DEBAT: Fællestillidsrepræsentanter: ”Vi er meget utilfredse med og skuffede over den proces, ledelsen har udsat vores kolleger for”

Først siger ledelsen ”Flyt, eller forsvind” til 12 medarbejdere i Administrationscenter Arts i Emdrup. Dernæst møder den medarbejderne med nogle af de mest rigide regler for distancearbejde, vi har hørt om på AU. Det er utilfredsstillende og skuffende, skriver de to fællestillidsrepræsentanter Helle Colding Seiersen og Anders Kragh Moestrup, der savner ordentlighed og pragmatisme i behandlingen af de berørte medarbejdere.

Helle Colding Seiersen er international koordinator ved Aarhus Universitet og fællestillidsrepræsentant for HK. Foto: Privat
Anders Kragh Moestrup er beredskabskoordinator ved Aarhus Universitet og fællestillidsrepræsentant for AC. Foto: Privat
Debatindlægget er udtryk for skribenternes egne holdninger. Vil du også skrive et debatindlæg, send dit indlæg til omnibus@au.dk Foto: Astrid Reitzel

”Flyt, eller forsvind …” Sådan siger man da ikke til medarbejdere på AU, vel?

Jo, det gør man faktisk. Det gjorde ledelsen ved Administrationscenter Arts (ACA), da de i september orienterede de 12 medarbejdere i Arts Studier i Emdrup om, at deres job skulle flyttes til Aarhus. Medarbejderne havde godt 1 måned til at beslutte sig for, om de ville flytte med eller stå uden job på AU.

Årsagen er tilsyneladende, at sparring "omkring kaffemaskinen” i Tåsingegade og sidemandsoplæring er vigtigere end nærhed til instituttet, VIP´erne og de studerende i Emdrup. Men er det ikke en del af administrationens kerneopgave at være fysisk til stede for de studerende og de faglige miljøer?

Som fællestillidsrepræsentanter for henholdsvis HK og AC på AU er vi meget utilfredse med og skuffede over den proces, ledelsen har udsat vores kolleger for.

Som fællestillidsrepræsentanter for henholdsvis HK og AC på AU er vi meget utilfredse med og skuffede over den proces, ledelsen har udsat vores kolleger for. I september foranledigede vi et møde med daværende direktør Arnold Boon og administrationschef Ole Jensen, hvor vi – sammen med to øvrige tillidsrepræsentanter fra ACA – bad om, at der blev udvist al den medmenneskelighed, ordentlighed og pragmatisme, der findes, og at der blev åbnet mulighed for at indgå individuelle aftaler. Blandt andet om muligheden for at kunne arbejde på distancen 1-2 dage om ugen – så det ville være muligt at pendle 2-3 dage eller bo i Aarhus – og være på kontorerne på Campus Aarhus og resten af tiden i Emdrup eller hjemmefra.

Fra tidligere statslige udflytninger har Moderniseringsstyrelsen udarbejdet et katalog med inspiration til medarbejdertiltag og fastholdelse. Vi har som tillidsrepræsentanter fremført disse forslag til fastholdelse af medarbejdere, da vi mødtes med ledelsen.

Rigide og strenge regler

Vi var af den opfattelse, at der blev lyttet til os. Men det er på ingen måde tilfældet – tværtimod strammede ledelsen reglerne for distancearbejde for alle på ACA inden forhandlinger med de enkelte medarbejdere i Emdrup. Reglerne for distancearbejde på ACA er de mest rigide og strenge, vi har hørt om på AU.

Når reglerne er så rigide, kan det virke, som om ledelsen spænder ben for medarbejdere, som ellers kunne se en mulighed i at flytte med.

Når reglerne er så rigide, kan det virke, som om ledelsen spænder ben for medarbejdere, som ellers kunne se en mulighed i at flytte med.

Hvorfor kunne der ikke indgås individuelle aftaler?

Vi står nu med 10 kolleger (to af de 12 er TR-beskyttede), som nu skal ud at finde nyt arbejde. Flere af dem har været på AU i mange år. Vi har kolleger, som er over 60 år, hvor det ikke er det nemmeste at finde nyt job, og hvor de formentlig kun har få år tilbage på arbejdsmarkedet. Hvorfor kunne der ikke indgås individuelle aftaler?

”Det vil vi ikke”, siger administrationschef Ole Jensen i en artikel i Omnibus, ”for vi vil ikke gøre forskel på vores medarbejdere”.

Til dette kan vi kun sige, at det er vores klare indtryk, at flere medarbejdere fra Arts Studier i Aarhus gerne så, at der blev indgået aftaler om blandt andet distancearbejde med deres kolleger i Emdrup i denne helt særlige situation.

Kolleger rejser, men deres opgaver forsvinder ikke

For medarbejdere i Arts Studier i Aarhus betyder situationen, at de nu kommer til at løbe meget hurtigere, end de gør i dag. For flere af deres kolleger i Emdrup har heldigvis allerede fundet nye jobs, men deres opgaver forsvinder ikke. Og som bekendt er der kvalificeret ansættelsesstop på AU, hvilket betyder, at vi nok ikke kan forvente, at de ledige jobs besættes lige med det første …

Vi savner saglige argumenter for beslutningen, som har stillet vores kolleger over for et så voldsomt valg.

Som skrevet tidligere er vi utilfredse og meget skuffede over den måde, ledelsen i ACA har ageret i denne situation. Der er ikke noget at sige til, at vores kolleger i ACA er oprørte, rasende og kede af det. Og vi savner saglige argumenter for beslutningen, som har stillet vores kolleger over for et så voldsomt valg. Ole Jensen forklarer i Omnibus, at bevæggrunden er ”at robustgøre organisationen til de fremtidige udfordringer for studieadministrationen i Administrationscenter Arts". Men hvad det betyder, står for os hen i det uvisse …