AU-studerende var valgobservatører ved historisk parlamentsvalg i Polen

Et hold studerende fra AU, der alle er aktive i den demokrati- og dialogfremmende lokalforening Silba Aarhus, rejste til Polen for at være valgobservatører ved det, der betragtes som det vigtigste valg i Polen siden kommunismens fald i 1991.

Gruppebillede af alle valgobservatørerne i Silba-gruppen. Foto: Mette Alsing Schwartz

Det er nok de færreste, der får den idé at skyde deres efterårsferie i gang ved at rejse til Polen for at udføre frivilligt arbejde i forbindelse med landets parlamentsvalg. Men for medlemmerne i Silba Aarhus, der arbejder med demokrati- og dialogfremmende arbejde i fortrinsvis Østeuropa, er et historisk valg i Polen tæt på den ideelle opskrift på en meningsfuld og spændende ferieaktivitet. En af de studerende, som var afsted, er Mette Alsing Schwartz, der ud over at være bestyrelsesmedlem i Silba Aarhus også læser historie på 5. semester. Hun fik for alvor øjnene op for Østeuropa og Balkan efter en sabbatsårsrejse:

”Jeg forelskede mig bare i Østeuropa, deres befolkninger og (de iboende) kulturer. Samtidig bærer mange af de lande også rundt på en meget voldelig historie. Generelt fandt jeg ud af, hvor misforstået Østeuropa egentlig er hjemme i Danmark,” fortæller hun.

Årets parlamentsvalg i Polen betragtes både i og uden for Polen som særligt afgørende, når det kommer til landets demokratiske fremtid. Den polske befolkning stod nemlig den 15. oktober med valget om enten at beholde den stærkt nationalistiske og katolske regering med partiet Lov og Retfærdighed i spidsen eller i stedet stemme for den mere EU- og demokratisk orienterede opposition, Borgerkoalitionen, med den tidligere EU-præsident Donald Tusk som leder. 

Silba Aarhus

Hvem? Primært studenterdrevet lokalforening, hvis formål er at oplyse om demokratiske og politiske forhold i fortrinsvis Østeuropa og bidrage med støtte og dialog til at styrke demokratiske processer i de pågældende lande.

Metodologi: Silba Aarhus er apolitiske og neutrale i deres arbejde og fokuserer på at lave observationer af demokratiet, der derefter udformes som en rapport. 

Andet arbejde: Foruden at arbejde som valgobservatører har Silba også tidligere uddannet lokale i Zimbabwe til selv at påtage sig rollen som valgobservatører samt oplyst lokale kvinder i Argentina om deres borgerrettigheder og engagere dem i de demokratiske processer. For nylig viste de også spillefilmen 'Et hus af splinter' i Øst for Paradis og donerede de usolgte billetter til ukrainske flygtninge. Filmen satte fokus på at minde folk om den pris, forskellige grupper betaler under en krig, i dette tilfælde krigen mellem Ukraine og Rusland. Næste arrangement i foreningen er 22. november kl. 17-19 i Ungdomskulturhuset, hvor foreningen i samarbejde med Europæisk Ungdom Aarhus sætter fokus på netop valget i Polen med oplæg fra valgobservatører og eksperter og debat. Alle er velkomne. 

Facebook: Silba Aarhus

I den seneste årrække har Polens demokratiske situation været under pres. Fratagelse af kvinders abortrettigheder, indgriben i den dømmende magt samt statens opkøb af samtlige offentlige tv- og radiostationer er blot nogle af flere tiltag fra Lov og Retfærdighedspartiet, der har sat demokratiet under pres.

Af netop de årsager valgte Silba Aarhus at drage afsted som valgobservatører, hvor foreningens frivillige har til opgave at observere og kvalitetssikre måden, valget forløber på, med et neutralt og apolitisk udgangspunkt:

”Vi kigger blandt andet på, hvordan de tæller deres stemmer op, om de gør det på den rigtige måde, om de stempler dem, og om de åbner valgstederne til tiden. Er der politi? Er der nogle mennesker, som ikke burde være der? Hvordan modtager borgerne stemmesedlerne, er den korrekt udformet, er alle de rigtige ting der? Er stemmeboksen til at tilgå, og er den korrekt forseglet? Altså helt overordnet en kvalitetssikring af den måde, valgdagen forløber på,” forklarer hun.

Valgobservatører afrapporterer løbende til projektets koordinatorer, og efter valgets afslutning udarbejder de en rapport med udgangspunkt i deres observationer, som derefter sendes til OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) og til den polske valgkomité. Den bliver desuden delt med alle Silbas medlemmer og på sociale medier.

