Kort nyt

Læs om nye bøger, ny arbejsskadestatistik, hvor mange der vil være den nye dekan på AU, det nye oversættelsesværktøj AU Translate og meget mere.

Bogen 'Hvad ved kunst' foran et af værkerne fra bogen: Erik A. Frandsens 'Anette og Sikker - Brooklyn'. Foto: Lise Balsby
Spisesalen på AU's kursusejendom Sandbjerg Gods har netop fået et ansigtsløft. Foto: Poul Ib Henriksen
Den danske nobelprismodtager Jens Chr. Skou har udgivet erindringsbogen 'Om heldige valg'. Foto: Lars Kruse

Otte personer vil være dekan på ST

Otte ansøgere har meldt sig på banen til at overtage stafetten efter dekan for Science and Technology, Brian Bech Nielsen, der 1. august tiltræder som AU’s nye rektor. En rådgivningsgruppe bestående af repræsentanter for det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende på hovedområdet har rådgivet ansættelsesudvalget. Den nye dekan tiltræder 1. august eller umiddelbart derefter. (mga)


Søg midler til et ophold på Sandbjerg

Som forsker på AU kan du søge Aarhus Universitets Forskningsfond om midler til at afholde ph.d.-kurser, forskergruppemøder eller AIAS-workshops(BØR DET PRÆCISERES?) på AU’s kursusejendom Sandbjerg Gods. Forskere kan også løbende søge om legatophold af en uge til to måneders varighed i Møllehuset, som ligger i forbindelse med godset. Sandbjerg Gods har i øvrigt gennemgået en renovering, hvor både køkken og spisesal er blevet moderniseret. I den forbindelse har spisesalen fået navnet Magasinet, der refererer til bygningens oprindelige anvendelse som kornmagasin. (mga)


Gå på opdagelse i kunsten på AU

AU huser en lang række malerier, skulpturer og udsmykning af både kendte og mindre kendte kunstnere. Rundt om på universitetet finder du for eksempel værker af Erik A. Frandsen, Per Kirkeby, Preben Hornung, Asger Jorn og Ingvar Cronhammar. Digteren Peter Laugesen har sammen med fotograf Poul Ib Henriksen snust rundt i AU’s store kunstsamling og har efterfølgende begået bogen Hvad ved kunst? Værker på Aarhus Universitet i anledning af universitetets 85-års jubilæum i år. Bogen er en billedrig coffee table book, hvor Laugesen funderer over kunstnerne, værkerne og den hverdag og historie, de indgår i på universitetet. Flere af værkerne befinder sig i Aarhus, men Laugesen og Henriksen har også lagt vejen forbi både Foulum og Emdrup. Bogen er udgivet af Aarhus Universitetsforlag med støtte fra Aarhus Universitet. (mga)


Hemmeligheden bag en nobelpris

Om heldige valg er titlen på den danske nobelprismodtager Jens Christian Skous biografi. Skou fortæller i bogen om opdagelsen, der førte til, at han 40 år senere modtog verdens fornemste videnskabspris. Han beskriver telefonopringningen fra Stockholm, sin lange karriere på Aarhus Universitet, men han kommenterer også på grundforskningens vilkår i Danmark: ”Universiteternes bidrag til den økonomiske udvikling sker som nævnt ved at stille viden til rådighed for samfundet. (…)Ikke ved, at man omdanner universiteterne til erhvervsanstalter, eller at universitetets forskere begynder at drive selvstændig virksomhed.” (mga)


Et stort tillykke …

... til Bo Barker Jørgensen, professor og centerleder ved Center for Geomikrobiologi, samt Torben G. Andersen, professor i finansiel økonomi ved Kellogg School of Management, Northwestern University. De to forskere modtog årets Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris på hver 100.000 kr. Ved samme lejlighed uddelte Aarhus Universitets Forskningsfond traditionen tro fem ph.d.-priser a 10.000 kr. I år gik de til Kasper Green Krejberg, Thomas Dueholm Hansen, Anne Stidsholt Roug, Casper Bindzus Foldager og Anne Mette Kjeldsen. (mga)


Oversættelsesrobot med lokalkendskab

AU Translate er et oversættelsesværktøj designet specielt til medarbejdere på Aarhus Universitet. Du finder det nye oversættelsesværktøj på au.dk/autranslate: Kopier din tekst (max. 2000 tegn ad gangen) på ind i en tekstboks, klik på knappen ”Translate” og se din tekst oversat i en tilsvarende tekstboks. AU Translate er egnet til:

  • Breve og mails
  • Vejledninger
  • Sagsbehandling
  • Dagsordner
  • Referater

Brugerne af værktøjet vil få en oversættelse med den korrekte brug af mange AU-enhedsbetegnelser og uddannelsesterminologier, da AU Translate trækker på data fra AUs egen terminologidatabase, som løbende bliver udbygget. (lobi)


Papirløst universitet? Bob, bob, bob…

Aarhus Universitet bruger årligt 1,8 millioner kroner på kopi- og printerpapir, hvilket svarer til, at vi tilsammen bruger 150 millioner ark A4-papir på et år.

Ét ark koster ca. 1,2 øre, hvis man tager et gennemsnit mellem A- og B-kvalitet. Måske man skulle overveje at begynde at printe på begge sider? (lobi)

Kilde: Nyhedsbrev fra BSS. Redaktionen bag nyhedsbrevet har tallene fra AUs centrale indkøbsafdeling under AU Økonomi og Planlægning. Tallene dækker administrationen, biblioteker (undtagen Statsbiblioteket) og hovedområderne (inklusiv fællestrykkerier). Forbruget af papir er ikke udelukkende A4, men da det udgør langt størstedelen, er beregningerne lavet, som om alt var A4.


41 arbejdsulykker i 2012

41 arbejdsskader blev sidste år anmeldt på AU:

ARTS

0

BSS

0

HE

8

Administrationen

15

ST

18


Forstuvninger, brud og fald er de mest typiske arbejdsskader. Over halvdelen af sygefraværet i forbindelse med en arbejdsskade ligger på 1-3 dage, men statistikken viser en lille stigning i antallet af medarbejdere, der er sygemeldt i mindst en måned. (lobi)

Kilde: Nyhedsbrevet ”Nyt om arbejdsmiljø”, der er et månedligt nyhedsbrev med info om arbejdsmiljø på AU.