Så udløb fristen: 84.073 har søgt ind på en videregående uddannelse – 10.440 har en uddannelse på Aarhus Universitet som førsteprioritet

Onsdag 5. juli kl. 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1. I alt har 84.073 søgt ind på en videregående uddannelse – AU har i alt modtaget 27.754 ansøgninger, heraf 10.440 fra ansøgere, der har en uddannelse på AU som deres førsteprioritet. Især uddannelserne ved Aarhus BSS er populære blandt ansøgerne i år.

10.440 ansøgere har en uddannelse på Aarhus Universitet som deres første prioritet. Her foto fra studiestarten i 2018. Foto: Ida Jensen/AU Foto

De 10 i toppen: De mest populære uddannelser på AU

(Baseret på antal ansøgninger. Tallet i parentes angiver sidste års placering på top 10-listen)

 1. Medicin, 2.868 ansøgninger, heraf 1.122 som førsteprioritet (1)
 2. Psykologi, 2.529 ansøgninger, heraf 1.083 som førsteprioritet (2)
 3. Jura, 1.781, heraf 719 som førsteprioritet (3)
 4. Economics and Business Administration, 1.469, heraf 616 som førsteprioritet (5)
 5. Almen erhvervsøkonomi, HA, 1.463, heraf 743 som førsteprioritet (4)
 6. Odontologi, 1.009, heraf 401 som førsteprioritet (6)
 7. Statskundskab, 943, heraf 343 som førsteprioritet (7)
 8. Cognitive Science, 879, heraf 466 som førsteprioritet (8)
 9. Antropologi, 674, heraf 188 som førsteprioritet (9)
 10. Economics and Business Administration, Herning, 619, heraf 73 som førsteprioritet (ny)

De 10 i bunden

(Baseret på antal ansøgninger)

 1. Sydasienstudier, 12 ansøgninger (heraf 4 som førsteprioritet)
 2. Brasilianske studier, 16 ansøgninger (heraf 2 som førsteprioritet)
 3. Elektrisk energiteknologi, vinterstart, 15 ansøgninger (heraf 4 som førsteprioritet)
 4. Elektronik, vinterstart, 21 ansøgninger (heraf 7 som førsteprioritet)
 5. Maskinteknik, Herning, 23 ansøgninger (heraf 17 som førsteprioritet)
 6. International virksomhedskommunikation i fransk, 26 ansøgninger (heraf 4 som førsteprioritet)
 7. Ruslandstudier, 29 ansøgninger (heraf 11 som førsteprioritet)
 8. Elektrisk energiteknologi, Herning, 34 ansøgninger (heraf 20 som førsteprioritet)
 9. Kinastudier, 36 ansøgninger (heraf 17 som førsteprioritet)
 10. Arabisk- og islamstudier, 40 ansøgninger (heraf 11 som førsteprioritet)

Kilde: KOT-ansøgninger 2023 fordelt på optagelsesområde, Aarhus Universitet

Opdateret 11.07.23 på baggrund af den endelige opgørelse fra KOT 

Fem procent flere ansøgere end sidste år har søgt ind på en videregående uddannelse. Det står klart, efter at fristen for at søge en uddannelse via kvote 1 udløb onsdag 5. juli kl. 12. I alt har 84.073 søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. Tallet lå på 79.737 ansøgere sidste år. Dette års og sidste års antal ansøgere er dog det laveste i de seneste ti år, hvor der især i årene 2020 og 2021 var mange ansøgere som følge af coronapandemien.

Bacheloruddannelserne tegner sig i år for 42.749 af det samlede antal ansøgninger med en fremgang på 8 procent i forhold til sidste år.

Uddannelserne på Aarhus BSS er populære

10.440 ansøgere har haft en uddannelse på Aarhus Universitet øverst på ønskelisten, hvilket er en fremgang på 8 procent i forhold til sidste år, der dog som nævnt var det år med det laveste antal ansøgere i perioden fra i år tilbage til 2013. I alt har universitetet modtaget 27.754 ansøgninger svarende til 6 procent flere end året før.

Især har uddannelserne på fakultetet Aarhus BSS været populære blandt årets ansøgere. Fakultetet har fået 4.160 førsteprioritetsansøgninger, hvilket er en stigning på 14 procent i forhold til sidste år. Det er især uddannelserne psykologi og erhvervsøkonomi, der har været populære blandt årets ansøgere, skriver Aarhus Universitet i en nyhed.

