DEBAT: Laboratoriet Danmark

af Gert Tinggaard Svendsen professor i statskundskab og forfatter til bogen Tillid

Illustration: Louise Thrane Jensen

Harvardprofessor Robert D. Putnam regnes af mange for verdens førende samfundsforsker. I 2013 og 2014 er han Aarhus Universitets distinguished visiting professor og optræder i maj som hovedtaler ved dette års MatchPoints Seminar, hvor temaet er ”social kapital og nutidige udfordringer for social tillid og sammenhængskraft”.

Putnams banebrydende idé er kort fortalt, at social tillid skabes via frivillige organisationer. Når mennesker frivilligt slutter sig sammen i grupper, vil »ansigt til ansigt-interaktionen« skabe tillid, der herefter spredes til det omgivende samfund som social tillid.

Danmark er derfor et interessant laboratorium for Putnam. Her kan han studere den danske måde at organisere sig på i frivillige foreninger på nært hold. Karakteristisk for ”Foreningsdanmark” er jo populært sagt, at når to danskere mødes, giver de hånd. Når tre danskere mødes, danner de en forening. Foreningskulturen trives, og danskerne er også verdensmestre i tillid. Social tillid måles som den andel af befolkningen, der mener, at man kan stole på de fleste andre mennesker. Det svarer hele 78 procent af dansk-erne ja til i den nyeste SoCap-undersøgelse. Det er den højeste score nogensinde for et land. Endvidere stoler vi på vores statslige skrankepaver og på politiet, og vi stiller ubekymret vores børn i ubevogtede barnevogne uden for butikker.

Ifølge Putnams logik kan den danske andelsbevægelse, der tog fart fra midten af 1860’erne og frem, derfor hævdes at være et af arnestederne for Danmarks sociale tillid. Andre eksempler fra honningkrukken kunne være den frivillige organisering omkring byggeriet af sportshaller, forældrekørsel af børn og det frivillige engagement bag sportsklubber i det hele taget. Danskernes frivillige organisering gør det sværere at snyde hinanden, fordi man jo mødes hver uge til koraften, i tennisklubben, eller hvor det nu kan være. Det bliver træls i længden for den, som ikke har holdt sit ord, også når flere hører om det.

Danmark har i efterkrigstiden konstant befundet sig blandt de rigeste lande i verden. Det til trods for beherskede naturressourcer, et moderat uddannelsesniveau og et system af høje skatter og overførselsindkomster, der ikke ligefrem opfordrer til en storslået arbejdsindsats. Leo Mathisen udtrykker det meget rammende i sangen Take it easy, boy, boy: ”Let the others do the hard work for you.” Sådan kunne de fleste danskere tænke og handle. Muligheden for at være free rider eller gratist er til stede, alligevel er det ikke et massivt problem i det danske samfund, fordi vi hver især bidrager i tillid til, at andre gør det samme.

Putnams hjemland USA har op gennem 90’erne oplevet et drastisk fald i graden af social tillid i samfundet. Andelen af befolkningen, der mener, at man kan stole på de fleste andre mennesker, er faldet fra cirka 50 til 35 procent. Putnam mener, at grunden til det bratte fald er, at efterkrigsgenerationerne bruger deres fritid foran tv-skærmene frem for at mødes f.eks. i bowlinghallen på tværs af alder, religion og sociale skel og sammen skabe tillid og social sammenhængskraft.

Vil man skabe eller fastholde tilliden i et samfund og mindske free riding, kan hemmeligheden ifølge Putnam ligge i at give plads til de frivillige organisationer.


Læs mere om social tillid og free riding i Gert Tinggaard Svendsens bøger Tillid og Mancur Olson.

MatchPoints Seminar finder sted på Aarhus Universitet den 23.-25. maj, læs mere på matchpoints.au.dk


Giv din holdning til kende i Omnibus

Ønsker du at skrive en kronik, en analyse eller en klumme til Omnibus, så kontakt redaktionen på
8715 3619, eller læs mere på omnibus.au.dk