Andre lande, hvor Silba Aarhus tidligere har deltaget som valgobservatører og bidraget med demokratiske værktøjer og erfaringer, er lande som Moldova, Bosnien, Rumænien, Hviderusland og Georgien – men også lande uden for Europa såsom Zimbabwe og Argentina. Fællesnævneren for alle landene er ifølge Mette Alsing Schwartz, at de alle er kendte for ikke at have de mest stabile demokratier. Og her er Polen ingen undtagelse, forklarer hun:

”Efter at regeringspartiet Lov og Retfærdighed overtog, er landet gået i en mere konservativ og udemokratisk retning, og demokratiet har fået et ordentligt tilbageslag,” fortæller hun.

Et smalt felt med stor betydning

Silba Aarhus hører under den landsdækkende organisation Silba (forkortelse for Support Initiative for Liberals in the Baltic Area), der arbejder ud fra at fremme dialog og demokrati i hovedsageligt Østeuropa og Balkan. Den landsdækkende organisation blev i sin tid oprettet i 1994 for at yde støtte til de nye opblomstrende demokratier i det opbrudte Eksjugoslavien efter Sovjetunionens og kommunismens fald i 1991. Den aarhusianske lokalgren af organisationen består primært af studerende fra Aarhus Universitet og fokuserer på at oplyse ungdommen i de pågældende lande om demokrati eller det, Mette Alsing Schwartz beskriver som manglen på samme.

Medlemmerne består på nuværende tidspunkt af studerende fra blandt andet Ruslandstudier og historie, men ifølge Mette Alsing Schwartz er alle studerende velkomne uanset studie, når blot interessen er der:

”Det er jo et ret smalt felt, vi opererer med. Der er ikke mange Østeuropa-entusiaster her i Aarhus. Men vi har alle sammen det tilfælles at have en ret nørdet interesse for netop østeuropæisk politik og hygger os rigtigt meget med det,” fortæller Mette Alsing Schwartz.

Engagementet blandt foreningens medlemmer er da også så stort, at de selv er villige til at dække udgifterne, når de rejser ud til de forskellige lande. Ifølge Mette Alsing Schwartz er det alle pengene værd, når hun tænker på al den viden og erfaring, der kommer retur af projekterne:

”Vi betaler jo på en måde for at lave frivilligt arbejde, men der kommer også bare så enormt meget erfaring ud af det, og man får lov til at bruge sine kompetencer i praksis. Flere af dem, der var afsted, havde lige meldt sig ind i foreningen for at kunne komme med på netop denne tur, så det siger også noget om det engagement, der driver folk i Silba,” siger Mette Alsing Schwartz.

”Tag aldrig dit demokrati for givet”

Ud over at opnå mere erfaring og viden om Østeuropa, demokrati generelt og politiske processer, er der for Mette Alsing Schwartz også et kulturelt og menneskeligt aspekt i mødet med befolkninger, som gør stort indtryk på hende. Sådan en oplevelse havde hun dagen inden valget i Polen, hvor hun var i færd med at købe polske pirogger til sin frokost og faldt i snak med en mand:

”Jeg spurgte ham, om han var optimistisk i forhold til valget, og han sagde ja, men at han mest var det på sin søns vegne. For hans eget vedkommende var han sådan set ligeglad med, hvad udfaldet blev, for han havde oplevet frihed efter Sovjetunionens fald tilbage i 1991, og det var nok for ham. Nu ville han bare gerne have, at hans søn også skulle opleve den form for frihed,” fortæller Mette Alsing Schwartz.

Mødet med manden – og den generelle politiske situation i Polen – gav også Mette Alsing Schwartz stof til eftertanke, hvad angår demokratiet herhjemme i Danmark:

”Det gik op for mig, da jeg var afsted: Tag aldrig dit demokrati for givet. Bare tænk på situationen i Polen for 30 år siden, hvor der var håb, og demokratiet blomstrede – og så se dem nu. Nu skal de næsten til at bygge sig selv op fra bunden igen. Det var faktisk enormt inspirerende at se, hvordan den polske befolkning gik sammen om det her. Jeg kunne godt mærke, at jeg fik en følelse af, at vi herhjemme i Danmark lidt tager demokratiet for givet. Altså, jeg har venner, som ikke tager ned og stemmer, fordi det regner den dag,” siger Mette Alsing Schwartz.

Valgdeltagelsen var overraskende høj og endte på over 74 procent, og valgsejren gik efter valgets afslutning til Borgerkoalitionen. Om Donald Tusk og hans parti formår at samle flertal og danne en regering, er dog endnu uvist.

Korrekturlæst af Charlotte Boel