”Min krop gav mig et gult kort”

Det er ofte forbundet med stort pres at være studerende og iværksætter på samme tid. Især når virksomheden for alvor begynder at få vind i sejlene. Det har it-studerende Christoffer Hauthorn erfaret på egen krop i form af længerevarende stress. Men nu lancerer AU en ny ordning, der skal gøre det lettere at drive virksomhed ved siden af studierne.

23-årige Christoffer Hauthorn er i gang med en bachelor i it, og så er han partner i virksomheden Emplate, som han driver ved siden af studierne. Han er også blandt de første studerende på AU, der omfattes af ordningen AU Iværksættere. Foto: Maria Randima

Om Emplate

Emplate står bag en marketing- og kommunikationsplatform, der giver eksempelvis storcentre mulighed for at ramme kunderne med relevante tilbud baseret på kundernes adfærd og færden i centeret. En løsning, de har solgt til blandt andet herningCentret, Ballerup Centret og bytorvHORSENS.

Der er masser af aktivitet hos it-virksomheden Emplate på første sal i Studentervæksthus Aarhus, selvom klokken kun lige er blevet ni. Tre af virksomhedens fem partnere holder møde, de to andre sidder ved computeren. Alle fem er studerende ved AU og begyndte at arbejde med virksomhedsidéen for tre år siden, hvor de alle læste på Business Development Engineer-uddannelsen ved AU i Herning.

I juni 2014 lancerede de virksomheden officielt, og siden er det gået derudaf, så de i dag faktisk selv kan hæve en månedsløn, aflønne fem medarbejdere foruden eksterne udviklere og konsulenter.

Kan ikke sove om natten

De fem partnere er alle flyttet fra Herningegnen til Aarhus og har skiftet til uddannelser ved AU i Aarhus. En af dem er Christoffer Hauthorn på 23, der til sommer afslutter sin bachelor i it. Lige nu forsøger han få plads til både fuldtidsstudie og iværksætteri i sit liv. Hvilket ikke er så let.

”Jeg forsøger at dele min tid fifty-fifty mellem studier og virksomhed. Studierne bruger jeg 20-25 timer på om ugen, og med arbejdet her i virksomheden endte jeg typisk på sammenlagt 50 timer og ugen,” siger han og fortæller videre, at det høje arbejdspres har haft konsekvenser i form af længerevarende stress.

”Jeg har fået et gult kort fra min krop. Jeg kan ikke sove om natten,” fortæller han.

Derfor har han også været nødt til at skrue den samlede arbejdstid ned på 35-40 timer for at få stressen ud af kroppen.

Får lavere karakterer end før

Christoffer Hauthorn har også været nødt til at gå på kompromis med sine karakterer.

”Jeg får lavere karakterer end før, også selvom jeg bruger ressourcer på at forberede mig. Men det er konsekvensen af, at jeg ikke kan komme til alle forelæsninger og nogle gange kun har tre dage til at forberede mig til en eksamen. Det er en prioritering, det ved jeg, men som konkurrencemenneske er det frustrerende at gå ind til en eksamen og præstere dårligere, end jeg ved, jeg kan,” siger han.

Ville sætte studiet på pause

Christoffer Hauthorn er med på, at advarslen fra kroppen kræver, at han foretager et valg. Og prioriteringen er sådan set klar.

”Hvis jeg skulle vælge det ene frem for det andet, ville det være studierne, der røg fra.”

Den bedste mulighed var for ham at se et sabbatår mellem bacheloren og kandidaten.

”Men spørgsmålet er, om man så rent faktisk kommer tilbage til studierne efter et år, hvor man har opsagt sin studiebolig, har arbejdet på fuld tid og skiftet SU’en ud med en løn?” siger han.

AU rækker hånden ud til studenteriværksættere

AU Iværksættere

AU Iværksættere er en ny dual career-ordning, der skal gøre det muligt for studerende at følge to karrierespor på samme tid – uddannelse og iværksættervirksomhed.

AU Iværksættere tilbyder rådgivning, studieadministrativ hjælp, personlige støtteordninger og information om iværksættertilbud på AU. 

Rådgivningen finder du på Fredrik Nielsens Vej 5, bygning 1445, sammen med Vejledning og Studieinformation.

