Omnibus prik

Nyt i AU’s strategi: Mere bæredygtighed, flere kvindelige forskere og øget synlighed i offentligheden

Et universitet, der er mere synligt i den offentlige debat, mindst ét nyt, tværfagligt forskningscenter og studerende med bæredygtig dannelse. Det er tre af de nye tiltag i AU’s nye Strategi 2025, som lige nu er i høring på AU.

Universitetsledelsen har denne gang grebet strategiprocessen an på en ny måde. ”Da den foregående strategi 2013-2020 blev til, var vi ude at samle input på hele universitetet i de forskellige institutter og bånd. Da indsamlingen var færdig, pegede det – for nu at være ærlig – i stort set alle retninger,” fortæller rektor Brian Bech Nielsen. ”Det, vi gjorde denne gang, var at sige: Nu påtager vi os et ledelsesansvar og skriver et udkast til strategien og sender den i høring på universitetet,” siger rektor. Foto: Lars Kruse/AU Foto

AU Strategi 2025

Universitetsledelsen har i samarbejde med AU’s bestyrelse skrevet udkastet til AU’s strategi, som er i høring frem til torsdag 24. oktober kl. 9.

Bestyrelsen forventes endeligt at vedtage strategien på sit møde 13. december. 

Aarhus Universitets vision:

Et forskningsintensivt universitet, der stræber efter den højeste internationale kvalitet og udmærker sig ved at skabe værdi gennem viden, nye erkendelser og samarbejde. Bygger bro mellem Danmark og verden.

I strategien defineres universitetets seks kerneopgaver:

 • Grundforskning af høj, international kvalitet
 • Forskningsbaserede uddannelser af høj, international kvalitet
 • Bidrag til samfundets udvikling og velfærd
 • Forskningsbaserede løsninger af samfundsudfordringer
 • Dimittender til fremtidens arbejdsmarked
 • Udvikling af forskertalenter og forskningsintegration

Læs Strategi 2025 

Det er ikke første gang, at rektor Brian Bech Nielsen er med til at sætte sit fingeraftryk på AU’s strategi. Men det er første gang som rektor. Sammen med den øvrige universitetsledelse, og med input fra universitetets bestyrelse, har han siden sidste efterår arbejdet med at formulere de 19 sider, der udgør udkastet til AU’s nye strategi for de kommende fem år.

”Den strategi, vi udfolder her, er ikke udtryk for, at nu skal alting være anderledes og fuldstændig nyt. Mange af de satsninger, vi beskriver, er allerede i gang,” siger rektor.

Det er den frie tanke, vi lever af

Han understreger samtidig, at strategien ikke er en grundlov. 

”Det er vigtigt for os at respektere det, der foregår i forskergrupperne, uden at lægge en meget stram linje ned over dem. Det er jo der, langt hovedparten af universitetets virke sker. Og det skal have lov til at ske med forskningsfrihed og den frie dialog, som kendetegner universitetet. Så det, vi gør, er at sætte de overordnede linjer. Sådan er man nødt til at tænke på et universitet – det er jo ikke en produktionsvirksomhed. Det er den frie tanke, vi lever af.”

FN’s verdensmål kommer ikke til at stå foran universitetet 

Selvom den nye strategi i høj grad flugter med den forrige, er der en række nye tiltag og nye fokusområder at finde på de 19 sider, der definerer de største satsninger på AU de kommende år.

Et af de emner, som slet ikke var at finde i den forrige strategi, men som har fundet vej til den nye, er bæredygtighed relateret til klima og miljø. For her har universitetet en vigtig rolle at spille. 

”Det gælder vores forskningsaktivitet i forhold til at finde løsninger på klimaproblemet. Her vil vi konkret etablere mindst ét tværfagligt forskningscenter, der er centreret omkring bæredygtighedsaspektet. Hvad det præcist bliver, ved vi ikke endnu; der vil vi lytte til vores forskere i forhold til, hvad der er basis for. Men det ligger som en bunden opgave at etablere,” siger rektor.

