Omnibus prik

Health er tvunget til at udflytte flere studiepladser efter beregning med forkert udgangspunkt

Health er nødsaget til at udflytte eller lukke endnu flere studiepladser, efter at Uddannelses- og Forskningsministeriet er kommet frem til, at udgangspunktet for Healths beregninger bag udflytningsaftalen er baseret på de forkerte tal. Health går efter at udflytte frem for at lukke studiepladser, fortæller prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach.

Prodekanen for uddannelse på Health kan endnu ikke sige, hvor mange studiepladser der kan blive tale om. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Dimensionering

Dimensioneringsreformen blev vedtaget i 2014 som en reaktion på høj arbejdsløshed blandt unge akademikere.

Dimensioneringen af de videregående uddannelser betyder, at udvalgte uddannelser inden for områder, der har en høj ledighed, får reduceret sit antal af studiepladser. 

Der foretages årligt en beregning af, om nye uddannelser skal udtages til dimensionering som følge af markant overledighed blandt nyuddannede.

Kilder: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Udflytningsaftalen for AU kom på plads i marts i år, da aftalepartierne på Christiansborg imødekom universitetets eget forslag og dermed accepterede en samlet udflytning og nedskæring af studiepladser på 5,6 procent.

Men på Health er man nødsaget til at finde regnearkene frem igen.

Det viser sig nemlig, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke accepterer udgangspunktet bag beregningerne for Healths bidrag til udflytningsaftalen. Beregningerne er sket ud fra dimensioneringstallet fra 2019, men ministeriet kræver, at beregningerne skal ske ud fra det reelle optag i 2019, og præcis det år havde Health et lavere optag på medicinuddannelsen end dimensioneringen. Derfor skal Health nu tilbage til tegnebrættet for at finde endnu flere studiepladser til udflytning.

Prodekan for uddannelse: Vi har ikke nogen fast plan

Lise Wogensen Bach, der er prodekan for uddannelse på Health, kalder det ”megaærgerligt”.

”Men nu går vi ind i arbejdet igen på en konstruktiv måde og prøver at løse opgaven så godt som muligt. Det er klart, det kan give uro igen. Men vi forsøger at løfte opgaven bedst muligt, så vi kan bibeholde både kvaliteten og bredden af den uddannelsesportefølje, vi har på Health i dag,” siger Lise Wogensen Bach.

Hun fortæller, at et større stykke arbejde nu skal i gang.

Vi ikke har nogen faste planer for, hvad der skal ske på nuværende tidspunkt. Vi har fået at vide, at vi bare skal have ro på. På fakultetet begynder et arbejde, hvor vi i fakultetsledelsen sammen med råd og nævn ser på, hvilke modeller vi kan arbejde med, som kan bidrage til en regionalisering

”Vi ikke har nogen faste planer for, hvad der skal ske på nuværende tidspunkt. Vi har fået at vide, at vi bare skal have ro på. På fakultetet begynder et arbejde, hvor vi i fakultetsledelsen sammen med råd og nævn ser på, hvilke modeller vi kan arbejde med, som kan bidrage til en regionalisering (udflytning eller lukning af studiepladser, red.)”

”Det er både et spørgsmål om at sikre vores uddannelser og vores uddannelseskvalitet – samtidig med, at vi på bedste vis opfylder ønsket om regionalisering,” siger Lise Wogensen Bach.

Udflytningsaftalen

Udflytningsaftalen – eller aftalen om regionalisering – er en politisk aftale om udflytning af uddannelser, som blev vedtaget i juni 2021 af samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance og Radikale Venstre.

Aftalen pålægger universiteterne at udflytte eller reducere 5-10 procent af studiepladserne i de store byer frem mod 2030. Regeringens hensigt er at tilskynde flere studerende til at søge uddannelser i hele landet.

I marts 2022 blev den samlede udflytningsaftale underskrevet af aftalepartierne minus Enhedslisten og Alternativet, der havde trukket sig fra den i mellemtiden.

Den samlede udflytning og nedskæring over hele landet endte på 6,4 procent, mens procenten for AU's vedkommende er på 5,6. Samlet bliver over 4000 uddannelsespladser enten udflyttet eller skåret væk på landsplan.

Kilder: AU og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Udflytning eller nedskæring?  

Lise Wogensen Bach kalder det ”meget, meget usandsynligt”, at man i sidste ende kan ende med at skære pladser væk i stedet for at udflytte dem.

”Altså, nu skal man jo aldrig sige aldrig, har jeg lært fra andre steder. Men det er ikke det scenarie, vi arbejder med,” siger hun.

Forskel på dimensionering og optag

AU kommer ifølge den oprindelige udflytningsplan til at afgive Healths kandidatuddannelse i sygepleje i Emdrup til RUC. Men det er altså ikke nok.

Ifølge Lise Wogensen Bach er der ikke tale om en fejl fra universitetets side i forbindelse med beregningerne. AU har blot baseret sine beregninger på dimensioneringen – det antal studerende, de kunne optage - mens ministeriet baserer det på det faktuelle optag, som var lavere. Lise Wogensen Bach afviser, at der er tale om dårlig kommunikation mellem AU og ministeriet.

”AU har haft løbende dialog med ministeriet, men lige her er der altså en uenighed om, hvilket grundlag vi baserer beregningerne på,” siger hun og fortæller, at AU indtil for nylig havde været af den opfattelse, at man havde gjort det korrekt.

Alle muligheder er åbne på nuværende tidspunkt

Prodekanen for uddannelse kan endnu ikke sige, hvor mange studiepladser der kan blive tale om. Healths plan er desuden afhængig af det samlede antal planlagt udflyttede studiepladser på hele AU.

”Det kan vi ikke, fordi rammevilkårerne ændrer sig jo hele tiden. Det skal også ses ind i det samlede uddannelsestilbud på hele Aarhus Universitet. Dermed kan ændringer i optag eller udflytninger andre steder også spille ind i antallet af pladser, der skal regionaliseres”, siger Lise Wogensen Bach.

Kan du på nogen måde sige, hvilke uddannelser, I tror, I kan ændre på?

Nej, for på nuværende tidspunkt er alle muligheder åbne. Det er det, vi skal arbejde med her i efteråret og hele næste år. Og så er det vigtigt at slå fast, at hele indfasningsplanen først være på plads i 2030,” siger Lise Wogensen Bach.

Som hun påpeger, skal den endelige udflytning først være fuldt indfaset i 2030, og det er tidligst i 2026, at udflytningen skal påbegyndes. Health forventer at kunne sende en ny udflytningsplan til godkendelse i ministeriet på et tidspunkt i 2023, fortæller Lise Wogensen Bach.

”Jeg kan godt forstå, at vores studerende og personale kan være urolige, når tiden trækker ud, men det er vigtigt, at vi nu gør os umage og tager den tid en grundig og inddragende proces tager, så vi kan finde den bedst mulige løsning, der giver mening for fakultetet, for de ansatte, for de videnskabelige miljøer og for regionen,” siger hun.