Omnibus prik

Ledelsen på AU rører ikke ved tre betalte fridage

Mens ansatte andre steder i staten må vinke farvel til tre arbejdsgiverbetalte fridage, har universitetsledelsen på AU ingen planer om at inddrage de tre fridage.

Illustration: Astrid Reitzel
Fællestillidsrepræsentant for de akademiske medarbejdere på AU, Olav W. Bertelsen. Foto: Maria Randima
Universitetsdirektør Arnold Boon. Foto: Lars Kruse

For medarbejdere flere steder i staten er det slut med at holde fri med løn juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

Sagen begyndte, da Skatteministeriet i 2013 opsagde de tre arbejdsgiverbetalte fridage og muligheden for at få fri med løn 1. maj. Hvilket fik Akademikerne til at indbringe sagen for en faglig voldgift, da fridagene blev inddraget uden forudgående forhandling. Siden valgte ledelsen i en række andre statslige organisationer, blandt andet det tidligere Social- og Indenrigsministerium, Statsforvaltningen og Socialstyrelsen, også at sløjfe de såkaldte kutymefridage.

Fredag i sidste uge kom voldgiftskendelsen. Her slog opmand, højesteretsdommer Lars Hjortnæs, fast, at Skatteministeriet var i sin gode ret til at opsige de arbejdsgiverbetalte fridage. 

Overrasket over afgørelse

DJØF kalder afgørelsen 'ærgerlig', Dansk Magisterforening kalder den 'en bombe under aftale systemet', og Akademikerne er overrasket over kendelsen. Det samme er Olav W. Bertelsen, der er fællestillidsrepræsentant for de akademiske medarbejdere på AU (VIP og AC-TAP):

Fridage med løn på AU

Følgende dage er fridage med løn på Aarhus Universitet:

Juleaftensdag den 24. december, nytårsaftensdag den 31. december og grundlovsdag den 5. juni.

1. maj kan medarbejdere efter aftale med nærmeste leder holde fri, hvis arbejdssituationen efter lederens vurdering tillader det.

”Ud fra et rigidt juraperspektiv kan man muligvis sige, at det er en slags lokal aftale, der bare kan opsiges. Men der har været en lang præcedens for at betragte fridagene som medarbejdernes rettigheder, som jeg finder det besynderligt, at man ikke tillægger større vægt,” siger han og understreger, at han endnu ikke har set præmisserne, der ligger til grund for afgørelsen.

Intet at frygte på AU

Medarbejderne på AU har til trods for afgørelsen ingen grund til at frygte for de tre fridage, som er omfattet af AU's personaleadministrative retningslinjer. Det slår universitetsdirektør Arnold Boon fast:

“Vi har i ledelsen ingen planer om at inddrage de tre fridage. De indgår i en aftale mellem ledelse og medarbejdere, og det ser vi ingen grund til at ændre på.”

Den melding er Olav W. Bertelsen ikke overraskende godt tilfreds med.    

“Det er klogt, at ledelsen ikke vil gå på jagt efter den her slags besparelser. For det første vil der ikke være meget at spare i en organisation, hvor de fleste medarbejdere ikke er styret af vagtskemaer og stempelure. For det andet ville medarbejdernes utilfredshed være en meget stor omkostning. Ledelsen sender et rigtigt godt signal til gavn for det gode samarbejdsklima,” siger han.