Voxpop: Hvad mener du om regeringens forslag til en SU-reform?

Mandag formiddag gæstede Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs Aarhus Universitet for at svare på spørgsmål om regeringens forslag til en SU-reform. Omnibus har spurgt fem af de fremmødte studerende, hvad de mener om SU-reformen, og hvorvidt det har ændret deres holdning at høre ministeren svare på de fremmødtes spørgsmål.

Kirstine Jansdorf, læser Historie på 1. semester

Jeg er blevet mere vred efter at have hørt Ulla Tørnæs her i dag. Jeg går ind for en kraftig forhøjelse af SU’en, fordi jeg mener, det er en god investering for samfundet. Vores samfund er kapitalistisk, og et af grundprincipperne i kapitalismen plejer jo ellers at være, at man lægger penge i gode investeringer.

Morten Stenger, læser Nordisk Sprog og Litteratur på 3. semester

Jeg synes, at ministerens plan er hamrende asocial. Hun har et rosenrødt og virkelighedsfjernt billede af, hvilke konsekvenser SU-nedskæringerne kommer til at få. Jeg har lidt svært ved at tage den forskningsbasering, hendes forslag bygger på seriøst, for det virker som om, hun kun bruger den forskning, der bakker op om hendes eget standpunkt og lukker ørerne for alt andet. Jeg havde ikke regnet med at få ændret mit synspunkt ved at dukke op i dag, men til gengæld fik jeg bekræftet mit indtryk af, hvordan det er at snakke med politikere, der kun kommer med politikersvar. Jeg kender selv studerende, der har behov for at have plus på kontoen for at føle økonomisk tryghed, og jeg frygter for, hvilke psykiske konsekvenser, SU-nedskæringerne kan have, som for eksempel stres og depression. Det her gør bare ondt værre for de studerende.

Lise Roulund Knudsen, læser Uddannelsesvidenskab på 1. semester

Jeg er bange for, at den her reform på den lange bane betyder, at vi i Danmark bevæger os i retning af, at man selv skal betale for sin uddannelse, og at uddannelse derfor kun bliver et privilegium for de riges børn. Jeg synes også, det er farligt at sammenligne os med udlandet, for vi ved jo ikke, om de studerende i andre lande er glade for deres systemer. At dukke op her i dag har ikke fået mig til at skifte holdning til reformen. Jeg synes ikke, der kom meget relevant ud af debatten i salen, for der gik alt for meget politikersnak i den – både fra ministerens side, men også blandt tilhørerne i salen, som blandede sig i debatten. Jeg fik ingen åbenbaringer, men generelt synes jeg ikke, man skal skære i SU’en, for jeg tror det giver et mere ulige samfund.

Pauline Mølkjær-Jørgensen, læser Uddannelsesvidenskab på 1. semester

Jeg har ikke sat mig ret meget ind i reformen på forhånd, så jeg synes, det var spændende at høre ministeren fremlægge de forskellige argumenter bag reformen, og også at høre modargumenterne fra salen. Jeg synes ikke, at reformen er helt lige så meget hen i vejret, som andre her i salen synes. Jeg har ikke ændret holdning af at komme her i dag, men debatten har givet mig nogle nye perspektiver på sagen. Desværre gik der lidt meget mudderkastning i den. Det var som om, ingen var kommet for at ændre holdning, men bare for at overbevise resten af salen om sin egen holdning.

Asbjørn Steimle Pedersen, læser en professionsbachelor i offentlig administration på VIA University College i Nordjylland

Jeg synes, at hele pakken er rigtig, rigtig dårlig. Den har en massiv social slagside. Jeg synes ikke, det er fair, at min SU, min nedslidte mors pension og flygtninge i flygtningelejre skal betale for Lars Løkke og hans rige venner i Risskovs topskattelettelser. Jeg er overrasket over, hvor dårligt klædt på ministeren er med fakta og statistikker. Debatten i dag var meget ophedet, men jeg forstår godt, at folks følelser sidder uden på tøjet, for det er jo rigtige menneskers levegrundlag, politikerne piller ved.

LÆS OGSÅ: AU-studerende gik i flæsket på Ulla Tørnæs