BSS-ledelse ombestemmer sig: Eksamen bliver alligevel ikke annulleret

130 BSS-studerende var fredag til en fire timers skriftlig eksamen. Tirsdag fik de besked om, at eksamenen var annulleret, fordi den var næsten identisk med en eksamen fra 2014. Torsdag ombestemte ledelsen på BSS sig: Nu får de studerende selv mulighed for at bestemme, om de vil tage eksamenen om.

Tirsdag eftermiddag dumpede en mail ind i mailboksen hos 130 erhvervsøkonomistuderende på linjen Finance and International Business med beskeden om, at den fire timer lange skriftlige eksamen, de i fredags havde været til, var blevet annulleret.

Begrundelsen fra studieledelsen var, at store dele af den stillede eksamensopgave var mere eller mindre identisk med en eksamensopgave fra 2014, som flere af de studerende havde set før og havde noter til.

Beskeden til de studerende var, at de skulle op til en ny eksamen den 25. april. Det førte ikke overraskende til en del kritik fra studerende, og sagen blev også omtalt i flere medier.

Torsdag eftermiddag var der igen mail til de studerende fra studieledelsen. Denne gang med beskeden om, at eksamenen alligevel ikke er annulleret. De studerende kan nu vælge at få deres eksamensbesvarelse fra i fredags bedømt som bestået/ikke bestået. Eller de kan gå til en ny eksamen den 25. april, som bliver bedømt med en karakter.

Prodekan ærgrer sig

Prodekan for uddannelse på BSS, Per Andersen, er ærgerlig over situationen.

”Det er ødelæggende, og situationen er ikke kendetegnet for, hvad der ellers foregår på universitetet. Vi arbejder – med succes, synes jeg – for at have en god kvalitet på alle niveauer. Og så kan vi ikke holde til, og vil ikke have, at sådanne situationer opstår.”

I dag har han og studieledelsen primært fokuseret på at finde en løsning for de studerende, der er blevet ramt. Per Andersen mener, man er nået frem til en fornuftig løsning.

”På mandag vil jeg så gå i gang med et eftersyn af procedurerne for eksamener og se, om der er en god praksis andre steder, vi kan lade os inspirere af, så vi bliver endnu bedre.”

En udfordring for de studerende

For de studerende er det problematisk, når eksamener bliver aflyst eller annulleret, siger cand.merc.-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen, der er næstformand i Studienævnet for Erhvervsøkonomi og medlem af fagrådet Academic Business Council.

”Planlægningsmæssigt er det en udfordring, når studerende skal op til en ny eksamen, fordi det kan komme i konflikt med andre eksamener, studieaktiviteter eller studiejob. Desuden er det synd for de studerende, der lider af eksamensangst eller er stressede op til eksamen, at de skal op en gang til.”

Derfor er han også godt tilfreds med, at de studerende selv får mulighed for at vælge, om de vil gå op igen, eller om de vil acceptere en bestået/ikke bestået eksamen. Men han er usikker på, om de studerende når at få bedømt deres besvarelse fra i fredags, inden de skal beslutte, om de vil tage eksamen om igen. Sker det ikke inden tidsfristen, er den nye løsning ifølge Joachim Krogstrup Mikkelsen ikke meget bevendt.

Det var ved redaktionens afslutning ikke muligt at få bekræftet, om de studerende når at få deres bedømmelse, inden de skal melde sig til den nye eksamen.

Fejl begået af underviser

Årsagen til, at eksamenen i udgangspunktet blev annulleret, var ifølge Per Andersen en fejl begået af en underviser.

”Det burde ikke kunne ske, og vi har allerede procedurer, der har til formål at hindre sådanne fejl. Men man kan ikke gardere sig hundrede procent, når man har med mennesker at gøre.” 

Ikke første gang, der sker fejl

Det er ikke første gang, at en eksamen på erhvervsøkonomi bliver annulleret på grund af fejl fra universitetets side. I referatet fra mødet i Studienævnet for Erhvervsøkonomi den 10. februar 2016 fremgår det, at en anden eksamen er blevet afbrudt, fordi den stillede opgave var meget lig en tidligere eksamensopgave. 

Tilbage i 2014 måtte 800 erhvervsøkonomistuderende desuden forlade eksamenslokalet med uforettet sag få minutter efter, at prøven var begyndt. Dengang var årsagen, at de vejledende besvarelser på opgaven ved en fejl var blevet uploadet, så de studerende havde haft adgang til dem under eksamenen.

LÆS OGSÅ: Eksamen aflyst få minutter efter start

”Episoderne er bestemt ikke noget, vi er stolte af. Vi går som studienævn generelt højt op i at sikre kvaliteten af uddannelserne, herunder også afviklingen af eksamener,” siger formand for Studienævnet for Erhvervsøkonomi, lektor i økonomi Erik Strøjer Madsen.

Derfor giver det ham også anledning til at overveje, om der kan gøres yderligere for at forhindre lignende sager i fremtiden.

”Det kunne for eksempel være at lave et code of good conduct for eksamensafvikling rettet mod undervisere og eksaminatorer. Vi er en international uddannelse med stor udskiftning af undervisere, og derfor kan der være behov for at dele viden om procedurer og traditioner. Her på stedet har vi for eksempel tradition for, at gamle opgaver kan findes på biblioteket, men sådan er det ikke nødvendigvis på andre universiteter,” siger han.

Behov for handling

Joachim Krogstrup Mikkelsen er enig i, at der bør gøres mere for at forhindre noget lignende i at ske igen. Han vil bede om at få sagen på studienævnets dagsorden, så nævnet kan gennemgå sagerne og ikke mindst undersøge, om der er flere sager, de ikke kender til.

”Naturligvis kan man ikke hundrede procent gardere sig mod menneskelige fejl, men vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at det ikke sker igen. Og ud fra det, vi ser nu, har det, vi har gjort hidtil, jo ikke været tilstrækkeligt,” siger Joachim Krogstrup Mikkelsen, der ser frem til en dialog med ledelsen om bedre procedurer.

”Nu er der i hvert fald tilstrækkeligt med sager til, at vi ikke længere kan behandle dem som enkeltstående tilfælde,” slutter han.