Hvorfor er danskere så mærkelige?

Kulturmødet eller -sammenstødet mellem danske og udenlandske forskere var på dagsordenen, da ph.d.-foreningen ved Health holdt temadag om internationalisering under overskriften ”Researchers without Borders”.

Som navnet antyder, er Nivedita Eskesen selv et eksempel på mødet mellem flere kulturer. Hun er født i Indien, opvokset i England og har boet i Danmark de seneste 12 år. Hun har specialiseret sig i kulturforskelle, herunder hvad udlændinge finder problematisk ved den danske kultur. Foto: Lise Balsby

”Vi hører fra udenlandske forskere, at det er svært at komme ind på livet af danskerne, og at det er svært at blive integreret. Arrangementet er både for udenlandske forskere, som skal begå sig i den danske kultur og gerne have et succesfuldt ophold, og for danske ph.d.-studerende, der som en del af deres uddannelse skal ud i verden og gerne vil blive klogere på den kulturelle bagage, man har med som dansker,” fortæller medarrangør, læge og ph.d.-studerende Sara Heebøll inden oplægget om danskens særheder.

Jeg holder meget af danskere, men …

Kulturkonsulent Nivedita Eskesen fra Living Institute har specialiseret sig i kulturforskelle, herunder forhold, som udlændinge finder problematiske ved den danske kultur. Og hun indledte temadagen med at kradse i den danske fernis.

”Misforstå mig ikke. Jeg har boet her i landet i 12 år, og jeg holder meget af danskerne, men undersøgelser, blandt andet The Expat Study fra 2010, viser, at udlændinge opfatter danskerne som kolde, reserverede, dovne, uhøflige, usofistikerede, ulydige og naive. Faktisk er den danske kultur meget anderledes fra mange andre kulturer i verden.”

Ingen særbehandling

Nivedita Eskesen beskriver den danske kultur som en homogen stammekultur præget af værdier som lighed, konsensus, tillid, autonomi og evnen til at balancere familieliv og arbejdsliv.

”Det er fantastiske værdier, men de har også en bagside,” mener Nivedita Eskesen.

Danskernes tillid til hinanden skaber sammen med den store lighed i samfundet for eksempel en meget direkte omgangstone, som kan kræve lidt tilvænning for en udlænding.

”Fordi alle er lige, får man ikke særbehandling i Danmark. Alle bliver talt til på den samme måde. Først opfattede jeg det som ubehøvlet, men så gik det op for mig, at det også er sådan, danskerne taler til hinanden.”

Nivedita Eskesen uddyber:

”Danskerne går ikke så meget op i at opbygge relationer for at skabe tillid, for tilliden er der allerede, der er ingen grund til small talk, så danskerne er meget direkte. Forestil dig, hvordan du ville tale til din familie. Det er sådan, danskerne taler til hinanden.”

Den lidt kontante form går også igen på arbejdspladsen. Danskere siger glad og gerne deres mening om tingene. Også selvom de ikke er blevet spurgt. Og når man får stillet en opgave, så er det ud fra devisen: Her er en opgave. Her er en deadline. Slå dig løs.

”Det kan opleves som mangel på hjælpsomhed eller som mangel på interesse. Men danskerne har tillid til, at du løser opgaven. Hvis du vil have hjælp eller sparring, så skal du selv bede om det,” pointerer Nivedita Eskesen.

Du skal ikke tro …

Og så skal man lige huske på janteloven. Selvom danskerne generelt er glade for, at man tænker ud af boksen, så skal man ikke tro, at man kan komme sejlende ind fra udlandet med en masse nye idéer. Man må nemlig ikke tro, at man er bedre end andre. Igen en bagside ved den stærke lighedstanke i Danmark, mener Nivedita Eskesen.

”Gode idéer skal serveres med en god portion ydmyghed i retning af: Det er ikke for at blære mig, men kunne man eventuelt prøve …” smiler Nivedita Eskesen. Og hun taler af erfaring, slår hun fast.

Giv tid

Viden er vejen frem til at forstå den lidt sære danske kultur, og den negative opfattelse af danskerne, som Nivedita Eskesen præsenterede i indledningen, hænger ikke nødvendigvis ved.

”Sådan opfattes danskerne ved første øjesyn. Men det er kun toppen af isbjerget. De udlændinge, der graver et spadestik dybere og får et indblik i de underliggende værdier, som driver danskerne, bliver faktisk ofte imponeret over, hvor positive og stærke de er.”


Tips til danskere i udlandet

  • Husk på, at det er dig, der er forskellig fra de andre, og at din måde at gøre tingene på ikke nødvendigvis er den bedste.
  • Kend din egen kulturelle bagage, og husk, at det er farligt at se andres kultur igennem egne værdier.
  • Vær open-minded og social, og find en, du kan spørge om de ting, du ikke forstår ved den nye kultur.
  • Skaf dig viden om kulturen, det skaber forståelse.
  • Find the common ground. Uanset hvor forskellig man er, kan man altid finde noget at være fælles om.

Tips til udlændinge i Danmark

  • Opsøg viden om den danske kultur og interagér med danskerne.
  • Det er dig, der skal tage initiativet. Vær social, men husk at invitere 3-4 uger i forvejen. Danskere har travlt og er ikke spontane.
  • Vær tålmodig. Danskere er som kokosnødder: Når du har knækket den hårde skal, er du inde i varmen for altid.
  • Skål! (hvis ovenstående glipper …)

Kilde: Nivedita Eskesen, Living Institute