Omnibus prik

Du er ikke anonym, hvis du klager

Selvom de studerende på Aarhus BSS nu kan være sikre på, at deres skriftlige eksamenskarakterer ikke har det mindste at gøre med deres køn eller hudfarve, gør det samme sig ikke nødvendigvis gældende, hvis de vælger at klage over deres karakterer. For hvis man gør det, bortfalder anonymiteten.

Aarhus BSS har indført anonyme eksaminer for at undgå diskrimination. Nu vil de også se på, om studerende skal have mulighed for at være anonyme, når de klager over eksamensbedømmelser. Grafik: Astrid Reitzel.
I januar sætter Omnibus fokus på eksamen på AU. Grafik: Astrid Reitzel.

Aarhus BSS har valgt at anonymisere så mange eksaminer som muligt for at undgå, at studerende dømmes på deres køn, etnicitet eller lignende, når de er til eksamen. Men hvis man vælger at klage over sin eksamenskarakter, bortfalder anonymiteten.

LÆS OGSÅ: Afhænger din eksmenskarakter af dit køn?

Omnibus har gjort prodekan for uddannelse på Aarhus BSS, Per Andersen, opmærksom på problematikken. Han medgiver, at det er relevant at se på, om det skal laves om.

”Hvis der skulle være en bias i forbindelse med eksamenerne, vil den også kunne være der i forbindelse med klagesager. Det er klart. Det kan vi ikke afvise,” siger prodekanen.

Han fortæller, at de vil tage problematikken op i Aarhus BSS Uddannelsesforum, når det har konstitueret sig i februar.

Muligt at ændre procedure

I den nuværende klagevejledning for uddannelser på Aarhus BSS kan man læse, at man ”er som udgangspunkt ikke anonym, når du klager over en eksamen”, og at det altid er ”en god ide at få eksaminators vurdering af opgaven/bedømmelsen, inden du klager”. Det betyder i praksis, at man som studerende lader sin underviser vide, hvilken opgave, man har skrevet, og dermed ophæver sin egen anonymitet.

Ifølge Louise Hauptmann, der er teamleder i Uddannelsesjura, er det juridisk set muligt at ændre procedure, så man kan opretholde anonymiteten, hvis den studerende ønsker det.

”Jeg kan ikke se, at der rent juridisk skulle være noget til hinder for, at en studerende, der har afleveret sin eksamen under eksamensnummer, kun underskriver sin klage – og eventuelt en efterfølgende anke – med eksamensnummeret, så man fortsat er anonym over for bedømmerne,” siger hun.

Hun understreger dog, at det skal være den studerende selv, som vælger at indsende sin klage uden navn, dvs. at den studerende har ansvaret for at opretholde sin anonymitet, ikke administrationen. Når en klage indkommer under eksamensnummer, kan administrationen sende den videre i klagesystemet, uden at bedømmer får at vide, hvem der har klaget.