Omnibus prik

Hæder til AU-forskere: Universitetets fornemmeste priser går til professorer i biomedicin og biologi

Professor i biomedicin Søren Riis Paludan, der kom i vælten under coronapandemien, har onsdag modtaget AU’s Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris, mens professor i biologi Signe Normand modtog Victor Albeck-prisen for sin forskning i klimaforandringer og naturbeskyttelse.

Dekan ved Health, Anne-Mette Hvas, uddelte Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris til professor i biomedicin Søren Riis Paludan. Foto: Omnibus

Stolene i Aulaen på Aarhus Universitet var onsdag fyldt med gæster, der var mødt op for at overvære prisoverrækkelsen af de to fornemmeste af sin slags på universitetet: Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris og den nyere Victor Albeck-pris. Også fem ph.d.er blev hyldet med priser for at have gjort sig særligt bemærket. 

Prisoverrækkelsen blev indledt med sangen ”Vi søger det frygtløst i dybet” sunget af Trygve Bjerkø. En passende sang til et arrangement, der hylder evnen til at dykke ned i stof og finde ny viden.

Hæder til virusforsker

Det var netop noget af det, dekan på Health Anne-Mette Hvas lagde vægt på i sin tale, inden hun overrakte Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris til professor i biomedicin Søren Riis Paludan.

”Du er i toppen af den internationale elite af videnskabsmænd inden for virologi og immunologi. Det giver sig til udtryk ved utroligt flotte publikationer, som hyppigt bliver citeret, du er en hyppigt inviteret taler – til internationale møder og kongresser – og du er et forbillede for unge forskere,” sagde Anne-Mette Hvas.

”Med din forskning har du bidraget betydeligt til ny viden om blandt andet herpesvirus, influenzavirus og coronavirus. Og især siden COVID-19 blev tidens mest omtalte virus og sygdom, har du ved siden af din forskning bidraget til formidling af viden og fakta til gavn for os alle sammen, til gavn for samfundet,” lød det fra prodekanen.

Søren Riis Paludan har i sin forskning fundet frem til grundlæggende mekanismer i immunresponset, hvilket også har været nyttigt under coronakrisen.

Under coronatiden er professoren ifølge AU blevet citeret mere end 4.500 gange i danske og udenlandske medier, og dermed har han også spillet en betydelig rolle i folkeoplysningen under pandemien.

Biologiprofessor Signe Normand modtog stor pris

Eftermiddagens anden store pris blev overrakt til professor i biologi Signe Normand, der har udmærket sig med det, der beskrives som banebrydende forskning inden for klimaforandringer og naturbeskyttelse.

Normand har for eksempel udviklet metoder til at forstå, hvordan planter påvirkes af miljø- og klimaforandringer på tværs af tid og sted.

Som dekan ved Faculty of Natural Sciences, Kristian Pedersen, beskrev det i sin tale, er Signe Normand en af de få forskere i verden, der kombinerer mange ting inden for forskning. Det eksemplificeres blandt andet i de særlige drone- og satellitbaserede billeder – kaldet remote sensing – hun kombinerer med økologisk forståelse og studier af årringe i træer og buske.

”Vi har altså at gøre med en fremragende forsker, der arbejder på tværs af mange skalaer. Fra celler til satellitter, fra troperne til Arktis, fra grundlæggende forståelse til rådgivning og anvendelse. Det er helt unikt,” sagde Kristian Pedersen

Med til både Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris og Victor Albeck-prisen følger 100.000 kroner til modtageren.

Priserne anses som de mest hæderfulde på Aarhus Universitet og har navn efter landsretssagføreren Carl Holst-Knudsen og overlæge Victor Albeck, som begge spillede afgørende roller i tilblivelsen af Aarhus Universitet. 

Carl Holst-Knudsen var fra 1933 til 1956 formand for Aarhus Universitet, men han var allerede involveret i universitetet fra dets start i 1928, da han som medlem af Århus byråd blev valgt som en af byrådets repræsentanter i bestyrelsen for 'Universitetsundervisningen i Jylland'. Det var Victor Albeck, der i 1913 begyndte at arbejde for at fremme de videnskabelige miljøer i Aarhus og havde som mål at skabe et universitet i byen. Det lykkedes i 1928, da 'Universitetsundervisningen i Jylland' blev dannet og udgjorde begyndelsen på det universitet, AU er i dag. 

Mens Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris allerede blev til i 1956, blev Victor Albeck-prisen første gang uddelt i 2021.

Også priser til de yngre forskere

Der var også hæder til de yngre forskere ved onsdagens prisoverrækkelser. For 20. gang uddelte Aarhus Universitets Forskningsfond nemlig talentpriser på hver 50.000 kroner til fem ph.d.er fra AU.

Der er tale om ph.d.er, der har ”gjort sig ganske særligt bemærket”.

De fem modtagere er Charlotte Ettrup Christiansen (socialantropologi), Mai Bjørnskov Mikkelsen (emotionsforskning), Kasper Glerup Lauridsen (hjertestop på hospitaler), Niels Kristian Kjærgård Madsen (kvantekemisk metodeudvikling) og Niloofar Yazdani (computerteknologi).

”Det er fem unge mennesker, som demonstrerer og illustrerer den kvalitet og faglige brede, vi som universitet gerne vil fremme her på stedet. De har igennem hele deres forløb leveret en uovertruffen indsats,” lød det fra prorektor Berit Eika.

dette link kan man læse mere om de fem yngre forskeres projekter.