Jens Philip Yazdani vil skabe et stærkt humanistisk sammenhold på AU med ny Facebook-gruppe

Studerende på Aarhus Universitet, debattør og tidligere radiovært Jens Philip Yazdani oplever, at der mangler en fælles faglig offentlighed for humanisterne på AU. Det har han sat sig for at ændre ved at oprette en Facebook-gruppe, hvor studerende og medarbejdere kan udveksle viden, indsigt og arrangementer på tværs af fag.

Foto: Privat

"HUMANISTER på AU" er titlen på Jens Philip Yazdanis nyoprettede Facebook-gruppe. Gruppen lancerede han blot for få uger siden, og opbakningen har allerede været "svimlende god" ifølge ham selv:

”Der er allerede over 600 medlemmer i gruppen, hvilket substantielt set er en ret stor del sammenlignet med andre grupper på Arts. Mange poster også allerede ting i gruppen om ting, der sker, og det virker til, at folk er interesserede i det. Det er selvfølgelig svært at nå ud til alle, når man er begrænset af sin egen faglige horisont, men det er jo netop det, jeg forsøger at gøre op med,” forklarer han.

Gruppen er ifølge initiativtageren sat i verden for at give alle humanister på tværs af fagområder mulighed for at dele indhold og indsigt med hinanden og på den måde skabe en fælles humanistisk offentlighed og styrke sammenholdet og interessen på tværs af uddannelserne. Jens Philip Yazdani håber, at gruppen kan blive et etableret forum, hvor nysgerrighed og forståelse over for andre uddannelsers faglighed kan blomstre:

”Jeg håber, gruppen kan bidrage til den nysgerrighed, som jeg tror mange af os deler. Også over for fag, der ikke er vores egne. Humanister er nysgerrige i sådan en bred forstand. Så jeg håber, at vi kan bruge gruppen til at blive bedre til at dukke op, se hvad andre folk har gang i, være med i nye læsekredse, høre andre foredrag, end vi måske ellers ville have gjort, og så også for den sags skyld knytte nogle sociale bånd,” fortæller han.

Affolket campus efter undervisning

Da Jens Philip Yazdani startede på Idehistorie på Aarhus Universitet i sin tid, havde han set frem til at gå på en institution, hvor hele campus stort set var samlet det samme sted. Det var nemlig væsentligt anderledes, fra da han læste Mellemøststudier og Persisk på Københavns Universitet, hvor afdelingerne ligger langt mere adskilt på forskellige adresser rundt omkring i hovedstaden. Men til trods for den geografisk nære placering, oplevede Jens Philip Yazdani en anden form for afstand mellem de studerende på Arts:

”Jeg havde en fornemmelse af, at vi ikke kom hinanden ret meget ved i Nobelparken og på Arts generelt. For selvom vi går op og ned ad hinanden, så ved vi ikke rigtig, hvad der foregår på hinandens respektive fag, fordi der ikke er noget sted, hvor man kan informere hinanden om alle de fede ting, der foregår,” siger han.

Årsagerne til det er formentlig mange ifølge Jens Philip Yazdani, men han har dog alligevel et bud på, hvad der blandt andet bidrager til afstanden mellem de studerende:

”Vi har jo på Arts, synes jeg, nogle af de grimmeste bygninger til rådighed,” siger han og refererer til Nobelparken.

”Og jeg synes, der er en tendens til, at humanister på AU ikke rigtig har lyst til at være der og flygter derfra efter undervisning for at sætte os og læse andre steder f.eks. på Det Kgl. Bibliotek. Så her føles generelt lidt affolket. Det kunne være fedt, hvis man kunne skabe et miljø, hvor der var grund til at være der, og hvor man også kendte folk fra andre fagområder,” siger han.

Den politiske situation kalder på sammenhold

I en virkelighed med humaniora-bashing og politiske reformer, der år efter år har resulteret i besparelser på især de humanistiske uddannelser, håber Jens Philip Yazdani også, at gruppens fællesskab kan bidrage til at minde humanister om deres værdi og eksistensberettigelse:

”Jeg synes, der er et politisk behov for, at vi tør stå sammen og blive bedre til at opdage, hvad vi hver især laver og både erkende og anerkende værdien i det. Vi får hele tiden skudt i skoene, at vi ikke har den store eksistensberettigelse, at vi er levn fra fortiden, eller at der i hvert fald er for mange af os. Men nej, vi har en stor eksistensberettigelse, og den skal vi selv forstå først og fremmest,” siger han.

For ifølge Jens Philip Yazdani har alle humanister det tilfælles, at de brænder for fordybelsen i de kulturelle aspekter af vores virkelighed, selvom det sjældent er med udsigt til en høj hyre og selvom samfundet generelt ikke levner meget plads til den intense faglige dyrkelse i fællesskab:  

”Vi har en faglighed, der ikke nødvendigvis kan måles i kroner og øre, men som ikke af den grund er værdiløs.” siger han.


Facebook-gruppen "HUMANISTER på AU"

Oprettet og foreløbigt modereret af Idéhistorikerstuderende Jens Philip Yazdani.

Gruppen er offentligt tilgængeligt for alle, hvor både studerende, medarbejdere og generelt nysgerrige kan blive medlem.

Gruppebeskrivelsen lyder blandt andet: "En fælles gruppe for alle humaniorastuderenede på AU - hvad enten, du er litterat, teolog, tysker, arabist, historiker, filosof eller noget syvende!"

I gruppen kan medlemmer og foreninger dele og læse opslag om fester, foredrag, læsegrupper og meget andet.

Link til gruppen