Omnibus prik

Ny universitetsdirektør har gjort karriere på AU: "Da jeg forlod universitetet i 2001, havde jeg egentlig ikke forestillet mig, at jeg skulle tilbage"

Kristian Thorn overtager 1. februar posten som universitetsdirektør på AU. Bag sig har han en lang fortid på universitetet, der begyndte i 90’erne som statskundskabsstuderende. Nu vil han bruge sin erfaring til at føre AU igennem en stram økonomisk tid med fokus på styrket samarbejde i organisationen.

Foto: Roar Lava Paaske

Fem hurtige til Kristian Thorn

Sidst jeg var oppe i det røde felt, var fordi …

Jeg er ikke ret meget i det røde felt. Det ligger ikke til mig – jeg er et meget fredfyldt menneske. Men jeg vil så sige, at sidst der var noget på spil, var, da jeg læste regeringsgrundlaget. Der tror jeg, at jeg mærkede et vist sug i maven. Det røde felt vil jeg ikke kalde det, men et sug i maven, det var der i hvert fald.

De færreste ved, at jeg …

Jeg er vild med at vandre i bjerge. Det er det der med at gå næsten alene i et storslået landskab og være meget lille i den store natur. Jeg har gået i Jotunheimen i Norge, gået rundt om Mont Blanc og senest gået i Lysdalen ind mod Monte Rosa i Italien.

Min yndlings-app er …

Outlook. Hvis vi skal se på forbruget, det må jeg sige.

Jeg kan ikke få det bedre, end når jeg …

... lykkes sammen med et hold. Og faktisk lidt på trods, når nogen ikke troede, det var muligt. Der må godt være lidt modstand, og at det så lykkes og i samspil med andre.

Mit yndlingssted på AU er …

... helt klart her på den anden side af Statskundskabsbygningen i parken, hvor man kigger ned over søen – om sommeren. Den krog herovre er fantastisk og mit absolutte yndlingssted. Det er skønheden i Bauhaus-stilen, hvor man virkelig kan se, hvordan bygningerne er med til at fremhæve morænelandskabet og med højdeforskellene i landskabet. Koblet med de meget simple bygninger og den grønne efeu, som jo er i vores arkitektur.

”Jeg kan huske den vilde fornemmelse af at være i et fagligt miljø og bare at kunne indlejre sig i det og fordybe sig.”

47-årige Kristian Thorn står denne fredag eftermiddag ved hovedindgangen til Statskundskab på AU og mindes tiden som ung studerende bag de gule mure på Statskundskab i midten af 90’erne.

”Jeg syntes, det var spændende at gå ud i alle hjørner af politologien og bare nørde rundt. Jeg var sammen med en masse andre unge mennesker, som interesserede sig for det samme, som jeg gjorde. Der er et hav af gode minder, og jeg tog en række dybe kammeratskaber med mig videre i livet,” siger Kristian Thorn.

Som ung statskundskabsstuderende havde han ikke forestillet sig, at hovedparten af hans karriere skulle udfoldes her på universitetet, som det blev tilfældet. Efter de fem år på Statskundskab drog han mod udlandet. Mod en stilling i Verdensbanken og siden i forskellige ministerier. Men i 2009 vendte han tilbage til AU for at blive international chef. Siden har han ikke forladt universitetet.

Den 1. februar påtager han sig opgaven med det hidtil største ansvar, han har haft på universitetet. Her overtager den nuværende stabschef for Universitetsledelsens Stab nemlig posten som universitetsdirektør. Han afløser Arnold Boon, der i oktober sidste år stoppede på posten for at blive universitetsdirektør ved CBS. Helt ny på posten er Kristian Thorn dog ikke. Han har nemlig været konstitueret universitetsdirektør, siden Arnold Boon stoppede.

Ude godt …

Da Kristian Thorn som ung mand stod her i gården ved Statskundskab midt i Universitetsparken, var det ikke en fremtid på universitetet, han så klarest for sig. I stedet drømte han – givetvis ligesom mange andre scient.pol.er – om at arbejde i Udenrigsministeriet. På kandidaten var han i praktik i Udenrigsministeriets FN-delegation i New York, og karrieren begyndte da også i et ministerium, da han som færdiguddannet i 2001 blev fuldmægtig i Finansministeriet.

”Da jeg forlod universitetet i 2001, havde jeg ikke forestillet mig, jeg skulle tilbage. Jeg tror nærmest, jeg tænkte, at det var nogle rigtigt gode år, men jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle tilbage og arbejde i administrationen på universitetet,” siger han.

