Fem ph.d.-studerende og en professor modtager prestigefyldte priser for opsigtsvækkende forskning og talent

Fem ph.d.-studerende modtog onsdag Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser for deres ekstraordinære indsats inden for deres fagområde. Ved samme lejlighed blev en af universitetets fornemste priser, Victor Albeck-prisen, uddelt til professor Mette Løvschal.

De fem prismodtagere, prorektor og rektor. Fra venstre prorektor Berit Eika, Maximiliano Cubillos, Laura Halbach, Cecilie Carlsen Bach, Louise Marie Dalskov Kjerulff, Mette Hansen Viuff og rektor Brian Bech Nielsen. Foto: Lars Kruse, AU Foto

AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFONDS PRISER

Ph.d.-prisen: Aarhus Universitets Forskningsfonds (AUFF) ph.d.-pris går til nye ph.d.er, som inden for deres fag har vakt ekstraordinær opsigt for deres resultater og deres formidling af dem. Med prisen følger 50.000 kroner. Priserne uddeles hvert år i maj til én studerende fra hver af AU's fem fakulteter. Priserne er blevet uddelt siden 2003.

Victor Albeck-prisen: Prisen uddeles til et yngre forskertalent, der arbejder eller har arbejdet i tilknytning til Aarhus Universitet, og som har fremlagt et eller flere betydelige resultater, der giver løfter for det fremtidige arbejde. Med prisen følger 100.000 kroner. Prisen har navn efter en af Aarhus Universitets grundlæggere, Victor Albeck. 

Aarhus Universitets Forskningsfond har til formål at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fonden yder støtte til konkrete forskningsprojekter samt til større flerårige projekter og initiativer, som styrker forskningen ved Aarhus Universitet.

Kilde: medarbejdere.au.dk

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) uddelte onsdag formiddag traditionen tro priser til fem forskningstalenter, der inden for det seneste år har gjort sig særligt bemærket gennem deres forskning. Derudover blev en af universitetets fornemste priser, nemlig Victor Albeck-prisen, uddelt.

De fem AUFF ph.d.-priser uddeles til en studerende fra hvert af AU’s fem fakulteter. På Arts modtager Cecilie Carlsen Bach prisen. Hun er postdoc ved DPU og forsker i matematikkens didaktik og børns brug af digitale værktøjer og matematisk kommunikation.

På Technical Sciences modtager Laura Halbach fra Institut for Miljøvidenskab i Roskilde prisen for sin forskning i arktisk mikrobiologi med fokus på gletsjeralgers betydning for isens afsmeltning i Grønland.

På Natural Sciences går prisen til Louise Marie Dalskov Kjerulff, der har forsket i immunsystemets signalveje, herunder hvordan kroppen genkender en virusinfektion.

På Health er det Mette Hansen Viuff fra Institut for Klinisk Medicin, der forsker inden for feltet genetik og epidemiologi i kønskromosomsfejl og -syndromer, herunder specifikt Turners syndrom.

Og på Aarhus BSS er den femte og sidste modtager Maximiliano Cubillos fra Institut for Økonomi, der forsker i optimering og dataanalyse af problemer i affaldshåndtering.

På trods af de vidt forskellige fagområder har de fem prismodtagere alle det til fælles, at de hver især har ”vakt ekstraordinær opsigt for deres resultater og deres formidling af dem”, som det fremgår i en nyhed på medarbejdere.au.dk.

Med prisen følger 50.000 kroner.

Victor Albeck-prisen uddelt til Arts-professor

Foruden de fem ph.d.-priser blev Victor Albeck-prisen uddelt til professor i arkæologi på Arts, Mette Løvschal. Victor Albeck-prisen på 100.000 kroner uddeles hvert år til et yngre dansk forskertalent, som har fremlagt betydelige resultater på Aarhus Universitet, der ”giver løfter for det fremtidige arbejde”, som det beskrives i begrundelsen for prisuddelingen.

Det er Mette Løvschals forskning om relationen mellem menneske og natur i forhold til den grønne omstilling, der nu anerkendes med Victor Albeck-prisen. I et tværfagligt samarbejde med antropologer og biologer har hun været med til at dokumentere, hvordan øget brug af hegnopsætning får økosystemer til at bryde sammen. Hendes forskning og resultater skal derfor fremover bruges til blandt andet at sikre dyrenes migrationer i områder som Østafrika.