Aldrig mere 9. marts

Vær nu inddragende! Skriv det ind i handleplanen. Det var det råd, der blev givet videre, da ekspertgruppen og analysepanelet på stormødet onsdag formiddag sendte stafetten videre til universitetsledelsen.

Foto: Lars Kruse
Formand for analysegruppen, Jørn Flohr Nielsen. Foto: Lars Kruse
Formand for ekspertpanelet, Torben M. Andersen. Foto: Lars Kruse
Rektor Brian Bech Nielsen. Foto Lars Kruse
Foto: Lars Kruse

Værsgo. Et styks rapport fra ekspertgruppen. 12 siders kommentarer fra analysepanelet og ikke mindst 655 sider med kommentarer og input fra medarbejdere og studerende. Det er hvad universitetsledelsen onsdag officielt har fået overdraget. Nu er det op til den at sætte handling bag de mange ord.  

Formanden for analysegruppen Jørn Flohr Nielsen sagde det meget rammende i sit oplæg:

”I forbindelse med oprettelsen af NATO sagde man: Aldrig mere 9. april, hvor tyskerne besatte os. Nu siger vi: Vi vil aldrig mere have en 9. marts.” Han måtte tage en kort pause for at give plads til klapsalver fra salen.

”Hvis nogle ikke kan huske det, så var det der, vi igangsatte den faglige udviklingsproces. Nogle af de ting, der skete i den forbindelse var den centralisering og standardisering, som er beskrevet i ekspertgruppens rapport.”

Enig i ekspertgruppens konklusioner

Analysepanelet erklærer sig  i vidt omfang enig i ekspertgruppens konklusioner, som den finder veldokumenterede. Især set lyset af Psykisk APV 2012 og rapporten om medinddragelse og medindflydelse på landets universiteter, hvor AU’s medarbejdere gav udtryk for, at man skal kigge langt efter reel indflydelse.  

”Vi har nogle ønsker til den videre proces, som vi gerne ser bliver en forsigtig proces, hvor der lægges vægt på inddragelse. Og hvor vi måske kan være lidt mere konkrete omkring, hvad vi forstår ved inddragelse. Vores ønske er, at ledelsen tydeliggør i handlingsplanen, hvordan inddragelsen skal finde sted, hvilket måske er bedre end alle de her formelle høringer,” sagde Jørn Flohr Nielsen.

Rektor: Regn med beslutninger, der sætter rammer

Rektor Brian Bech Nielsen understregede, at universitetsledelsen er rigtig glad for rapporten. Men knap så glad for resultatet, der står at læse i rapporten. Om ledelsens rolle i den videre proces sagde han:

”Universitetsledelsen vil komme med sit forslag til ændringer – og jeg understreger her forslag – og udspil til første handleplan omkring 15. august. Forslaget vil blive sendt i høring hos medarbejdere og studerende, og høringen varer frem til 19. september. Herefter udarbejder vi de endelige beslutninger. Og hvad betyder beslutninger så i denne sammenhæng? I skal regne med beslutninger, der sætter rammer for, hvad der skal ske. I skal ikke regne med beslutninger, der går ned på et meget detaljeret niveau. Beslutningerne sætter rammer, og disse rammer vil efterfølgende skulle udfyldes i lokale og inddragende processer.”

Læs ekspertgruppens rapport

Læs analysepanelets kommentarer

Se videoen fra stormødet