Efter knap to år i Finansministeriet, hvor han fra første parket oplevede, hvordan den statslige budget- og økonomimodel ser ud, og hvordan en finanslov bliver til, gik vejen til Verdensbanken i Washington, D.C. Her beskæftigede han sig med uddannelse og forskning, hvilket efter fire år helt oplagt – fristes man til at sige – førte ham til Uddannelses- og Forskningsministeriet som chefkonsulent.

”For mig har der været en rød tråd i det, jeg har lavet. Det, jeg lavede i Verdensbanken, er i vid udstrækning det, jeg laver i dag: at skabe gode rammevilkår for forskning og uddannelse. Det, jeg nok bruger mest i dag, er min tid i Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har givet mig netværk og indblik i ministeriets rolle som tilsynsmyndighed,” siger Kristian Thorn.

Den røde tråd har ikke været planlagt

Efter to år i Uddannelses- og Forskningsministeriet trak AU igen i ham, og han vendte for første gang tilbage som international chef. To år senere blev han chef for det, der hed AU Forskning og Talent, og senere var han igennem syv år vicedirektør i AU Uddannelse, inden han i 2021 blev stabschef. En post, han nu forlader for at blive universitetsdirektør. Det er svært at finde et bedre sted at arbejde end på AU, fortæller Kristian Thorn.

"Da jeg i 2009 fik muligheden for at være international chef, tænkte jeg, det var en spændende opgave, som jeg gerne ville prøve kræfter med nogle få år. Men jeg blev på universitetet"

”Da jeg i 2009 fik muligheden for at være international chef, tænkte jeg, det var en spændende opgave, som jeg gerne ville prøve kræfter med nogle få år. Men jeg blev på universitetet. Jeg har en enorm kærlighed til det her sted og sætter pris på relationer og en organisation, der altid er i udvikling. Det er utroligt meningsfyldt at hjælpe dygtige unge mennesker på deres vej ud i livet, og så er det givende at være et sted, som virkelig flytter den store forskningsdagsorden,” siger Kristian Thorn.

Men selvom uddannelse og forskning har været en rød tråd igennem Kristian Thorns karriere, er det ikke sådan, at han nøje har planlagt sig frem til trinene op ad karrierestigen på universitetet.

”Nej, det har ikke været drivende for mig. Det har handlet om opgaverne, og hvor jeg følte, jeg kunne være med til at gøre en forskel. Og det er selvfølgelig også det, jeg handler på nu: at kunne bidrage til sikker drift og udvikling med den erfaring, jeg har fra en bred vifte af administrative opgaver,” siger han.

Båd, natur og byliv

Kristian Thorn har boet i New York, Washington og København, men har slået rod i Aarhus. For Aarhus har lige præcis de elementer, den kommende universitetsdirektør sætter pris på, fortæller han. En stor by med et rigt kulturliv, der også giver en fornemmelse af nærhed og med natur tæt på.

”Jeg holder meget af naturoplevelser og har en anpart i en sejlbåd på Aarhus Ø. Så jeg bruger skov, strand og vand i Aarhus alt det, jeg kan. Det er klart, New York kan noget særligt, og det var spændende, men man bliver også lidt ramt af støj og beton på et tidspunkt. Der har Aarhus en god balance,” siger Kristian Thorn.

Privat er han fraskilt og har to børn på ni og elleve år. Rollen som far vægter han højt.

"Mine børn betyder meget og er jo en stor del af min hverdag. Når jeg har mine børn, så er jeg ikke den, der går sidst på arbejdsdagen. Så prioriterer jeg at være sammen med dem, og nogle gange, når de sover om aftenen, så sætter jeg mig med computeren og arbejder lidt"

”Mine børn betyder meget og er jo en stor del af min hverdag. Når jeg har mine børn, så er jeg ikke den, der går sidst på arbejdsdagen. Så prioriterer jeg at være sammen med dem, og nogle gange, når de sover om aftenen, så sætter jeg mig med computeren og arbejder lidt,” siger han.

Intet markant kursskifte – men udfordringer venter

Kristian Thorn har endnu knap 14 dage, før han officielt tiltræder som universitetsdirektør. Han har da heller ikke indtaget den tidligere direktørs kontor endnu. Men det sker snart. At der rykker en ny mand ind på kontoret, vil dog ikke fra første dag markere et stort kursskifte, svarer han på spørgsmålet om, hvordan man vil komme til at se, der er en ny direktør.

