Studenterrådets nye forperson er ikke nærig med sit engagement

Hun ville egentlig gerne have stillet skarpt på studerendes trivsel, studiemiljø og studenterdemokrati. Men Studenterrådets nye forperson Jeanette Kusk forudser, at hun kommer til at bruge en stor del af sin tid på at kæmpe mod forringelser af SU’en, halvering af kandidatuddannelser og at sikre de studerendes vilkår i en tid med store besparelser på AU.

Jeanette Kusk er netop tiltrådt som ny forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Foran hende venter et år, hvor Studenterrådet skal kæmpe mod to store reformer, der ifølge rådet forringer vilkårene for studerende. SVM-regeringen varsler reform af SU-systemet og vil skære et år af op mod halvdelen af kandidatuddannelserne. Foto: Roar Lava Paaske

Om Jeanette Kusk

Ny forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet (tiltrådte 1. februar 2023) og afløser Peter Stounbjerg på posten

Er uddannet folkeskolelærer og læser nu på kandidaten i didaktik (dansk) ved DPU

Medlem af studienævnet ved DPU

Medlem af Akademisk Råd, Arts

Medlem af bestyrelsen for Danske Studerendes Fællesråd

Medlem af bestyrelsen for danseteatret Bora Bora, Aarhus

Medlem af Enhedslisten og tidligere medlem af bestyrelsen for Enhedslisten, Aarhus

Hvis man googler ’Jeanette Kusk’, kan man som det første konstatere, at hun er en del af Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Dernæst at hun var på gaden under G20-topmødet i Hamborg i 2017 og dengang blev citeret for at mene, at civil ulydighed kan være nødvendigt for at nå et politisk mål. Så følger en kommentar til TV2 Østjylland om, at unge bør få lov til at feste og larme i udvalgte parker. Man ser også, at hun i 2019 kritiserede Roskilde Festival for at være sexistisk.

Med andre ord får man indtryk af en studenterpolitiker, som ikke er bleg for at ytre sin mening – heller ikke til medierne. Og af en person, som ikke er nærig med sit engagement.

”Jeg har stort set altid engageret mig aktivt i den verden, jeg er en del af. I gymnasiet var jeg medlem af elevrådet, jeg var aktiv i Jobpatruljen (en oplysningskampagne, som en række fagforeninger står bag, rettet mod unge i fritidsjob, red.), Socialistisk Ungdomsfront og SF Ungdom. Jeg er også aktiv i repræsentantskabet i mit energiselskab og repræsenterer derudover Studenterrådet i Danske Studerendes Fællesråds bestyrelse. Jeg har stort set altid stillet op for de sager, der er vigtige for mig – og er på den måde også blevet vant til at repræsentere andre,” fortæller hun.

Fem skæve til Jeanette Kusk

Sidst jeg var oppe i det røde felt, var fordi: ”… min kæreste påpegede, at jeg ikke er god nok til at rydde op. Det er helt sikkert ikke min spidskompetence at rydde op, men jeg synes omvendt heller ikke, at det er vigtigt, at mine bukser ligger på stuegulvet.”

De færreste ved, at jeg: ”… som 18-årig var fredsvagt i Hebron i Palæstina. Jeg taler ikke længere så meget om det, for det er ved at være længe siden. Men det var meget definerende for mig dengang.”

Min yndlings-app er: ”Duolingo – jeg spiller italiensk, fordi jeg skal til Italien for første gang til sommer. Jeg bruger også Outlook og DR Lyd meget – jeg lytter til P1 live og ligesom alle andre til podcasten ’Genstart’ og ’Du kender typen’.

Jeg kan ikke få det bedre, end når jeg: ”… sidder på et brunt værtshus med mine venner – eller når jeg laver mad. Jeg kan godt lide at gå på værtshus, for der er ikke noget pres for, at man skal danse eller være der i mange timer. Det er et godt sted lige at vende verdenssituationen over en øl efter arbejde. Jeg kommer en del på Le Coq, Ris Ras, Under Masken eller Flintstone Pub, hvor jeg også har arbejdet.”

Mit yndlingssted på AU er: ”Studenterrådets gang – og Studenterbaren i kælderen. Her i Studenterrådet bliver der holdt alt fra små møder til store fester. Vi ser Melodi Grand Prix og diskuterer kandidatforringelser. Der er altid nogen her – og der er næsten altid kaffe på kanden. Og så har rådet en lang historie, og det synes jeg, man kan mærke. Og i Studenterbaren sker der bare altid noget. Vi går altid derned efter fællesrådsmøder, og man møder både undervisere og studerende fra mange studier.”

Lynkarriere i Studenterrådet

Hvis man kan tale om at gøre lynkarriere inden for Studenterrådet, er det netop det, Jeanette Kusk har gjort. Hun startede på Aarhus Universitet i september 2021 på kandidaten didaktik (dansk) ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, for bacheloren er taget på VIA, hvor hun er uddannet folkeskolelærer. Og første februar i år indtog hun efter fredsvalg posten som forperson for Studenterrådet efter at have været næstforperson i et år.

Forud ligger en periode, hvor hun har engageret sig på sit fakultet. Foruden sit engagement i Studenterrådet er hun medlem af Studienævnet ved DPU og sidder i Akademisk Råd ved Arts.

