Omnibus prik

KLUMME: Internationale studerende, vi vil så gerne have, at I bliver!

Det handler om fastholdelse, når Aarhus BSS baserer sin rekruttering af internationale studerende på både data og erfaring og på den baggrund styrker optaget fra de lande, hvor de studerende har størst chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet efter uddannelsen, skriver dekan Thomas Pallesen i sin klumme.

Thomas Pallesen er dekan ved Aarhus BSS. Foto: Roar Lava Paaske

UNIVERSITETSLEDELSENS KLUMME I OMNIBUS

Ledelsens klumme går på skift mellem universitetsledelsens ni medlemmer. Klummeskribenten vælger selv emnet, og synspunkter udtrykt i klummen er skribentens egne.

Ledelsen bidrager på samme vilkår som øvrige skribenter, der bidrager med klummer, debatindlæg og andet opinionsstof i Omnibus. 


Debatindlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vil du også deltage i debatten?

Internationale studerende anses i mange henseender som en betydningsfuld ressource for Danmark. Ud over at fremme universiteternes studie- og forskningsmiljøer udgør de en vigtig rekrutteringsbase for danske virksomheder, især i en tid præget af faldende ungdomsårgange og mangel på arbejdskraft inden for visse fagområder.

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning forventes antallet af unge i alderen 18 til 24 år i Danmark at falde med cirka 9 procent frem mod 2035 år svarende til et fald på omkring 45.000. International rekruttering er derfor afgørende, så virksomheder og organisationer kan få adgang til kvalificeret arbejdskraft med viden og færdigheder, der sikrer deres konkurrenceevne og fremmer økonomisk vækst og innovation i Danmark.

Databaseret tilgang 

Som det fakultet med det største antal internationale studerende fordelt på vores forskellige bachelor- og kandidatuddannelser arbejder vi på Aarhus BSS på at styrke vores optag af internationale studerende fra de lande, hvor de studerende har størst chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Fakultetet har som forsøg taget en mere databaseret tilgang til studenterrekruttering ved at supplere de eksisterende erfaringer inden for international rekruttering med en analyse af, hvilke lande vi har gode erfaringer med at tiltrække de studerende fra og fastholde dem, så de efterfølgende får beskæftigelse i Danmark. Rekrutteringen fokuserer på nationaliteter, der forventes at kunne fastholdes i beskæftigelse efter endt uddannelse i Danmark.

Det prioriterede rekrutteringsfokus – en såkaldt ABCD-model – er baseret på en kombination af frafald fra uddannelsen og beskæftigelsesmønstre på det danske arbejdsmarked. Målet er at identificere, hvilke beskæftigelses- og karrierefremmende aktiviteter fakultetet skal tilbyde, samt at tilpasse rekrutteringsstrategier og vejledningstilbud til de specifikke udfordringer og potentialer, som studerende fra forskellige lande kan have.

Prioriteret rekrutteringsfokus
– ABCD-model for full degree-studerende

Kortlægning af de internationale studerendes adfærdsmønstre under studiet og efterfølgende beskæftigelse med de studerendes nationalitet som markør (2022)

Vi skal investere i at tiltrække internationale studerende

Der skal investeres betydelige ressourcer i at tiltrække og uddanne internationale studerende.

For virksomhederne kan rekruttering af internationale studerende, der allerede bor i Danmark, have flere fordele. De internationale studerende er allerede eksponeret for det danske samfund og har ofte allerede kendskab til arbejdskulturen, det danske sprog og sociale normer, hvilket kan lette overgangen til arbejdsmarkedet og fremme en smidig integration i virksomhederne.

Formår de studerende derimod ikke at sikre et job efter endt uddannelse, resulterer det ofte i, at de rejser væk, da de ikke omfattes eller gør brug af den offentlige indsats for ledige. Den investering, som vi lægger i dem igennem uddannelsesperioden, genererer derfor heller ikke det forventede afkast i form af skatteindtægter og økonomisk aktivitet. Når de rejser, medfører det desuden mangel på arbejdskraft inden for specifikke sektorer; især hvis de dygtigste talenter, der uddannes her og rejser til udlandet igen, har specialiseret sig inden for områder, hvor der er stor efterspørgsel. Det fører til brain drain, hvor værdifulde talenter og viden forlader Danmark og kan have en indvirkning på virksomheders konkurrenceevne, fremtidig vækst og samfundsøkonomi.

For at positionere Aarhus og Østjylland som en attraktiv uddannelses- og karrieredestination er det derfor afgørende, at universitetet og erhvervslivet arbejder sammen om at skabe bedre muligheder for at øge tilgangen af kvalificeret arbejdskraft ved at fastholde de dygtigste talenter på det østjyske arbejdsmarked efter endt uddannelse. 

Korrekturlæst af Charlotte Boel