Omnibus prik

Ansatte på AU er varslet lockoutet fra 10. april

Moderniseringsstyrelsen har onsdag varslet lockout, som omfatter Aarhus Universitets ansatte.

Foto: Colourbox.com

Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet har onsdag varslet lockout, som ifølge AU HR formentlig vil omfatte størstedelen af AU’s ansatte med virkning fra 10. april. De medarbejdere, der er omfattet, må ikke arbejde under lockouten og vil ikke få udbetalt løn.

Universitetet har endnu ikke modtaget det formelle lockoutvarsel fra Moderniseringsstyrelsen. Derfor er informationerne om lockouten sparsomme og baseret på de oplysninger, som innovationsminister og chefforhandler for staten, Sophie Løhde (V) præsenterede på sit pressemøde onsdag formiddag. 

Her varslede ministeren en omfattende lockout af 120.000 statslige ansatte som modsvar til de faglige organisationers strejkevarsel.

I sin gennemgang af lockoutvarslet nævnte ministeren specifikt en række uddannelsesinstitutioner, herunder universiteter.

85 procent af de overenskomstansatte i Uddannelses- og Forskningsministeriet, som universiteterne hører under, varsles lockoutet, hvilket svarer til 42.500 årsværk.