”Det gavner mig klart nu, når jeg ikke har læst min bachelor på AU. For jeg har gennem mit arbejde i de fora opbygget en ret detaljeret viden om universitetets virke,” siger hun og fortsætter:

”Men det er den brede studentermasse, jeg som forperson for Studenterrådet skal repræsentere nu. Og derfor er det vigtigt for mig at have tæt kontakt til Studenterrådets 22 fagråd, som kender til de studerendes vilkår på de enkelte uddannelser. Og det er også vigtigt for mig at komme rundt – for eksempel til universitetets campusser i Herning, Emdrup og Viborg – og høre, hvad de studerende mener der,” siger Jeanette Kusk.

”Jeg har aldrig kastet en sten”

Men vi vender lige tilbage til den dengang 20-årige aktivist, der i forbindelse med G20-topmødet i Hamborg i 2017 på flere lokale og landsdækkende medier udtrykte sympati for demonstranternes udgangspunkt – og deres frustration, som nogle demonstranter valgte at udtrykke via civil ulydighed og hærværk. Blandt andet blev banker og forretninger raseret af nogle af demonstranterne.

Jeanette Kusk understregede dengang – og gør det også i dag – at hun ikke selv er blandt dem, der benytter den slags metoder for at gøre sit politiske budskab gældende.

”Jeg har aldrig kastet en sten eller været i slåskamp,” siger hun og pointerer, at det er mange år siden, og at det var en ung og meget lidt medievant Jeanette Kusk, der dengang udtalte sig – uden at hun dog vil smide sit yngre jeg under bussen i dag.

Mærkesager må konkurrere med reformer og besparelser

Men i sin relativt korte tid i Studenterrådet har Jeanette Kusk dog allerede måttet gå på barrikaderne for at protestere mod den daværende socialdemokratiske regerings forslag om at halvere op mod halvdelen af kandidatuddannelserne. Dog kun udstyret med banner og kampråb.

Meget tyder på, at Studenterrådet ikke kommer til at lægge megafonen på hylden i dette semester. For den nye SVM-regering varsler som bekendt reformer af SU-systemet og kandidatuddannelserne, hvilket ifølge den nye forperson gør det nødvendigt at kunne mobilisere den brede studentermasse, forklarer hun.

Egentlig havde hun håbet at kunne bruge hovedparten af sin tid som forperson på at få sat nogle af Studenterrådets mærkesager øverst på AU’s dagsorden. Det drejer sig om mistrivsel blandt studerende, øget fokus på AU’s campusser uden for Aarhus og at øge de studerendes indflydelse og studenterdemokratiet på AU. Det arbejde fortsætter selvfølgelig, forsikrer hun og nævner som eksempel, at Studenterrådet opfordrer ledelsen til at nedsætte et studiemiljøudvalg. Men nu skal sagerne dele fokus med regeringens to reformudspil.

”Vi har allerede holdt møde med tre af de nye uddannelsesordførere, og vi arbejder sammen med Danske Studerendes Fællesråd om at tale de studerendes sag på Christiansborg og over for erhvervslivet,” fortæller Jeanette Kusk.

Selvom reformerne også er en oplagt mulighed for at markere sig og få gennemslag som studenterorganisation, er det dog en mulighed, den nye forperson helst havde været foruden.

”Fra politisk side eksperimenterer man med universitetet og med de studerendes livsvilkår. De studerendes trivsel vil blive ramt. De to store reformer rammer desuden på et tidspunkt, hvor der sker meget i verden – og hvor vi jo på ingen måde er færdige med at forholde os til konsekvenserne af udflytningsreformen. Der er brug for ro,” siger Jeanette Kusk.

Også de varslede millionbesparelser på AU kræver Studenterrådets opmærksomhed. Kort før jul varslede AU et underskud på over 300 millioner kroner i 2022, og det medfører stramme budgetter i 2023, som Studenterrådet også frygter vil ramme de studerende.

”Vi frygter, at besparelserne fører til, at der bliver færre undervisere, at der reduceres i udvalget af fag, og at der i det hele taget bliver mindre fleksibilitet for studerende. Vi ser også allerede nu, at det rammer foreningslivet, idet de trivselsansatte, som universitetet ansatte for at sætte gang i foreningslivet efter corona, ikke er blevet genansat, selvom foreningslivet stadig ikke er tilbage i form.”

Det har Studenterrådet taget konsekvensen af og har derfor ansat sin egen foreningskonsulent, som skal hjælpe AU’s forskellige studenterforeninger med at få gang i foreningslivet.

Skriver speciale

Ved siden af posten som forperson er Jeanette Kusk nu ved at skrive på sit speciale, som efter planen skal afleveres til sommer, og hun kan forhåbentlig kalde sig kandidat til februar. Herefter håber hun at lande et job inden for fagbevægelsen eller i en NGO.

”Jeg forestiller mig ikke, at jeg skal tilbage til folkeskolen. Jeg vil hellere arbejde med læring i andre kontekster og for eksempel arbejde med udvikling af undervisning og kurser til voksne.”

Privat bor hun med sin kæreste på Frederiksbjerg, og i sin fritid løber og klatrer hun.

”Ligesom stort set alle andre studerende! Vi klatrer jo nærmest alle sammen.”  

Korrekturlæst af Charlotte Boel