”Jeg kommer ikke til at lægge fra land med et markant kursskifte fra Arnold (Boon, red). Han var en rigtig dygtig direktør og leder for administrationen. Men vi er et universitet i udvikling, så der bliver nok nyt at tage fat på. Vi har blandt andet en regering med mange planer for, hvad der skal ske med vores sektor,” siger Kristian Thorn.

Her fra sit nuværende kontor på rektoratets gang sætter han denne fredag ord på, hvad de vigtigste opgaver, der venter ham, er. Han sidder med sin iPad foran sig ved kontorets runde mødebord.

”Der venter mange vigtige opgaver, for vi er i en tid, hvor der er mange skift. Men et meget stort fokus for direktøren er, at vi har en sund økonomi og en helstøbt økonomistyring. Vi er jo i en budgetsituation, hvor økonomien bliver stram de kommende år, og det er vigtigt, at vi overholder vores resultatmål. Dermed skaber vi ro om vores kerneaktiviteter,” siger Kristian Thorn.

AU’s bestyrelse godkendte i december universitetets økonomirapport fra tredje kvartal af 2022, som tegner et dystert billede af den økonomiske situation.

Udefrakommende faktorer som betydelige tab på de finansielle markeder, stigende priser på for eksempel el og lavere uddannelsesaktivitet, som giver færre STÅ-indtægter, er nogle af hovedårsagerne til, at AU står til at komme ud af 2022 med et ekstraordinært stort underskud på cirka 350 millioner kroner. Hvad årets resultat ender med, er dog meget usikkert, da der fortsat er store udsving på de finansielle markeder. 

Ifølge Kristian Thorn er der ingen tvivl om, at universitetet de kommende år må agere inden for en stram økonomi.

"Vi kommer i en række tilfælde til at spørge os selv: Vi kan ikke det hele – hvad er vigtigst?"

”Jeg kommer sammen med administrationschefer og vicedirektører til at omprioritere midler inden for vores økonomiske rammer. Vi kommer i en række tilfælde til at spørge os selv: Vi kan ikke det hele – hvad er vigtigst? Og hvordan tilrettelægger vi opgaverne, så vi bruger vores ressourcer bedst muligt,” siger han.

AU skal være en god arbejdsplads

Men Kristian Thorn lægger samtidig vægt på, at AU ikke er et universitet i strukturel ubalance.

”Vi har en stram økonomi, men vi har et budget, som hænger sammen. 2022 har været et år, hvor vi er blevet påvirket af en lang række eksterne stød. De usikkerheder har den samlede universitetsledelse gjort meget for at indrette sig efter. Men der er stadig ting, som er uafklaret. Politisk er taxameterforhøjelsen i spil i forhold til den endelige finanslov for 2023. Mister vi den økonomi, så står vi i en ny situation,” siger han.

Den kommende direktør påpeger desuden, at AU er – og skal forblive – en god arbejdsplads.

”Det ligger mig meget på sinde, at AU er en god arbejdsplads med trivsel og udviklingsmuligheder. Vi er mange, der er enormt stolte af at arbejde på Aarhus Universitet, og det skal være et sted, hvor vi løser opgaver til gavn for samfundet, samtidig med at alle medarbejdere oplever udviklingsmuligheder og gode arbejdsvilkår,” siger Kristian Thorn.

Især er et af hans mål for organisationen at sørge for, at der er et stærkt samarbejde på tværs af de administrative fagligheder og på tværs af de forskellige niveauer til gavn for de studerende og de faglige miljøer, forklarer han.

”Vi skal tænke i en sammenhængende administration: at vi er gode til at samarbejde,” siger Kristian Thorn.

Korrekturlæst af Charlotte Boel. 

Kristian Thorns CV

1999-2001: Kandidat i statskundskab på AU 

2000: Assistant Chargé d'Affaires, Danmarks Faste Mission ved FN i New York, Udenrigsministeriet 

2001-2002: Fuldmægtig, Finansministeriet 

2002-2007: Tertiary Education and Science & Technology Specialist, Verdensbanken 

2007-2009: Chefkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet – 

2009-2011: International chef, AU 

2011-2014: Vicedirektør, AU Forskning og Talent

2014-2021: Vicedirektør, AU Uddannelse 

2021-2023: Stabschef, AU 

2023: Universitetsdirektør, AU