Omnibus prik

Nogle siger det med blomster, andre siger det med prikker ...

Studerende anno 2016 har en stærk forventning om at få SU på kandidaten. I får primært jeres nyheder fra netaviser og Facebook. Og det, der bekymrer jer mest i dagligdagen, er at dumpe til eksamen eller at få dårlige karakterer. Det viser Omnibus’ aldeles uvidenskabelige og stærkt fejlkilde-behæftede undersøgelse fra årets studiemesse.

Omnibus var igen i år at finde på årets studiemesse, hvor de studerende satte prikker og gjorde redaktionen klogere på en vigtig målgruppe. Foto: Sara Rosenkilde Kristiansen

”Fortæl os lidt om dig selv. Med prikker.” Sådan lød opfordringen fra Omnibus til de mange studerende, der besøgte vores stand på årets studiemesse på AU. Siden da har vores studentermedhjælper talt og talt. Og talt. Og nu er resultatet klar. Undersøgelsens videnskabelige kvalitet lader, indrømmet, meget tilbage at ønske. Men den tegner et prikket omrids af, hvad studerende anno 2016 er for en størrelse. 

Forventer SU på kandidaten

Mest interessant er nok spørgsmålet om, hvorvidt I forventer at modtage SU på kandidaten. I ugerne op til Studiemessen havde der som bekendt floreret en del rygter om, at regeringen ville pille ved SU’en, blandt andet ved at ændre SU’en på kandidaten til et lån. Tirsdag under messen fik vi så svesken på disken, da regeringen fremlagde sit SU-udspil. Til trods for – eller måske i virkeligheden på grund af – al polemikken omkring SU’en, svarede 950 af jer ”Ja da” til spørgsmålet "Forventer du at få SU på kandidaten?"

226 svarede ”Nej, den har politikerne nok fået afskaffet inden da”. 243 svarede: ”Jeg læser allerede på kandidaten (heldigvis)". Og 40 af jer havde ingen anelse om, hvorvidt I forventede SU på kandidaten eller ej.

Flere af jer, der svarede ”Ja da”, tilkendegav, at svaret skal tolkes som en direkte opfordring til politikerne om at holde snitterne fra SU’en.

Nyheder, dem læser vi på nettet

Et andet spørgsmål, der selvsagt har avisens stærke interesse, var spørgsmålet om, hvor I får jeres nyheder fra. Printudgaven af Omnibus udkom for sidste gang i februar, siden er vi udelukkende udkommet som netavis. Derfor var det opløftende at konstatere, at et flertal på 820 af jer svarede, at I får jeres nyheder fra netaviser skarpt forfulgt af Facebook (700 besvarelser). Herfra er der et godt spring ned til tv (470) og radio (410). Kun 112 af jer satte prik ved dagblade. Og blogs (59), Twitter (59) og nyhedsbreve (84) er tilsyneladende heller ikke der, I skaffer jer overblik over den aktuelle verdenssituation.

Bekymringer i hverdagen

Vi spurgte også, hvad der bekymrer jer mest i dagligdagen. Top tre over jeres bekymringer ser således ud: At dumpe eksamen eller få dårlige karakterer (462). Min daglige økonomi (417) og at stå uden job efter uddannelsen (381). En del af jer (268) satte en prik ved ’Andet’, og flere af jer gav efterfølgende udtryk for, at det dækkede over bekymringer for familie og venner. Det, der gav mindst anledning til bekymring, var fremdriftsreformen, som alligevel havde fået 206 prikker. 

Fremdriftsreformen – et problem, eller?

Fremdriftsreformen dvæler vi dog lige lidt ved. For vi spurgte også, hvorvidt I forventer, at den bliver et problem for jer. Det er der 312 af jer, der gør. Mens 363 af jer ikke regner med, at det bliver tilfældet. 260 af jer tilkendegav, at fremdriftsreformen allerede volder problemer for jer. Og 276 var ikke helt skarpe på reformen.

Vi ved, hvor(dan) du bor!

Studiestart er lig med boligjagt for nye studerende. Vi var derfor også nysgerrige efter, om I har tag over hovedet. Det lader det heldigvis til, at langt de fleste af jer har. Men 35 af jer har stadig kun en midlertidig adresse. Ellers er det de kollektive boformer, der hitter mest. 350 af jer bor i en lejlighed, I deler med andre, mens 257 bor på kollegium. Nogle af jer får også hjælp fra jeres forældre. 79 har sat prik ved, at de stadig bor hjemme. Og 98 fortæller, at I bor i forældrekøb.

Udenlandske studerende om danskere: I er venlige, hjælpsomme og ser godt ud

Omnibus deltog også i studiemessen for de nye internationale studerende, International Student Fair 2016. Og igen tog vi prikkerne med for at blive klogere på AU’s nye internationale studerende. Også her spurgte vi blandt andet ind til, hvad der giver dem flest bekymringsrynker i panden i dagligdagen. Og det er i høj grad de samme emner, som bekymrer deres danske medstuderende: Den daglige økonomi (46), ikke at bestå eksamen eller at få dårlige karakterer (34) efterfulgt af krig og katastrofer (20).

Vi spurgte også de internationale studerende om, hvordan de opfatter danskerne. 82 prikker blev sat ud for ’Venlige og hjælpsomme’. 68 ud for ’Ser godt ud’, mens 26 prikker prydede feltet med beskrivelsen ’Reserverede’. Heldigvis har kun en vurderet, at danskerne er kedelige, og det samme gælder svarmuligheden ’Dovne’.