Omnibus prik

Ny formand: Vi skal ikke være en klageforening

Ph.d.-studerende ved Institut for Økonomi, Søren Kærgaard Slipsager, er ny formand for AU’s ph.d.-forening AUPA. Hans tid som formand bliver kort, men han håber på at være med til at gøre foreningen mere synlig og sikre den indflydelse på nationalt plan.

Søren Kærgaard Slipsager er ph.d.-studerende ved Institut for Økonomi og nyvalgt formand for ph.d.-foreningen AUPA. Foto: Melissa Yildirim

Om AUPA

AUPA er ph.d.-foreningen på AU og består af ph.d.-studerende fra alle fire fakulteter. Hvert fakultet har tre sæder i AUPAs bestyrelse. 

AUPA har til formål at varetage de ph.d.-studerendes interesser på AU og beskæftiger sig blandt andet med arbejdsmiljø, undervisningsbyrde m.m.

Søren Kærgaard Slipsager er ved at lægge sidste hånd på sin afhandling om risikovurderinger i pensionsprognoser. Afhandlingen skal afleveres til nytår, men kunne – hvis man svingede pisken – nok gøres færdig på en måneds tid, vurderer han.

”Typisk har man rigtigt travlt til sidst i ph.d.-forløbet, men jeg er ret godt med. Dels fordi jeg fra starten jagtede de bolde, min vejleder kastede op til mig. Og dels fordi jeg har været heldig. Mange ph.d.-studerende oplever, at nogle af de projekter, de bruger tid på, viser sig at være vildspor. Men det har jeg heldigvis ikke oplevet,” siger han.

Formand for en kort periode

Og det passer ham godt at have luft i programmet.

”For det betyder, at jeg kan bruge en del tid på arbejdet i AUPA, hvilket er fint, når nu jeg ikke kommer til at sidde i en længere periode.”

Søren Kærgaard Slipsager blev valgt efter AUPAs generalforsamling i slutningen af marts, hvor han ellers gjorde det klart, at han kun kunne fungere som formand frem til årsskiftet, hvor hans afhandling skal afleveres. På trods af det blev han valgt.

Ilddåb

Søren Kærgaard Slipsager fik med egne ord noget af en ilddåb som formand.

”Jeg begyndte, lige da vi stod midt i arbejdet med den nationale ph.d.-analyse. Fjorten dage inde i formandskabet havde jeg journalister i røret, der blandt andet spurgte til analysen. Men den tidligere formand Helene Halkjær har heldigvis sørget for en god overlevering og har klædt mig godt på,” siger han.

LÆS OGSÅ: Har vi skruet ph.d.-uddannelserne rigtigt sammen?

Vi skal smede, mens jernet er varmt

Den nye formand har tænkt sig at tage flere tråde op fra det forrige formandskab, heriblandt det videre arbejde i kølvandet på ph.d.-analysen.

”Det handler jo om at smede, mens jernet er varmt. Ph.d.-skolelederne har indkaldt os til møder om ph.d.-analysen. De ønsker, at AU har én fælles holdning overleverer deres fælles AU-holdninger til rektorkollegiet, som tager dem videre til ministeriet,” siger Søren Kærgaard Slipsager.

Han fortæller videre, at AUPAs fokus i den forbindelse især har været på undervisningskravet, herunder kursussammensætningen på AU:

”Fra AUPAs side pointerer vi, at det ikke handler om, at vi skal tage færre ECTS-point. Men man skal sikre, at de kurser, vi tager, er relevante. Nogle ph.d.-studerende bliver tvunget ind på mindre relevante kurser, fordi kursusudbuddet er lille på deres institut,” fortæller han.

Og lige nu er ministeriet ret lydhøre i forhold til, hvordan man kan forbedre ph.d.-uddannelserne, oplever den nye formand.

”AUPA har fået at vide fra ministeriet, at hvis vi har input, lytter de. Så tiden er moden lige nu,” siger han. 

Vil være mere synlige

Ud over at forsøge at præge ph.d.-uddannelserne på nationalt plan har AUPA også planer for, hvad foreningen vil på et mere lokalt plan. AUPA vil blandt andet gerne være mere synlige.

”Vi holder blandt andet nogle joint action events i år, som skal knytte ph.d.-studerende sammen på tværs af fakulteterne. For godt nok er vi meget forskellige, men nogle ting er generelle, for eksempel kontakten til vejleder, skriveprocesser og overspringshandlinger. Vi har også et mere uformelt mål om at være mere synlige på Facebook.”

Foreningen vil også gerne sætte spot på nogle af de tiltag, som AUPA allerede har sat i værk.

”Den psykiske APV pegede på stress og ensomhed blandt ph.d.-studerende, og der har AUPA udarbejdet en tool box med værktøjer, der er relevante for både den enkelte ph.d.-studerende og institutterne. Men den er blevet dårligt promoveret, så den vil vi også gerne gøre mere for at få udbredt,” siger Søren Kærgaard Slipsager.

AUPA kommer også til at beskæftige sig med undersøgelsen ’Kvalitet i ph.d.1, som udføres på AU i løbet af efteråret, fortæller den nye formand. Resultatet forventes i slutningen af året.

Vi skal være proaktive

Søren Kærgaard Slipsager har fulgt med i AUPAs arbejde den seneste års tid og var før det medlem af bestyrelsen for den lokale ph.d.-forening på Aarhus BSS, PHABUSS. Om den linje, han gerne vil lægge som formand, siger han:

”AUPA skal ikke være en klageforening. Vi skal ikke kun pege på, at dér og dér er der problemer, vi skal også være proaktive og pege på løsninger. Og så skal vi engagere os aktivt i det danske ph.d.-netværk, som er et ret nyt initiativ.”