Omnibus prik

Guide: Få penge og hæder for dit speciale – disse priser kan du ansøge om at vinde i sommerferien

Det hårde arbejde er lavet – så hvorfor ikke smide et lod i puljen i forsøget på at høste hæder, anerkendelse og hårde kontanter for dit speciale? Få et overblik over, hvilke specialepriser du kan indstille dit speciale til i løbet af sommeren.

Foto: Melissa B. K. Yildirim - AU Foto

Selvom dit speciale er afleveret, og du måske har vinket farvel til universitetet for at kaste dig over sommerferie og jobsøgning, er der alligevel grund til at skænke din afsluttende opgave en ekstra tanke. Flere foreninger og ministerier uddeler nemlig priser for bedste specialeopgaver inden for deres respektive fagområde. Og udover den store anerkendelse følger også kontantpræmier af forskellige størrelser med.

Her får du et overblik over de mulige specialepriser i sommeren 2023:

1. Social- og Boligstyrelsens pris ’Socialviden’

For første gang nogensinde tildeler Social- og Boligstyrelsen en pris til et universitetsspeciale inden for socialområdet. Prisen uddeles med det formål at fremhæve forskning, der bidrager til ny og innovativ viden særligt omkring samfundets socialt udsatte borgere som eksempelvis udsatte børn, udsatte voksne og mennesker med handicap. Med prisen føler også en kontantpris på 25.000 kroner.

Studerende fra flere studieretninger kan søge. På Social- og Boligstyrelsens hjemmeside fremgår det, at:

”Et speciale inden for socialområdet kan eksempelvis handle om resultaterne af sociale indsatser, anvendelse af servicelovens paragraffer, offentlig forvaltning og økonomi inden for socialområdet, frivilligt socialt arbejde, viden om sociale udsatte menneskers liv”.

Ansøgningsfrist er 1. september 2023

2. Djøf’s specialepris

Ligesom Social- og Boligstyrelsen er økonomernes og juristernes fagforening Djøf også på banen med en nystiftet pris. Som noget nyt i 2023 kan tre universitetsstuderende vinde en pris for bedste speciale samt en medfølgende kontantpris på 15.000 kroner.

De tre specialepriser uddeles til specialer, som bidrager med:

”... nye indsigter inden for business, bæredygtighed, ledelse, jura eller samfund”, som det formuleres på Djøf’s hjemmeside.

Den nystiftede pris har ifølge fagforeningen til formål at hylde de studerende og specialet i en tid, hvor studerende er pressede og kandidatuddannelserne til debat med den nye kandidatreform.

Til denne pris skal du dog være hurtig, for ansøgningsfristen er onsdag 5. juli. 

3. Viltofts specialepris

Advokatfirmaet Viltoft uddeler igen i år deres specialepris, Lykke Hansen & Gjedde-Nielsen Prisen, samt 15.000 kroner for bedste speciale inden for dansk entreprise-, udbuds- eller voldgiftsret. Prisen kan modtages af danske cand.jur.- eller cand.merc.jur.-studerende. I udvælgelsen af vinderen lægges vægt på:

”... at specialet – ud over at have et højt fagligt niveau – behandler problemer af praktisk relevans inden for det pågældende retsområde. Det vægter positivt – men er ikke et krav – at specialet behandler problemstillinger, som berører byggeriets retsforhold”, fremgår det af virksomhedens hjemmeside.

Ansøgningsfristen til prisen er 1. oktober.

4. Foreningen af Procedureadvokaters specialepris

Sidste år etablerede Foreningen af Procedureadvokater for første gang en specialepris inden for fagområdet procedure- og procesret:

”Formålet med prisen er bl.a. at styrke hhv. interessen for procesret og procedure hos de studerende og kontakten til relevante fagpersoner på universiteterne samt mere generelt at sætte fokus på og dermed også skabe interesse for vores forening og vores speciale”, fremgår det af foreningens hjemmeside.

Prisen lyder på 20.000 kroner og kan modtages af jurastuderende på universitetet, som i det igangværende kalenderår har skrevet speciale inden for et civilprocesretligt emne.

Ansøgningsfristen er 1. september.

Skal du først i gang med dit speciale efter ferien, kan det måske være motiverende at vide, at følgende specialepriser har frist i efteråret/vinteren:

  • Collegium Biblicums Talentpris (specialer inden for bibelsk eksegese)
  • Dansk Matematisk Forening (for bedste matematikspeciale)
  • Kforum for Studerende og Kommunikation og Sprog (kommunikationsfaglige specialer)
  • Karnovs specialepris (specialer inden for skatterettens område)
  • Kommunikation og Sprogs specialepris (kommunikationsfaglige specialer)
  • Den Danske Germanistforenings Specialepris (specialer fra tyske kandidatuddannelser i Danmark)
  • Specialeprisen i Datalogi (specialer inden for datalogi)
  • Danske IT-advokaters specialepris (specialer om it-retlige problemstillinger)
  • Danica Prisen (specialer fra cand.merc.aud.-studiet)
  • Foreningen af Interne Revisorers specialepris (specialer omhandlende intern revision)

Korrekturlæst af Charlotte Boel

Kender du til en specialepris, som ikke fremgår af ovenstående? Så lad os det gerne vide på omnibus@au.dk