I den forbindelse understreger rektor, at også når det gælder et emne med så stor bevågenhed som bæredygtighed, er det vigtigt som universitet at holde fast i den frie tanke. Så AU’s forskere skal ikke frygte at blive spændt for en grøn vogn.

”Vi kommer ikke til at have verdensmålene som det, der står foran universitetet, den bekymring skal man ikke have,” siger han. 

Studerende med bæredygtig dannelse

Men det handler også om at uddanne studerende med en grundlæggende viden om bæredygtighed, siger rektor.

”Med hensyn til uddannelserne, og hvordan vi uddanner studerende med en større bevidsthed om bæredygtighed, er der forskellige måder at gøre det på. Berit Eika (prorektor, red.) arbejder blandt andet på nogle kurser med bæredygtighed som tema, som kan søges bredt. Og flere uddannelser arbejder allerede med bæredygtighed, men vores indsats har ikke været systematiseret. Og det er klart – som vores bestyrelsesformand også siger – at ligesom vi skal have digital dannelse, skal vi også have en dannelse i bæredygtighed,” lyder det fra Brian Bech Nielsen.

Bedre kønsbalance – og det skal ske i denne strategiperiode 

Et andet emne, som også er nyt i forhold til den forrige strategi, er kravet om øget kønsbalance i forskningsmiljøerne. En nød, som AU længe har forsøgt at knække.

”Det skal lykkes i denne strategiperiode,” påpeger Brian Bech Nielsen. 

AU nedsatte tidligere på året et diversitets- og ligestillingsudvalg, som næste år kommer med en handleplan for, hvordan AU får flere kvindelige forskere.

Men målet om øget kønsbalance står nu også i den overordnede strategi for universitetet, hvor det sammen med karriereudvikling og forskningsmæssige gennembrud ses som en forudsætning for, at universitetet kan opfylde en af sine kerneopgaver, nemlig at skabe grundforskning af høj international kvalitet.

Vil bygge bro mellem Danmark og verden 

”Bygger bro mellem Danmark og verden” står der på forsiden af AU’s nye strategi. En sætning, der refererer til det internationale fokus i strategien.

”Hvis man har lagt øre til de politiske vandrør, er det måske ikke lige det, der har været trenden,” siger Brian Bech Nielsen og fortsætter: 

”Vi ønsker at være et relevant universitet i Danmark – og faktisk også bredere end det. Og skal vi være det, er vi nødt til både at tiltrække talentmasse fra udlandet og til generøst at levere noget af vores talentmasse til udlandet.”

Selvom der ifølge rektor blæser politiske vinde i Danmark om, at vi helst ikke vil have folk med et andet pas til landet, er det en nødvendighed. 

”Hvis vi lytter til diskussionen, som foregår i erhvervslivet og også andre steder, er budskabet, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, og at vi faktisk ikke selv kan levere den arbejdskraft – i hvert fald ikke dem med et meget, meget højt uddannelsesniveau. Og der kan et universitet være med til at bringe den form for talentmasse til landet.”

Rektor lægger ikke skjul på, at der skal være international konkurrence om de faste stillinger, der slås op på universitetet. Men det skal ske med blik for driften og kvaliteten. 

”Jeg ser da heller ikke for mig et universitet, der kun er befolket af udlændinge. Men tro mig, det er heller ikke tæt på at være tilfældet. Når man ser på, hvor vores medarbejdere kommer fra, er vi i meget høj grad stadig et jysk-præget universitet.”

Omvendt skal vi ifølge rektor også stille krav til de internationale medarbejdere. 

”Når vi ansætter, kan vi godt være lidt mere markante i vores forventninger til, at man lærer sproget. Ikke kun for organisationens skyld, men også for den enkeltes skyld. Hvis man får en fast stilling her, så får man da det sjoveste liv, hvis man også kan begå sig på dansk.”

Mere fremme i skoene

At være et relevant universitet handler også om at være synlig i den offentlige debat – og om at bringe sin viden i spil og bidrage til en demokratisk udvikling af samfundet.