Du kan også møde en rådgiver fra AU Iværksættere ved morgenmøderne hver anden onsdag i Studenterhus Aarhus og ved pitstop-møderne i Startup Factory på Navitas. Det er også planen, at rådgiverne vil lægge vejen forbi Herning. Indtil da kan studerende i Herning og Emdrup for den sags skyld kontakte rådgivningen på mail mmm@au.dk eller ringe på 2883 9158.

Christoffer Hauthorn og andre iværksættere på AU, der har svært ved at få enderne til at nå sammen, får nu en håndsrækning fra universitetet. AU har netop lanceret en ny ordning, der skal gøre det lettere for studerende at drive virksomhed sideløbende med, at de tager en uddannelse. Ordningen hedder AU Iværksættere og er inspireret af dual career-konceptet, AU Elitesport, der siden 2011 har hjulpet studerende med at kombinere studierne med en karriere som elitesportsudøver. Blandt andet har hækkeløber og OL-medaljevinder Sara Slott Petersen fået hjælp og rådgivning fra AU Elitesport.

Mere end bare en fritidsaktivitet 

AU Iværksættere kan blandt andet hjælpe med rådgivning, dispensationsansøgninger, udskydelse af eksamener, tilrettelæggelse af studieplaner og studieassistentordninger, hvor medstuderende hjælper med at tage noter eller optage forelæsninger. Typen af hjælp afhænger af, hvor langt den studerende er med virksomheden, og ligesom med AU Elitesport er der tale om hjælp til studerende, der er virkelig ambitiøse omkring den karriere, de kører sideløbende med studierne.

”Det skal være mere end bare en fritidsaktivitet. Når det gælder elitesport, siger vi, at de skal bruge mere end 20 timer på træning om ugen. Og på lignende vis søger vi også commitment blandt iværksætterne,” siger Morten Mindegaard Munch, der er rådgiver i AU Iværksættere og AU Elitesport.

Når det er sagt, understreger han, at studerende ikke skal holde sig tilbage med at tage kontakt.

”Vi vil gerne involveres så tidligt som muligt, når de studerende begynder at udvikle deres start-ups, og i hvert fald før de for alvor kører fast.”

AU har udviklet en pointmodel for at kunne vurdere, hvor etableret de studerendes virksomheder er. Modellen tager udgangspunkt i fire parametre: virksomhedens produkt, virksomhedens styrker, markedets interesse og den studerendes engagement. Morten Mindegaard Munch forklarer, at modellen kan bruges til at kvalificere ansøgningen, når AU Iværksættere skal hjælpe en studerende med at søge dispensation.

”Vi hjælper de studerende med dokumentation, som de kan vedlægge deres ansøgning. Det gør vi blandt andet på baggrund af pointmodellen, hvor vi dokumenterer, at virksomheden befinder sig på det rette niveau, og at den studerende har konkrete udfordringer i forbindelse med, at han eller hun kører to karrierespor.”

Ingen discountuddannelse

Christoffer Hauthorn er blandt de første, der omfattes af AU’s nye iværksætterordning. Han håber, at han med hjælp fra AU Iværksættere kan få dispensation, så han kan nøjes med at tage 20 ECTS frem for de obligatoriske 30 ECTS per semester, når han til sommer begynder på kandidaten. Så han på den måde får mere luft til både at følge sine studier og drive virksomheden.

Morten Mindegaard Munch understreger, at det er den studerende selv, der skal søge. Gennem de samme instanser som alle andre studerende.

”Og som i alle andre dispensationssager er det studienævnet, der tager stilling. Vi blåstempler intet, og vi advokerer ikke for den studerende. Men vi hjælper med at kvalitetssikre ansøgningen, så den forhåbentlig går igennem.”   

Der er heller ikke tale om, at de studerende, som omfattes af ordningen, bliver mødt med færre krav eller får en ringere uddannelse.

”De skal ikke have en discountuddannelse, men de skal have en uddannelse med maks. fleksibilitet.”

Alternativet er at sige farvel og tak til AU

Christoffer Hauthorn er godt tilfreds med, at han nu er omfattet af ordningen, så han forhåbentlig alligevel ikke behøver at sætte studierne på pause, og han håber, det lykkes at få dispensation.

”Alternativet er, at jeg skal sige farvel og tak for nu til AU,” siger han.