Omnibus prik

Prisvindende akademisk adspredelse

To studerende har – sådan for at koble lidt af ovenpå eksamensræset – skrevet en artikel om Danmarks strategiske interesser i Arktis. Det gjorde de så godt, at udenrigsminister Kristian Jensen kvitterede med et håndtryk – og 15.000 kroner.

Udenrigsminister Kristian Jensen (th) overrakte prisen for bedste artikel til Simon Mølholm Olesen og Sofie Rose. Foto: Espen Martiny-Bruun

Sofie Rose og Simon Mølholm Olesen trængte begge til lidt adspredelse ovenpå eksamensskrivningen. Men i stedet for at slænge sig på sofaen med en roman eller tage hovedspring ned i en fadøl, satte de to studerende sig til tasterne. Og skrev en ti sider lang artikel om Danmarks strategiske interesser i Arktis.

Det gjorde de så godt, at de løb med prisen for bedste artikel i Udenrigsministeriets og Det Udenrigspolitiske Selskabs årlige artikelkonkurrence. Og dermed høstede både anerkendelse og en check på 15.000 kroner fra udenrigsminister Kristian Jensen.

Tværfaglighed er vores styrke

Sofie Rose og Simon Mølholm Olesen kender hinanden fra historiestudiet på Aarhus Universitet. Siden er Sofie Rose begyndt på en kandidat i International Sikkerhed og Folkeret på Syddansk Universitet, mens Simon Mølholm Olesen er i gang med en kandidat i kulturhistorie på Aarhus Universitet. Og det at kunne trække på flere fag i arbejdet med artiklen, har været deres styrke, mener de.  

”Vi tændte begge på idéen om at koble det strategiske med det kulturelle. Så meget historikere er vi trods alt: Vi kan ikke forstå verden som den er, uden at forstå dens fortid,” siger Simon Mølholm Olesen.

Dansk nøglerolle

De to studerende beskæftiger sig i artiklen med Danmarks rolle som opretholder af freden i Arktis i det geopolitiske spil om retten til naturressourcerne og de havområder, der fritlægges i takt med, at isen smelter.

”Der er risiko for, at stormagterne støder sammen. Og Danmark og Grønland udgør i den forbindelse en bufferzone i Arktis mellem USA på den ene side og Rusland – og eventuelt også Kina – på den anden side, og er på den måde vigtig for at sikre stabilitet og fred i området” forklarer Sofie Rose.

Med den rolle følger et stort ansvar, påpeger de. Faktisk går de så langt som til at sige, at Danmark er den største trussel i spillet om magten i Arktis. Forstået på den måde, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis ikke Danmark – og også Grønland er sit ansvar bevidst.

Vi skal tale om fortiden

”Danmark og Grønland skal styrke sit forhold. Hvis Danmark ikke tager mere højde for eller hensyn til Grønland, end det er tilfældet i dag, kan det potentielt true freden i hele Arktis,” siger Simon Mølholm Olesen.

De to studerende peger på, at der er en stærk nationaliseringsbevægelse i Grønland lige nu, og at mange grønlændere ønsker selvstændighed.

Som tidligere kolonimagt er det derfor Danmark, der skal tage det første skridt i forhold til at skabe en tættere forbindelse til Grønland.

”Og vi er nødt til at tale om, hvad der er sket i fortiden, og Danmark skal nok også være klar til at komme med nogle indrømmelser ,” siger Simon Mølholm Olesen.

Grønland skal være sit ansvar bevidst

Men der skal som bekendt to til tango, og Grønland er en nødvendig medspiller i bestræbelserne for at sikre stabilitet og fred i Arktis.

”Grønland har et berettiget og forståeligt krav på respekt og medbestemmelse. Danmark har behandlet Grønland hensynsløst i årene før og efter afkoloniseringen, og det skabte en uheldig præcedens for ikke at lytte nok til grønlændernes ønsker. Men Grønland skal samtidig passe på, at omtalte krav ikke får uoverskuelige konsekvenser for landets og regionens sikkerhed,” siger Simon Mølholm Olesen.

Sofie Rose supplerer:

”Grønland skal forstå, at de har et globalt ansvar og er en aktiv spiller i en potentiel global konflikt. Sammen er Grønland og Danmark en bufferzone, alene er Grønland en svag magt, som det vil være nemt for en stormagt at overrule.”

Brugbar anerkendelse

Både Simon Mølholm Olesen og Sofie Rose har fået meget ud af arbejdet med artiklen, og kan bestemt også se potentiale i sejren.

”Det er da ret fedt at få sit budskab ud til en bredere skare. Jeg søger i øjeblikket praktikpladser, blandt andet i FN, og det her kan forhåbentligt vise dem, at jeg kan byde ind med noget fornuftigt,” smiler Sofie Rose.

Simon Møltorp Olesen supplerer,

”Ja, og det er dejligt, at vores lidt utraditionelle budskab, om at Danmark spiller en nøglerolle i Arktis, bliver taget seriøst af beslutningstagere i det politiske system i Danmark.”