”Det er noget af det, der står stærkere i denne strategi end i den forrige, og det er jo under indflydelse af den udvikling, vi har set de seneste år.”

Rektor sigter blandt andet til begrebet fake news og det stigende behov for at tjekke fakta i den offentlige debat. 

En af vores opgaver er at bakke op omkring det, vi kalder et bæredygtigt demokratisk samfund. Og der er det vigtigt, at vi råber op og siger: Lad os nu få en vidensbaseret demokratisk debat.”

Brian Bech Nielsen fortsætter: 

”Det er ikke mindst noget, vores bestyrelse har lagt vægt på. Den vil gerne have, at vi er endnu mere fremme i skoene, når det gælder om at deltage i den demokratiske debat. Hvordan vi helt præcist skal gøre det, er noget af det, vi skal debattere,” siger Brian Bech Nielsen.

Er det nu, du skal på Twitter? 

”Ha ha! Vi får sikkert på et tidspunkt en rektor med en Twitter-profil. Men jeg synes ikke, det er det mest velegnede debatforum, fordi det er så kortfattet. Men selvfølgelig indgår de elektroniske platforme i overvejelserne,” siger Brian Bech Nielsen.

Karriereudvikling – også til karrierer uden for uni 

At forskning og uddannelse er universitetets hovedfokus, hersker der ikke tvivl om ved en gennemlæsning af strategien. 

”Forskning er grundlaget for Aarhus Universitets virke. Det gælder ikke mindst for universitetets vigtigste opgave: at uddanne studerende (…)”, står der blandt andet.

Og AU’s dimittender ses som AU’s vigtigste bidrag til samfundet. Ligesom universitetet gerne vil blive bedre til at hjælpe sine dimittender ud på arbejdsmarkedet, er det ikke kun forskerkarriereudviklingen og forskertalentudviklingen, der skal styrkes. Karriereudviklingen skal også gælde de ph.d.er og postdocer, som skal finde ansættelse uden for universitetet i den offentlige og private sektor, fortæller Brian Bech Nielsen. 

”Og det skal vi være meget bedre til,” konstaterer rektor.

Ikke et ord om tekniske og administrative medarbejdere 

Derimod er de tekniske og administrative medarbejdere slet ikke nævnt i strategien, og der står heller ikke et ord om universitetet som arbejdsplads. Begge dele indgik i den forrige strategi.

”Touché!” lyder det fra Brian Bech Nielsen, som fortsætter: 

”Det er bestemt muligt, at der er ting, som vi ikke har fanget i udkastet, og det må vi så få med her i høringsfasen.”

Videre siger han: 

”Der ligger ikke en nedgradering i, at de ikke er nævnt, for universitetet kunne helt enkelt ikke eksistere uden dem.”

Ledelsen har ifølge rektor bestræbt sig på at holde strategien kortfattet, derfor er der grupperinger og fagligheder, som ikke er nævnt. 

”Der er meget mere på et universitet, end hvad der er omfattet af strategien.”

AU Strategi 2025

Universitetsledelsen har i samarbejde med AU’s bestyrelse skrevet udkastet til AU’s strategi, som er i høring frem til torsdag 24. oktober kl. 9.

Bestyrelsen forventes endeligt at vedtage strategien på sit møde 13. december. 

Aarhus Universitets vision:

Et forskningsintensivt universitet, der stræber efter den højeste internationale kvalitet og udmærker sig ved at skabe værdi gennem viden, nye erkendelser og samarbejde. Bygger bro mellem Danmark og verden.

I strategien defineres universitetets seks kerneopgaver:

 • Grundforskning af høj, international kvalitet
 • Forskningsbaserede uddannelser af høj, international kvalitet
 • Bidrag til samfundets udvikling og velfærd
 • Forskningsbaserede løsninger af samfundsudfordringer
 • Dimittender til fremtidens arbejdsmarked
 • Udvikling af forskertalenter og forskningsintegration

Læs Strategi 2025