AU-fællestillidsrepræsentanter: Moderniseringsstyrelsen nedgør ansatte

Moderniseringsstyrelsen holdt torsdag et gå hjem-møde på AU om håndtering af såkaldte low performers i staten – eller sagt på almindeligt dansk: håndtering af medarbejdere, der ikke får nok fra hånden. De to fællestillidsrepræsentanter på AU, Olav W. Bertelsen og Aase Pedersen, mener, at styrelsens retorik nedgør de ansatte.

AU HR lagde i går lokaler til Moderniseringsstyrelsens stærkt kritiserede gå-hjem-møde om såkaldte low performers i staten – eller sagt med andre ord: ansatte, der ikke får nok fra hånden. Foto: Lars Kruse
Olav W. Berthelsen, fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale (VIP) og det teknisk-administrative personale med akademisk baggrund (AC-TAP), kalder Moderniseringsstyrelsens udmelding om, at ti procent af medarbejderne i staten ikke laver nok, for en hån. Foto: Maria Randima
Aase Pedersen, fællestillidsrepræsentant for det teknisk-administrative personale (TAP), er kritisk over for, at Moderniseringsstyrelsens møde fandt sted hos HR på AU. Foto: Lars Kruse

Moderniseringsstyrelsen måtte torsdag lægge ryg til drøje hug for to gå hjem-møder for HR-chefer, medarbejdere i ministerier, styrelser og andre statslige og statsligt selvejende institutioner, der arbejder med ledelse. Emnet for møderne er med styrelsens egne ord: ’Håndtering af low performers i staten’. Og med low performers mener styrelsen en medarbejder, der ikke præsterer som forventet. Et af billederne fra Moderniseringsstyrelsens oplæg på mødet viser fem sovende medarbejdere. Samtidig blev der henvist til, at hver tiende medarbejder ikke leverer på jobbet og er såkaldt low performer.

Det tal kan de to fællesrepræsentanter på AU ikke genkende.

Olav W. Bertelsen, der er fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale (VIP) og det teknisk-administrative personale med akademisk baggrund (AC-TAP), kalder Moderniseringsstyrelsens udmelding om, at ti procent af medarbejderne i staten ikke laver nok, for en hån.

”Vi har her på AU ikke oplevet andet end fyringer og nedskæringer de seneste år. Vores oplevelse er, at der ikke er arme og ben nok til at løse opgaverne. Jeg kan ikke nikke genkendende til billedet om, at der sidder nogle og fordriver tiden,” siger fællestillidsrepræsentanten.

Han anerkender, at det er Moderniseringsstyrelsens opgave at klæde de statslige institutioner på til at være arbejdsgiver, og at der set i det lys kan være en vis ræson i gå hjem-mødet. Men han kalder Moderniseringsstyrelsens retorik og brugen af begrebet low performers bekymrende.

”Det er som om, det er en naturlov, at man i en organisation har ansatte, der ikke laver nok. Det er en stokkemetode-retorik og efter min mening udtryk for management by fear.”

Olav W. Bertelsen befinder sig i øjeblikket i Göteborg, men havde han været i Aarhus, ville han gerne have deltaget i mødet.

Nedgør de ansatte

Også Aase Pedersen, der er fællestillidsrepræsentant for det teknisk-administrative personale (TAP), undrer sig over retorikken fra Moderniseringsstyrelsens side, og hvor tallet på de ti procent kommer fra.

”Det er ikke et tal, jeg har set før, og jeg vil meget gerne vide, hvor Moderniseringsstyrelsen har det fra, og hvad der ligger til grund for det,” siger hun.

Spørgsmålene står i kø hos fællestillidsrepræsentanten:

”Jeg undrer mig også over, hvorfor Kammeradvokaten er med på mødet. Er det for at vise, hvordan man kan slippe af med folk?”

Aase Pedersen henviser også til Moderniseringsstyrelsens brug af et billede, der viser fem sovende medarbejdere liggende hen over et skrivebord.

”Hvorfor har man valgt at bruge et billede af sovende medarbejdere i oplægget? Det, og brugen af ordet low performers, er at nedgøre de ansatte,” siger hun.

Aase Pedersen er også kritisk overfor, at mødet finder sted hos HR på AU.

Omnibus har spurgt, hvad HR på AU har af aktier i mødet. Vicedirektør for HR Anne Lindholm Behnk er i udlandet, men chef for HR Personalejura, Birgit Roesen, oplyser:

”Moderniseringsstyrelsen har bedt os om at stille et lokale til rådighed, og det har vi gjort. Mere ligger der ikke i det.”

Ærgerlig over kritik

Direktør for Moderniseringsstyrelsen Poul Taankvist er ærgerlig over kritikken, som han mener, bunder i en misforståelse. De ti procent, der refereres til i oplægget, skal ikke ses som udtryk for, at ti procent af statens ansatte ikke præsterer som forventet.

”Det er et tal, der er taget fra en generel ledelsesteori vedrørende low performers, hvor man siger, at op mod ti procent af de ansatte i en organisation er low performers. Der er ikke tale om statistik for de statslige institutioner, og det er i øvrigt heller ikke et billede, jeg kan genkende fra min egen organisation,” siger han.

Poul Taankvist forklarer, at styrelsens ærinde har været at uddanne ledere i staten og klæde dem på til at håndtere situationer, hvor en ansat ikke udfører sit arbejde som forventet.

”Fokus er på udvikling af medarbejderen, når man konstaterer, at vedkommende ikke lever op til forventningerne. Her bør man som leder tydeliggøre forventningerne, lave en handleplan for udvikling af medarbejderen og sørge for løbende opfølgning,” fortæller Poul Taankvist.

I den forbindelse har det vakt undren, at repræsentanter fra Kammeradvokaten deltager i møderne, fordi det kan tolkes, som om man også klæder lederne på til at komme af med de pågældende medarbejdere. Hvad er din kommentar til det?

”Jeg kan godt forstå, at det kan opfattes på den måde, men det er ikke intentionen. I sjældne tilfælde må man dog gå til afskedigelse. Og her har vi tidligere set, at der blev begået mange fejl, og derfor er Kammeradvokaten repræsenteret på møderne,” forklarer Poul Taankvist.

Sender forkerte signaler

Han erkender, at brugen af både billedet af de sovende medarbejdere og brugen af ordet low performers har været uheldigt.

”Billedet og titlen på oplægget sender forkerte signaler. Den kunstneriske udførelse har ikke været god nok, og fremover kommer vi til at ændre både sprogbrug og billeder.”

Omnibus ville gerne have deltaget i gå hjem-mødet, men fik afslag fra Moderniseringsstyrelsen under henvisning til, at mødet er for arbejdsgivere og skal være et fortroligt rum.