Omnibus prik

Studenterrådet: Stil os ikke ringere end studerende på andre danske universiteter

Studenterrådet opfordrer universitetsledelsen til at ændre orlovsreglerne på AU, så de stemmer overens med orlovsreglerne på de øvrige danske universiteter.

Foto: Anders Trærup

Studerende på AU bør have mulighed for at tage orlov på lige fod med studerende på landets øvrige universiteter, skriver Studenterrådet i et åbent brev til universitetsledelsen.

Studenterrådet skriver desuden i det åbne brev til universitetsledelsen, at det ikke anerkender et svar, som Studenterrådet har fået indtryk af, at universitetsledelsen har givet til Medicinerrådet ved AU.

Prorektor: Vi har endnu ikke svaret

Prorektor for uddannelse, Berit Eika, præciserer i den forbindelse i en mail til Studenterrådet, at universitetsledelsen endnu ikke har svaret på en henvendelse fra Medicinerrådet tidligere på måneden. Prorektor skriver i sin mail:

"Der er ikke afgivet et svar til Medicinerrådet på deres henvendelse. Jeg har derimod personligt kvitteret for deres henvendelse og skrevet, at vi vil vende tilbage, når sagen har været behandlet."

Stopper for eksempelvis u-landsophold

Medicinerrådet opfordrede midt i oktober ligeledes universitetsledelsen til at ændre orlovsreglerne på AU, der i kombination med implementeringen af fremdriftsreformen sætter en stopper for eksempelvis medicinstuderendes mulighed for at tage et lægevikariat, et forskningsår eller være frivillige på et hospital i et u-land. 

Sagen om reglerne for orlov skal behandles på et møde i Uddannelsesudvalget på AU tirsdag 4. november.

Studenterrådets åbne brev til universitetsledelsen på Aarhus Universitet