En visionær mand - med en selektiv hørelse

Omnibus har bedt VIP’er, studerende og TAP’er om at bedømme Lauritz B. Holm-Nielsens styrker og svagheder, som de har oplevet dem komme til udtryk i de otte år, han har været rektor for Aarhus Universitet.

Visionær. De siger det alle. At det har været Lauritz B. Holm-Nielsens største styrke som rektor. Illustration: Morten Voigt

Visionær. De siger det alle. At det har været Lauritz B. Holm-Nielsens største styrke som rektor. Eller det vil sige næsten alle. For fællestillidsrepræsentant for TAP’erne, Aase Pedersen, bruger et andet ord:

»Lauritz er utrolig modig.«

Måske mener hun det samme som de andre, men hun er den eneste, som siger: »Lauritz kan lytte. Og han handler, når det er alvorligt. Som TAP’er har vi ofte oplevet det, når vi er kommet op til ham.«

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsens manglende gehør for universitetsbefolkningens holdninger til og oplevelser af den faglige udviklingsproces er nemlig det, som flertallet af de øvrige interviewede peger på som hans største svaghed.

Det er ikke kun TAP’er, studerende og VIP’er, der har forholdt sig til Lauritz B. Holm-Nielsens styrker og svagheder. Rektor er også blevet spurgt, men mere om det til sidst.

Tilliden, der blev væk

Rune Stubager er en af dem, der har påpeget universitetsledelsens manglende lydhørhed over for de ansatte på Aarhus Universitet. Lektoren fra Institut for Statskundskab skrev for eksempel et indlæg under overskriften ”Tilliden, der blev væk” på et debatsite på au.dk i marts sidste år.

Han skriver blandt andet:

"Ledelsen kommunikerer til medarbejderne i et management newspeak med flotte slogans (»Kan antropologien løse kræftens gåde?«) på glittet papir i stedet for at fremlægge evidens for (og her tæller bestilte »konsulentrapporter« ikke), at de valgte løsninger er svaret på fremtidens udfordringer.«

Rektor inviterer til møde

»Så inviterede han mig op til et møde. Han ville begrunde de beslutninger, ledelsen havde taget. Jeg lyttede, nikkede og lyttede. Men jeg havde også besluttet, at på et par punkter ville jeg have ham til at lytte, og det gjorde han også i samtalen, men det var mit indtryk, at han enten ikke kunne eller ville ændre på de forhold, jeg i lighed med mange andre påpegede.«

Selv om Rune Stubager vil forbavse mange, hvis han skulle finde på at bede Lauritz B. Holm-Nielsen om et signeret foto ved dennes afskedsreception, er han ikke blind for rektors styrker:

»Lauritz viser sin styrke ved, at han er meget visionær. Jeg er ikke enig i alle analyser, og jeg mener ikke, at det er den rette kurs, han har udstukket for udviklingen af universitetet. Men jeg anerkender, at det ikke er hovsa-reformer, de er gennemgribende, fordi de tager udgangspunkt i en samlet idé.«

De studerende, der blev glemt

Formand for Studenterrådet, økonomistuderende Per Dalbjerg, udtrykker det på denne måde, da han bliver spurgt til Lauritz B. Holm-Nielsens største styrke:

»Man må anerkende, at manden har været med til at skabe et stærkt universitet. Lauritz er visionær. Han har mange visioner i forhold til den danske uddannelsespolitik, for eksempel i forhold til universiteternes rolle i fremtiden.«

Per Dalbjerg ved også, hvad det vil sige ikke at blive hørt af rektor:

»De studerende var overhovedet ikke nævnt nogen steder i forbindelse med den faglige udviklingsproces. Og først da vi gik i pressen i den forbindelse, ville ledelsen lytte til vores kritik.«

Men det er Lauritz B. Holm-Nielsens utålmodighed, som Per Dalbjerg ser som hans største svaghed:

»Rektor har haft alt for travlt. Han burde have ladet det hele gå lidt langsommere, så man havde kunnet nå at tilpasse sig i resten af organisationen. I stedet for at hive konsulenter ind for at få alt gennemført på en gang. Sådan kan man ikke lave reformer.«

Internationalt udsyn

De studerendes repræsentant i bestyrelsen, historiestuderende Benjamin Bilde Boelsmand, er inde på det samme, når han skal pege på Lauritz B. Holm-Nielsens største svaghed:

»Han har ikke formået at forklare universitetsbefolkningen nødvendigheden af den faglige udviklingsproces. Jeg forholder mig ikke til, om det skyldes argumenterne, målet med udviklingsprocessen, eller om det er universitetsbefolkningen, der er nogle konservative røvhuller, der ikke vil flytte sig, men det er et faktum, at Lauritz ikke har formået at overbevise om rigtigheden af sine idéer.«

Om rektors største styrke siger Benjamin Bilde Boelsmand:

