Omnibus prik

Bestyrelsen har godkendt delingen af fakultetet ST

AU’s bestyrelse har meldt om klar bane for universitetsledelsens forslag til den faglige opsplitning af ST. En række arbejdsgrupper skal i efteråret køre processen for den administrative opdeling videre, mens forslagene til nye navne blev afsporet af høringssvar fra ST’s medarbejdere.

FAKTA

Rektor Brian Bech Nielsen præsenterede i februar sit forslag til delingen af ST i to nye fakulteter:

Fakultet 1 - de klassiske universitetsforskere

  • Videnskaber: Bioscience, Aarhus, Datalogi, Fysik og Astronomi, Geoscience, Kemi, Matematik, Molekylærbiologi (og Genetik?)
  • Volumen: Ansatte: 1.366. VIP: 679, Ph.d.: 175, TAP: 512
  • Indtægter i alt: 1.423 millioner kroner
  • Eksterne midler: 523 millioner kroner
  • STÅ-produktion: 2.460


Fakultet 2 - de anvendelsesorienterede forskere

  • Videnskaber: Agroøkologi, Bioscience, Roskilde, Fødevarer, Husdyrvidenskab, Ingeniørhøjskolen, Ingeniørvidenskab, Miljøvidenskab
  • Volumen: Ansatte: 1.363. VIP: 655, Ph.d.: 328, TAP: 380
  • Indtægter i alt: 1.488 millioner kroner
  • Eksterne midler: 706 millioner kroner
  • STÅ-produktion: 2.479

 

AU’s bestyrelse har på sit seneste møde godkendt universitetsledelsens forslag til den faglige deling af fakultetet Science and Technology.

Ledelsens forslag om at kalde de nye fakulteter ”Faculty of Science” og ”Faculty of Engineering and Life Sciences” har høringssvarene fra ST’s medarbejdere imidlertid blokeret for, inden de nåede frem til døbefonten.

Hvad skal de så hedde?

”Det er helt tydeligt, at der ikke var entydig opbakning til de navne, der var foreslået. Så det, vi vil gøre nu, er, at vi vil bede fakultetsledelsen på ST om at finde ud af, hvad det er, der skal være det rigtige navn for de to fakulteter,” sagde Brian Bech Nielsen i en videoopdatering efter mødet.

”Derfor har vi besluttet, at ST’s fakultetsledelse skal igangsætte en ny proces og komme med forslag til navne, som kan finde bredere opbakning. Forslag til nye navne vil blive forelagt og godkendt af universitetsledelsen,” skriver Brian Bech Nielsen til medarbejderne på ST.

En eller to af hver?

Høringssvarene fra både medarbejdere og studerende kommer også i spil, når snittet for den administrative deling af fakultetet skal lægges. Hvor det præcist bliver, skal en række arbejdsgrupper arbejde videre med i efteråret.

De skal blandt andet finde svar på, om der skal være en eller to ph.d.-skoler, og hvordan studienævnene skal organiseres efter opsplitningen. Ifølge rektor skal de studerende inddrages i processen.

Med bestyrelsens godkendelse kan AU nu også indlede jagten på to nye dekaner, der skal stå i spidsen for de to fakulteter. De tiltræder efter planen 1. januar. 

FAKTA

AU’s bestyrelse godkendte den faglige deling af Science and Technology på bestyrelsesmødet den 7. juni (Rektor Brian Bech Nielsen - videoopdatering efter bestyrelsesmøde 7. juni - medarbejdere.au.dk)