

Nævn én sag, du gerne vil – og rent faktisk også kan fremme i bestyrelsen. Uddyb gerne hvordan:

"Jeg vil arbejde for, at AU sætter større fokus på værdien af et sundt studiemiljø. Studiemiljøundersøgelsen fra 2017 viste, at flere studerende oplever stress, ensomhed og konkurrence i relation til deres studie. Det er noget, AU er nødt til at reagere på. Dette kræver, at AU afsætter midler og hjælp til de lokale foreninger på universitetet."

Hvordan ser du din rolle som internt bestyrelsesmedlem på AU?

"Jeg vil arbejde for, at de beslutninger, der tages i bestyrelsen, tager udgangspunkt i den hverdag, de studerende oplever, og at beslutningerne tages på baggrund af input fra lokalt niveau og med størst mulig åbenhed."    

Sune Koch Rønnow, Studenterrådet

29 år og læser klassisk arkæologi med matematik på tilvalg

"Jeg vil sørge for, at besparelser går mindst muligt ud over uddannelse og forskning"

 

Hvorfor stiller du op til AU’s bestyrelse?

"Jeg har siddet i AU's bestyrelse det seneste år og vil  gerne fortsætte det arbejde, jeg har startet. Det er enormt vigtigt, at vi som studerende, slår et slag for forskningsbaseret uddannelse og undervisning."

Hvorfor skal man stemme på dig?

"Man skal stemme på mig, fordi jeg er en del af Studenterrådet. Studenterrådet har et kæmpe netværk, som gør, at vi kan tage ud og snakke med repræsentanterne for fagene og få fagenes indspark."

Nævn én sag, du gerne vil – og rent faktisk også kan fremme i bestyrelsen. Uddyb gerne hvordan:

"Økonomi. Det er ikke sjovt, men vi lever i sparetider. Hvordan vi prioriterer vores midler, er vigtigere end nogensinde. Jeg vil sørge for, at besparelserne går mindst muligt ud over uddannelse og forskning."

Hvordan ser du din rolle som internt bestyrelsesmedlem på AU?

"De eksterne medlemmer af bestyrelsen kender ikke til de studerendes hverdag. Det gør vi som studerende, og det er den virkelighed, som vi skal bringe til bestyrelsen."

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 07.02.2018