Omnibus prik

Rektor Brian Bech Nielsen er ny formand for Danske Universiteters rektorkollegium

Aarhus Universitets rektor Brian Bech Nielsen er valgt som ny formand for universitetssammenslutningen Danske Universiteters rektorkollegium. Brian Bech Nielsen overtager formandsposten 1. september.

Rektor Brian Bech Nielsen er valgt som ny formand for Danske Universiteters rektorkollegium. Foto: Roar Lava Paaske

Rektor Brian Bech Nielsen er valgt blandt rektorerne på landets otte universiteter som ny formand for Danske Universiteters rektorkollegium. Ny næstformand er Nikolaj Malchow-Møller, der er rektor ved Copenhagen Business School.

De to rektorer overtager formandskabet 1. september fra afgående formand Anders Overgaard Bjarklev, der er rektor ved DTU, og afgående næstformand Per Michael Johansen, der er rektor ved Aalborg Universitet. 

I en pressemeddelelse fra Danske Universiteter takker Brian Bech Nielsen for tilliden fra rektorkollegerne og ser frem til opgaverne som formand for rektorkollegiet og talsmand for Danske Universiteter:

“Det er en spændende opgave i en tid, hvor forskning og uddannelse står højt på dagsordenen over alt i samfundet, og jeg ser meget frem til samarbejdet med Nikolaj Malchow-Møller om at repræsentere universiteterne. Jeg vil lægge stor vægt på samarbejdet og dialogen – internt i sektoren og med vores omverden. Universiteterne spiller en meget vigtig samfundsrolle i at levere arbejdskraft til morgendagens arbejdsmarked og ved at bidrage til at løse de store samfundsudfordringer gennem viden og samarbejde – ikke mindst i forhold til den grønne omstilling”.

Danske Universiteter er en samarbejdsorganisation, der varetager de otte danske universiteters interesser. Rektorkollegiet er sammenslutningens øverste beslutningsorgan, som varetager overordnede universitetspolitiske emner.