7.383 nye studerende er blevet tilbudt en plads på AU: Sprogfagene har det fortsat hårdt, mens flere vil tage en engelsksproget uddannelse

AU øger i år antallet af tilbudte studiepladser og ser blandt andet fremgang blandt de engelsksprogede uddannelser og it- og ingeniørfag. Sprogfagene, der i årevis har haft det hårdt, oplever igen et fald. På landsplan er 61.382 ansøgere blevet tilbudt en plads på en videregående uddannelse.

På landsplan er 61.382 ansøgere blevet tilbudt optag på en videregående uddannelse. Foto: Poul Ib Henriksen/AU Foto

7.383 ansøgere fik natten til fredag besked i e-Boks om, at de er blevet tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet, oplyser AU. Det er en stigning på 4 procent sammenlignet med sidste år, og også flere end i 2019, året inden coronaperioden bragte ansøgningstallet markant op og dermed besværliggør sammenligninger.

På landsplan er 61.382 ansøgere blevet tilbudt optag på en videregående uddannelse. Det fordeler sig på 27.745 optag tilbudt på bacheloruddannelser, 23.340 på professionsbacheloruddannelser og 10.297 på erhvervsakademiuddannelser. Samlet set er antallet af optagne større end i 2022, men over 4.000 pladser færre end i 2019. Mens AU har tilbudt 270 flere ansøgere en plads i år sammenlignet med sidste år, har for eksempel Københavns Universitetet tilbudt 29 flere studerende en plads.

Sprogfagene bliver mindre igen

Igen i år må Aarhus Universitet erkende, at sprogfagene ikke er de mest populære blandt ansøgerne. Akkurat som sidste år er det ud af universitetets 12 sprogstudier kun Japanstudier, der ikke oplever et fald sammenlignet med 2019.

Arabisk- og islamstudier, brasilianske studier, engelsk, fransk sprog, litteratur og kultur, Indien- og Sydasienstudier, klassiske sprog, Kinastudier, nordisk sprog og litteratur, Ruslandstudier, spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur samt tysk sprog, litteratur og kultur går alle tilbage sammenlignet med 2019.  

Ruslandstudier tilbød for eksempel 31 ansøgere en plads i 2019 ud af de 69 ansøgere. mens det kun er 10, der er blevet tilbudt en plads i år. Her har 29 søgt om en plads på studiet. Arabisk- og islamstudier tilbød en studieplads til 38 ud af 89 ansøgere i 2019. I år har 12 fået tilbuddet ud af 40 ansøgere.

Samlet er sproguddannelserne gået 33 procent tilbage i forhold til 2019. Prorektor Berit Eika siger i en nyhed på au.dk, at det er en stor udfordring.

”Udviklingen betyder, at både den offentlige og den private sektor inden længe får svært ved at rekruttere medarbejdere med sproglige og sprogkulturelle kompetencer. Det er en stor udfordring for både samfund og erhvervsliv, som har stor brug for sprogspecialister – både nu og i fremtiden,” udtaler Berit Eika.

Glæde over flere studerende til ingeniør- og it-fag

På nationalt plan er der sket en stigning i antallet af studerende, der er blevet tilbudt optag på it- og ingeniøruddannelser, og den udvikling ses også på AU, der har en samlet vækst i antallet af tilbudte pladser på de områder.

Prorektor Berit Eika kalder det positivt, at ”de unges interesse for ingeniør- og it-fagene vokser”. Også uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) hæfter sig i en pressemeddelelse fra ministeriet ved det højere optag.

”Særligt årets stigning på it- og ingeniøruddannelserne er positiv. Der er stor efterspørgsel på dygtige ingeniører og it-specialister i Danmark”, udtaler hun.

​​​​​​Fakulteternes optag:

  • Arts: 1.919 tilbud om optagelse: Ingen ændring sammenlignet med 2022 og 9 % færre end i 2019
  • Aarhus BSS: 2.512 tilbud om optagelse: 5 % flere end i 2022 og 4 % flere end i 2019
  • Natural Sciences: 786 tilbud om optagelse: 2 % færre end i 2022 og 4 % færre end i 2019
  • Health: 965 tilbud om optagelse: 10 % flere end i 2022 og 11 % flere end i 2019
  • Technical Sciences: 1.201 tilbud om optagelse: 8 % flere end i 2022 og 28 % flere end i 2019

Kilde: au.dk

Engelsksprogede uddannelser tager flere ind

På AU’s engelsksprogede uddannelser er der også fremgang. Det er også billedet på nationalt niveau, hvis man ser på universiteterne.

AU fremhæver for eksempel Economics and Business Administration på Aarhus BSS, der har tilbudt 277 ansøgere en plads. Det er 37 flere end sidste år og 46 flere end i 2019. Også Cognitive Science går med 85 tilbudte pladser frem med 29 procent i forhold til 2019 og 5 procent flere end sidste år.

Virksomhederne i Danmark har i længere tid efterspurgt højtuddannet international arbejdskraft, og ønsket afspejler sig også i regeringens nylige kandiatreform, der sætter midler af til endnu flere internationale pladser på landets universiteter.

Arts og Nat går tilbage

Ser man på de enkelte fakulteter, er det kun Arts og Natural Sciences, der har tilbudt færre pladser end de oplagte år at sammenligne med i 2022 og 2019. På Arts er optaget stort set identisk med sidste år, men sammenligner man med 2019, er det 9 procent færre kommende studerende, der er blevet tilbudt en plads på fakultetet. Natural Sciences har tilbudt 2 procent færre en plads end i 2022, mens det er et fald på 4 procent i forhold til 2019.

På Aarhus BSS har 5 procent flere fået tilbuddet om en plads end i 2022 og 4 procent flere sammenlignet med 2019. På Health er stigningen på 10 procent sammenlignet med 2022 og 11 procent i forhold til 2019. Højest er den procentmæssige stigning i antal tilbudte pladser på Technical Sciences, der har tilbudt 28 procent flere en plads i forhold til 2019 og 8 procent flere i forhold til sidste år.

Korrekturlæst af Charlotte Boel