»Lauritz’ styrke er hans internationale udsyn. Han har været meget bevidst om de store udfordringer, universiteterne står overfor. Og har han set et problem, har han sørget for at få det løst i forhold til at bringe Aarhus Universitet op på verdensplan. «

Begejstret, idérig og engageret

Lektor Michael Böss fra Institut for Æstetik og Kommunikation kender rektor Lauritz B. Holm-Nielsen fra MatchPoints, og lektoren skal trykkes grundigt på maven, før han vil ind på en svaghed hos rektor:

»Jeg ser Lauritz’ begejstring, idérigdom og engagement som hans store styrker. Han har et ønske om at forandre til det bedre. Men man skal være forberedt under møder med Lauritz, ellers sætter han en helt anden dagsorden end den aftalte, fordi han hele tiden får nye idéer. Han skal holdes fast, ellers kan han pludselig løbe i en anden retning, end man havde planlagt.«

Et blik over brillen

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsens sekretær gennem de år, han har været rektor, chefsekretær Birgit Svenningsen, AU Stab og Strategi, er helt på linje med Michael Böss:

»Lauritz har et kæmpe engagement i forhold til universitetet. Ser han et problem, skal det løses, får han en idé, skal den sættes i gang. Han tænker AU hele tiden. Og han har en evne til at være helt nærværende i det, han laver, som jeg kun kan beundre set i forhold til, at han går fra det ene møde til det andet hver eneste dag.«

Hvad angår svage sider hos rektor, er Birgit Svenningsen ikke i tvivl:

»Han har temperament, og nogle gange opfører han sig som om, at hvis han har sagt et eller andet, så tror han også, at vi næsten har nået at agere på det. Og så kan han godt have det med at kigge op over brillerne – når han senere finder ud af, at vi ikke med det samme er løbet ud i alle hjørner – med et særligt udtryk i blikket, der får en til at tænke: Nå, vi skal nok omprioritere lidt her.«

Tåler ikke negativ kritik

Som fælles-tillidsrepræsentant for TAP’erne under reorganiseringen af universitetet har Aase Pedersen haft nok at se til, men det forhindrer hende ikke i at konstatere:

»Jeg synes, det er skønt at være på en arbejdsplads, hvor der sker så meget som på Aarhus Universitet.«

Dog siger hun om den reformivrige rektor:

»Hans svaghed er, at han har det svært med svaghed. Han kan ikke rigtig acceptere det. Og så er han ikke god til at håndtere negativ kritik. Og slet ikke til at skjule det. Han viser det med hele sit kropssprog. Og det er ikke o.k., for en topleder skal kunne håndtere kritik. Også den, han ikke finder rimelig.«

Mere hudløs med årene

Så vidt ordene fra nogle af de ansatte og studerende på universitetet. Nu er det rektors tur til at komme til orde om nogle af udsagnene fra de interviewede. Rektor er også blevet bedt om selv at sætte ord på egne styrker og svagheder.

Om det med at have svært ved at håndtere kritik og ikke kunne skjule det konstaterer han:

»Jeg er nok blevet mere hudløs over årene, så det tror jeg faktisk er rigtigt. Og jeg viser det sikkert også, selv om, som Aase siger, at det må man ikke som topleder. Men jeg synes måske heller ikke, at det gør noget, at man viser, at man har følelser.«

Og følelsesmenneske, det er han:

»Jeg tror nok, at jeg er for følelsesladet. Nogen vil måske sige, at det er fordi, jeg brænder for sagen. Men jeg brænder måske lidt for meget. Jeg skulle nok holde lidt kølig afstand. Men jeg er ikke spor kølig, så der er lidt for meget temperament.«

Det vil fremtiden vise

Derimod kommer de til at sælge grillkul i helvede, før Lauritz B. Holm-Nielsen kommer i tvivl om rigtigheden af den faglige udviklingsproces. Også i relation til hastigheden, hvormed reorganiseringen er blevet gennemført på universitetet:

»Jeg mener, at min største styrke er et ret stort overblik og en dyb indsigt i sektoren og måske også i den globale udvikling, og det gør, at jeg ikke synes, det er så svært at sætte et mål og dermed en kurs.«

»Og det med al lytteriet … Jamen, jeg tror, at jeg lytter så tilpas meget, at jeg godt ved, hvor vi er. Og man kommer ikke udenom, at reformerne i universitetssektoren er globale. Man kan vælge at se bort fra det, men du finder de samme udfordringer overalt i Europa og USA: Vi skal have mange flere i uddannelse, kvaliteten af uddannelsen skal forbedres forstået både som den akademiske kvalitet og tilpasningen til det arbejdsmarked, der er omkring os. Jeg mener i al beskedenhed, at Aarhus Universitet er det universitet i Danmark, der bedst svarer på de udfordringer. Jeg kan jo kun tro det. Det må fremtiden vise.«


Kom og sig farvel til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen:

Aarhus Universitet holder fratrædelsesreception fredag den 21. juni kl. 14-16 i Aulaen, Ndr. Ringgade, Aarhus C.

Tilmeld dig på au.dk/reception