Trepartsaftale om seksuel chikane skal skabe kulturforandring på arbejdspladsen

Ny aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter lægger større ansvar over på arbejdsgiveren og skal stille den krænkede part bedre i sager om seksuel chikane på arbejdspladsen.

Akademikernes formand Lisbeth Lintz peger på, at aftalen sender et tydeligt signal om, at seksuelle krænkelser på danske arbejdspladser ikke accepteres. Foto: Akademikerne

Regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne blev 4. marts enige om en ny aftale for at styrke kampen mod seksuel chikane på arbejdspladserne i Danmark.

Ifølge parterne er der tale om en aftale, der skal være med til at skabe en kulturforandring på arbejdspladserne. Med aftalen vil arbejdsgiveren blandt andet kunne rammes hårdere, hvis ikke den lever op til sine forpligtelser, og den krænkede part vil nu stå bedre, lyder det fra både Beskæftigelsesministeriet og Akademikerne.  

Akademikernes formand, Lisbeth Lintz, fremhæver, at godtgørelsesniveauet i grove sager om seksuel chikane nu hæves med 33 procent, mens det nu også kan anses som en skærpende omstændighed, hvis chikanen er gået ud over særligt udsatte grupper på arbejdsmarkedet såsom vikarer og freelancere.

”Med den her aftale sender vi sammen et tydeligt signal om, at vi ikke vil acceptere seksuelle krænkelser på danske arbejdspladser. Derfor har vi haft hele værktøjskassen i brug, så vi både skærper de lovmæssige rammer og sikrer redskaber, der kan forbedre kulturen. Samlet set giver aftalen et godt afsæt til at skabe reelt chikanefri arbejdspladser”, udtaler formand for Akademikerne, Lisbeth Lintz.

En række initiativer i aftalen kræver lovændringer, oplyser Beskæftigelsesministeriet. Regeringen vil derfor forelægge trepartsaftalen for Folketingets partier, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard opfordrer til opbakning.

"Reglerne skal være helt tydelige, så ingen arbejdsgivere er i tvivl om deres ansvar og pligter, og der skal være en større konsekvens i grove sager. Jeg håber, at Folketingets partier vil støtte op om trepartsaftalen, så vi kan få skabt en sund kultur på danske arbejdspladser", siger han.

FAKTA:

Beskæftigelsesministeriet fremhæver disse punkter i aftalen:

  • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og sine pligter.
  • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.
  • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane.
  • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inklusive APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.
  • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det og ikke selv kan løse det.
  • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.
  • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 millioner kroner til alliancen i 2023.