Psykologistuderende tilbyder terapi for en flad halvtredser: ”Det er virkelig meningsfuldt”

Studenterterapeuterne i den frivillige organisation Bast tilbyder terapi til personer over 18 år, der har oplevet belastende hændelser i barndommen. Bast har netop modtaget en bevilling på 39.270 fra Velliv Foreningen, som støtter organisationens arbejde.

Lørdag den 16. december overrakte Velliv Foreningen deres donation til Bast ved en reception. Fra venstre: Søren Trelborg (repræsentant fra Velliv), Heidi Halkjær, Emilie Andersen, Laura Ditmer og Benjamin Bundgaard (alle fire terapeuter ved Bast). Foto: Foto: Bast - Studenterterapeuterne

Om Bast 

Studenterterapeuterne i Bast tilbyder terapi til personer over 18 år, der har været udsat for belastende barndomsoplevelser. Det kan blandt andet være seksuelle overgreb, vold og omsorgssvigt. En times samtaleterapi koster 50 kroner.

Kontakt Bast her på deres hjemmeside. 

Facebook: Bast - Studenterterapeuterne

Bast er en frivillig organisation drevet af psykologistuderende på sidste del af deres uddannelse ved Aarhus Universitet. De tilbyder terapi til personer over 18 med belastende barndomsoplevelser. Det kunne for eksempel være seksuelle overgreb, vold eller andre former for omsorgssvigt. Bast har eksisteret siden 2017 og består af otte til ti frivillige studerende. Hver studenterterapeut har ét til to forløb ad gangen, for at sikre kvaliteten af den terapi, de tilbyder.

Organisationen har ingen tilknytning til Aarhus Universitet, men det er et krav, at studenterterapeuterne er under uddannelse og har mulighed for at blive halvandet år i organisationen, fortæller Benjamin Bundgaard, der er frivillig i Bast. 

”Selvom vi er studerende og det er nyt for os at arbejde terapeutisk, mener jeg godt vi kan stå inde for vores arbejde. Vi forsøger at organisere det så professionelt som muligt, selvom vi er frivillige studerende. For mig er det virkelig et meningsfuldt arbejde,” siger Benjamin Bundgaard.

Terapeuterne får løbende supervision

For netop at sikre kvaliteten af terapien, er studenterterapeuterne til supervision cirka hver anden uge. Supervision er en faglig læringsmetode, hvor man under dialog om terapien og de udfordringer den kan bringe, får rådgivning og sparring for at sikre kvaliteten af terapien. I Bast foregår det ved klinisk psykolog og specialist i børnepyskologi Susanne Freund. Især fordi de fleste frivillige i Bast ikke har arbejdet terapeutisk før, er supervision væsentlig for også at hvile i rollen som terapeut, fortæller Benjamin Bundgaard. 

Hvem hjælper Bast?

Før studenterterapeuterne i Bast opstarter forløb med nye klienter, inviterer de til en informationssamtale, hvor de sammen med klienten afstemmer om Bast er det rette tilbud. Ud fra det vurderer den samlede personalegruppe, hvorvidt de kan tilbyde et terapiforløb. Benjamin Bundgaard fortæller, at der ikke er emner, de som terapeuter ikke kan rumme eller håndtere:

”Der kan være måder hvorpå problemerne kommer til udtryk, hvor vi vurderer, at vi ikke er de rette til at hjælpe. Det kan for eksempel være hvis personen er meget psykotisk eller er i et misbrug, hvor der skal anden hjælp til før, der kan arbejdes terapeutisk. Her forsøger vi så i stedet at henvise til anden hjælp.”

En times samtaleterapi ved studenterterapeuterne koster 50 kroner. Det er mest af alt ment som et symbolsk beløb. For Benjamin Bundgaard og de andre frivillige ligger der meget værdi i, at de kan tilbyde terapi, til personer, der ikke ellers vil opsøge psykologhjælp.

”Jeg synes, det vi tilbyder er meget meningsfuldt arbejde, fordi vi rækker ud til en gruppe mennesker, der måske ikke har økonomien til at opsøge almindelig psykologhjælp. Det koster 50 kroner at komme til samtale ved os, du skal ikke have en henvisning fra egen læge, og vi kan tilbyde et uafgrænset forløb,” fortæller han og fortsætter:

”Jeg synes det løfter en ret vigtig social opgave, i at terapien er så billig.”

Donation har stor betydning

De studerende lægger omkring 5-10 frivillige timer i Bast om ugen. Udover terapiforløbene og supervisionen varetager de studerende også administrative opgaver, herunder at søge fondsmidler. Midlerne har de brug for til at betale for den daglige drift som at betale husleje, men endnu vigtigere er støtte til at betale for supervision.

Studenterterapeuterne i Bast, har netop modtaget en donation på 39.270 kroner fra Velliv Foreningen, som er en medlemsforening for kunder ved pensionsselskabet Velliv. Foreningen vil gerne være med til at fremme den mentale sundhed i Danmark og arbejder almennyttigt ved at støtte initiativer, der fremmer den mentale sundhed.

"Støtten fra Velliv Foreningen er helt grundlæggende for, at det er forsvarligt at holde gang i Bast. Pengene skal bruges til at opkvalificere og kvalitetssikre vores terapi," fortæller Benjamin Bundgaard.