STUDERENDE FRA BANGLADESH SØGER IND PÅ AU I STOR STIL

Aarhus Universitet har modtaget 11 procent flere ansøgninger til universitetets kandidatuddannelser i år sammenlignet med 2022. Det er dog ikke reformplanerne på kandidatområdet, der har sat skub i søgningen, men derimod øget interesse fra studerende udenfor Europa.

AU arbejder målrettet på at få flere studerende ind fra lande udenfor EU, men ifølge international chef Rikke Nielsen er det ikke udelukkende det, der viser sig i årets ansøgertal, da indsatsen stadig er ny. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Aarhus Universitet har i år modtaget 14.518 ansøgninger fra studerende, der gerne vil tage en kandidatuddannelse på AU. Det er en stigning på 11 procent svarende til 1.406 flere ansøgninger end sidste år, oplyser AU’s kommunikationsafdeling.

Umiddelbart kunne det ligge først for at tro, at det er regeringens plan om at reformere landets kandidatuddannelser, der har fået studerende til i al hast at søge ind på en to-årig kandidat, inden en eventuel reform effektueres. Regeringen sidder i øjeblikket og forhandler med Folketingets partier

Men årsagen er ikke kandidatreformen. Faktisk er det ansøgere udenfor EU, der i år har haft en markant større interesse for at tage en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Helt specifikt er det især ansøgninger fra Bangladesh, der har bragt ansøgertallet op på sit højeste i de seneste år. Efter Danmark er Bangladesh det land, der står for flest kandidatansøgninger.

848 ud af de i alt 14.518 ansøgninger til AU er fra Bangladesh, og det har været hovedårsag til, at det samlede antal ansøgninger udenfor EU er steget med 69 procent i år. Ser man bort fra ansøgertallet fra studerende i Bangladesh, er søgningen fra studerende udenfor EU steget med 35 procent. En ansøger kan søge op til tre uddannelser, og det har mange fra Bangladesh gjort brug af. De 848 ansøgninger kommer således fra 320 ansøgere. Til sammenligning modtog AU sidste år 100 ansøgninger fra 42 ansøgere i Bangladesh. Også ansøgninger fra Kina udgør en stor del af ansøgningerne i år. AU har modtaget i alt 566 ansøgninger fra 341 studerende i Kina. 

Det høje antal ansøgninger fra Bangladesh skyldes ikke en målrettet kampagne fra AU’s side. I stedet vurderer AU’s internationale chef Rikke Nielsen, at det skyldes den økonomiske udvikling i det sydasiatiske land med tæt på 170 millioner indbyggere.

”Vi har fået utroligt mange ansøgere fra Bangladesh. Når nogle lande stiger markant i ansøgertal, spørger vi kolleger både i Danmark og Norden, om de oplever det samme, og der er en generel tendens til flere ansøgere fra Bangladesh. Vi kan også se på data, at der generelt er en betydelig stigning i udrejsende fra Bangladesh. Vi vurderer, at det må være en generel udvikling, blandt andet fordi velstanden er steget i Bangladesh. Der er sandsynligvis også en ketchupeffekt efter corona,” siger Rikke Nielsen, der også hæfter sig ved kvaliteten af ansøgningerne.

”Det er generelt gode ansøgninger, vi får fra Bangladesh,” siger hun.

Top 5 over ansøgninger:

1. Danmark: 8.607

2. Bangladesh: 848

3. Norge: 632

4. Kina: 566

5. Tyskland: 505

Kilde: Kommunikation og Presse hos Universitetsledelsens Stab. Tallene er baseret på ansøgernes statsborgerskab og er en oversigt over, hvor mange ansøgninger der er kommet fra det enkelte land. En studerende kan godt sende flere ansøgninger. 

AU vil gerne have flere ansøgere fra lande udenfor EU

Bangladeshs økonomi har gennem årtier været i vækst. Igennem de seneste mange år er landets BNP årligt steget med over 5 procent på nær i 2020, da coronavirus kom til. I det danske udenrigsministeriums landepolitikpapir om Bangladesh for 2019-2021 beskrives Danmarks ”stærke interesse” i at forsætte et partnerskab med landet. Udenrigsministeriet skriver, at Bangladesh er en af Asiens ”hurtigst voksende økonomier” og har en ung befolkning.

AU arbejder aktivt på at få flere ansøgere fra lande udenfor EU, forklarer Rikke Nielsen. Fokus på lande udenfor EU skyldes, at SU-forliget sætter et loft over, hvor mange SU-udgifter Danmark må have til studerende fra EU. Det SU-spørgsmål er studerende udenfor EU ikke en del af, da de både skal betale studieafgift og ikke har ret til SU.

Den indsats, AU har lavet for især at få flere udenlandske studerende udenfor EU til at søge mod Natural Sciences og Technical Sciences, er dog så ny, at det ikke udelukkende er det, der er slået igennem i årets ansøgertal, vurderer international chef Rikke Nielsen.