Fremgang på Health og Technical Sciences

Men også uddannelserne ved Technical Sciences og Health oplever fremgang. Health oplever en stigning på 5 procent i forhold til sidste år, mens fremgangen på Technical Sciences er på 3 procent. På Health er det især uddannelsen Medicin og Odontologi (tandlægeuddannelsen, red.), der er populær blandt årets ansøgere, mens det på Tech gælder for uddannelserne softwareteknologi, bygningsingeniør og maskinteknik.

Prorektor bekymret over tilbagegang på sprogfagene

På Arts er der status quo i søgningen til uddannelserne, og på Natural Sciences er der en lille tilbagegang i søgningen på 2 procent i forhold til sidste år.

Prorektor Berit Eika glæder sig over, at så mange ansøgere ønsker en uddannelse ved Aarhus Universitet. Men hun udtrykker samtidig bekymring for søgningen til sprogfagene, der oplever en tilbagegang på 13 procent i forhold til sidste år.

”Hvis vi sammenligner med ansøgertallene fra 2019, er søgningen til sprogfagene nu næsten halveret. Vi har i flere år sagt, at advarselslamperne blinker, men det er efterhånden ikke stærkt nok længere. Det er vi nødt til at se på, hvis vi skal sikre fødekæden til gymnasierne og eksportsektoren, men også på tolkeområdet, hvor vi her op mod EU-formandskabet kan se problematikken helt tydeligt. Det skal vi stå sammen om at få vendt,” siger Berit Eika.

Minister bekymret over manglende søgning til velfærdsuddannelser

Hos uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) er det især den manglende søgning til pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen, der giver anledning til bekymring. Ifølge ministeren er der tale om et grundlæggende strukturelt problem, som skal løses ved at kigge på hele uddannelsesområdet.

”Som uddannelses- og forskningsminister er jeg også optaget af, om der er balance i søgningen på tværs af de forskellige uddannelser, så uddannelserne matcher erhvervslivet og velfærdssamfundets behov. Det kræver, at vi tænker nyt.”

I juni landede regeringen en aftale om en reform af universitetsuddannelserne.

”For uddannelserne på velfærdsområdet skal vi også i gang med et ambitiøst reformarbejde, hvor vi blandt andet skal se på pædagoguddannelsen,” siger ministeren, der dog glæder sig over en stigning i antallet af ansøgere til engelsksprogede uddannelser.

Ansøgerne får svar på deres ansøgning 28. juli. 


Søgning til AU’s fem fakulteter 2023

Arts

 • I alt 6.499 ansøgninger, heraf 2.330 ansøgninger fra ansøgere, som har en uddannelse ved Arts som deres førsteprioritet. Det er henholdsvis et fald på 2 procent og status quo i forhold til sidste år.
 • Populære uddannelser: Cognitive Science, antropologi og medievidenskab

Aarhus BSS

 • I alt 10.934 ansøgninger, heraf 4.160 ansøgninger fra ansøgere, som har en uddannelse ved Aarhus BSS som deres førsteprioritet. Det er henholdsvis en stigning på 14 og 15 procent i forhold til sidste år.
 • Populære uddannelser: psykologi, jura og Economics and Business Administration

Health 

 • I alt 4.968 ansøgninger, heraf 1.938 ansøgninger fra ansøgere, som har en uddannelse ved Health som deres førsteprioritet. Det er henholdsvis en stigning på 5 og 10 procent i forhold til sidste år.
 • Populære uddannelser: medicin, odontologi og tandpleje

Natural Sciences

 • I alt 2.372 ansøgninger, heraf 826 ansøgninger fra ansøgere, som har en uddannelse ved Natural Sciences som deres førsteprioritet. Det er et fald på henholdsvis 2 og 1 procent i forhold til sidste år.
 • Populære uddannelser: molekylær medicin, biologi og datalogi

Technical Sciences

 • I alt 2.981 ansøgninger, heraf 1.186 ansøgninger fra ansøgere, som har en uddannelse ved Technical Sciences som deres førsteprioritet. Det er henholdsvis en stigning på 3 og 8 procent i forhold til sidste år.
 • Populære uddannelser: softwareteknologi, bygningsingeniør og maskinteknik

Kilde: KOT-ansøgninger 2023 fordelt på optagelsesområde, Aarhus Universitet

Korrekturlæst af Charlotte Boel