Operaelskende hurtiglæser med flair for uddannelse

Berit Eika har beskæftiget sig med uddannelse i 18 år og glæder sig til samarbejdet med studerende og undervisere. Fremdriftsreformen er hun derimod ikke så begejstret for, hun forstår de studerendes bekymring over reformen og ser det som en af sine første opgaver at afbøde de værste effekter ved den nye politik.

AU’s nye prorektor for uddannelse, Berit Eika, er frisk på at gøre status efter sine første 100 dage i den nye stilling. ”Det kunne faktisk være sjovt. Der forventer jeg at have et godt overblik over, hvordan der skal prioriteres, og hvordan vi skal gå videre.” Foto: Lars Kruse

Hvad kan AU bruge en prorektor for uddannelse til?

”Det er et meget kraftigt signal, AU sender. Som uddannelsesperson gennem de seneste 18 år synes jeg, det er fantastisk, at vi så bevidst sætter fokus på uddannelse. Men det skal ikke bare være på et overordnet strategisk plan. Vi skal tage udgangspunkt i den gode forskningsbaserede undervisning baseret på faglighed, engagement fra både underviser og studerende, pædagogisk tænkning og kvalifikationer.

Lige nu er der stort fokus på inddragelse på AU, og her har jeg en konkret rolle i at sørge for, at medarbejdere og studerende bliver inddraget. Dem, der kommer til at mærke det hurtigst, vil være studieledere og studienævn, som jeg kommer til at indgå i dialog med som noget af det første.”

Vi kender din pendant på Københavns Universitet, Lykke Friis, har du skelet til hende for inspiration til do’s and don’ts i din nye rolle?

”Vi har forskellige profiler. Jeg ser hende som en dygtig prorektor, der blandt andet er god til at sætte den politiske dagsorden, og jeg glæder mig til at samarbejde med hende.”

Er du de studerendes rektor, som de skal gå til med idéer og kritik?

”Nej, jeg er ikke kun de studerendes prorektor. For god uddannelse og undervisning sker i et samspil mellem studerende og undervisere og handler om at skabe synergi mellem forskning og uddannelse. Desuden er rektor også meget optaget af uddannelse. Men jeg kan være en indgangsvinkel for de studerende, og jeg vil jo være i stærk kontakt med både studienævn og studieledere.”

Hvilke opgaver glæder du dig mest til at kaste dig over – og hvilke opgaver går du til med en vis respekt?

”Jeg går generelt til alle mine nye opgaver med ydmyghed og respekt. Men jeg glæder mig til at inddrage de studerende og underviserne i arbejdet med at skabe forskningsbaserede uddannelser af høj kvalitet. Jeg beklager, at fremdriftsreformen er vedtaget. Men nu er den en realitet, og så ser jeg det som min opgave dels at afbøde de negative effekter, dels at forsøge at få noget godt ud af den. Jeg forstår til fulde de studerendes bekymringer over reformen, blandt andet i forhold til deres muligheder for fremover at investere tid i at skabe et godt studiemiljø ved for eksempel at engagere sig i studienævnsarbejde, Kapsejlads, fredagsbarer osv.

Derudover vil jeg gerne se på, hvordan vi kan udvikle Blackboard som supplement til undervisningen, hvor studerende kan supplere deres forberedelse med tests og onlinekurser, så de møder underviseren med et højere niveau end i dag.”