Omnibus prik

Gult kort til fredagsbarer på Arts: Få styr på rengøringen, eller luk kl. 24

På grund af problemer med mangelfuld rengøring og hærværk blev fredagsbarerne på Arts først påbudt at lukke kl. 24 frem for kl. 02. Men efter kritik fra flere fredagsbarer er en prøveordning nu trådt i kraft. Frem til og med februar kan barerne holde åbent til kl. 02, og her skal de vise, at de har styr på kost og karklud. Lykkes det ikke, skal barerne fremover lukke ved midnat.

Foto: Colourbox. Grafik: Omnibus

Glæden over igen at kunne lange øl over disken i fredagsbaren efter måneders nedlukning blev hurtigt afløst af frustration blandt flere fredagsbarer på fakultetet Arts. For mens de studerende var hjemsendt, besluttede fakultetsledelsen, at fredagsbarerne på Arts fremover skal lukke kl. 24 frem for kl. 02 som hidtil.

Baggrunden for beslutningen er, at der før coronanedlukningen gentagne gange har været problemer med mangelfuld rengøring og hærværk i forbindelse med, at der er blevet afholdt fredagsbarer på Arts. Det har især gjort sig gældende i Nobelparken, hvor flere fredagsbarer holder til, forklarer teknisk chef ved Arts, Lars Mitens, og uddyber: 

”Vi har modtaget klager over mangelfuld rengøring fra masteruddannelserne, der bruger bygningerne i weekenden, og også fra studerende og medarbejdere, der har været trætte af at møde ind til klistrede gulve og lugten af værtshus mandag morgen. Dertil kommer decideret hærværk, og vi har også enkelte eksempler på studerende, som er faldet i søvn i bygningen og derfor er blevet låst inde, og sådan noget må jo ikke ske,” siger Lars Mitens.  

Ifølge Lars Mitens har teknisk afdeling tidligere været i dialog med de studerende, der driver fredagsbarerne, om, hvordan problemet kunne løses. Men da rengøringen fortsat ikke har været løst tilfredsstillende, besluttede fakultetsledelsen tilbage i efteråret 2020 altså at skære to timer af åbningstiden.

Ifølge de studerende blev den information imidlertid først nævnt for dem i begyndelsen af dette semester i forbindelse med kommunikationen om, at de nu igen kunne åbne fredagsbarerne og under hvilke rammer. 

Fredagsbarer: Beslutning rammer os hårdt

Fra flere fredagsbarers side har ledelsens beslutning vakt stor frustration. Det gælder blandt andet hos Kognitionsvidenskabelig Forening, der driver fredagsbaren Brocas Bodega på uddannelsen Cognitive Science. Her forklarer Nicoline Schmidt, der er formand for Kognitionsvidenskabelig Forening og frivillig leder af fredagsbaren, at de studerende ikke alene er utilfredse med beslutningen, men også med måden, den er truffet på.

”Beslutningen om at lukke fredagsbarerne er blevet truffet hen over hovedet på os, uden at vi er taget med på råd. Og den rammer os hårdt, efter at vi på grund af corona har været tvunget til at holde lukket i månedsvis og som følge deraf har mistet vores lagerbeholdning, fordi den havde overskredet sidste salgsdato,” forklarer Nicoline Schmidt.

Hun er vidende om, at der tidligere har været dialog mellem driftsafdelingen og tidligere formænd for fredagsbaren om mangelfuld rengøring. Men hun påpeger, at der siden er kommet nye frivillige til – også på formandsposten – og at det nye hold ikke har været orienteret om, at det var kommet så vidt, at en så markant beslutning var under opsejling.

Flere fredagsbarer og festforeninger fra Arts er på den baggrund gået sammen om at klage til fakultetsledelsen over beslutningen. Det drejer sig om fredagsbar.dk, Brocas Bodega, PANIK, Paideia og KOMMAbar. 

I klagen anfører de blandt andet, at beslutningen om at lukke kl. 24 vil have konsekvenser for studiemiljøet på Arts. Barerne risikerer nemlig at miste deres status som samlingssted for studerende på fakultetets uddannelser, fordi de studerende vil søge mod fredagsbarerne på andre fakulteter, der fortsat kan holde åbent til kl. 02. Af samme grund finder de beslutningen konkurrenceforvridende. Samtidig frygter de, at beslutningen vil gå markant ud over barernes indtjening, når man barberer to timer af åbningstiden. 

Nicoline Schmidt understreger, at rengøringen selvfølgelig skal være i orden.

”Men i stedet for at indføre regler, der i sidste ende kan tage livet af fredagsbarerne, ville jeg ønske, at man i højere grad ville gå i dialog med os om mulige løsninger på problemet.”

Gult kort

Efter at have holdt dialogmøde med fredagsbarerne er fakultetsledelsen og teknisk afdeling nu gået med til at give fredagsbarerne mulighed for at holde åbent til kl. 02 i en prøveperiode, som løber fra november til og med februar måned. For at få denne mulighed har samtlige fredagsbarer på Arts skullet underskrive en såkaldt musketered, hvor de forpligter hinanden på at tage fælles ansvar for, at ikke alene deres barområde er rengjort, men at det samme også gælder fællesområderne i Nobelparken. 

Desuden har hver fredagsbar skullet udarbejde en vagtplan over, hvem af de barfrivillige der har ansvaret for at holde styr på, at festen bliver i festlokalet, og at bargæsterne ikke defilerer op på de øvrige etager i Nobelparken. De har også skullet lave detaljerede planer for oprydning og rengøring efter hver fredagsbar både indendørs og udendørs. Planerne fungerer som køreplan og tjekliste for det hold, der skal gøre rent efter lukketid kl. 02.

”Det er ikke sådan, at jeg sidder og godkender planerne. Men fordi der er stor udskiftning blandt de frivillige i baren, er der en pointe i at få disse planer på skrift, så de kan gå videre til nye frivillige,” siger Lars Mitens. 

”Vi laver et midtvejstjek med barerne i starten af december, hvor vi giver dem en status på, hvordan vi ser på situationen. Og når januar er gået, evaluerer vi. På den baggrund kan dekanen træffe beslutning om den fortsatte åbningstid. Men allerede nu kan vi både se og mærke, at det er noget, der bliver taget alvorligt af barerne,” siger Lars Mitens.

Hos Kognitionsvidenskabelig Forening er Nicoline Schmidt glad for, at det er lykkedes at få åbningstiden tilbage til kl. 02 – i hvert fald i en prøveperiode. 

”Det er rigtigt fint med en prøveperiode, hvor vi kan bevise, at vi kan håndtere rengøringen. Og jeg vil gøre mit, for at vi sammen med de øvrige barer lever op til aftalen. Men jeg må også sige, at det har været et kæmpe arbejde, der er blevet lagt på os i forbindelse med denne proces,” siger Nicoline Schmidt.

Hun fortæller videre, at barerne har søgt og fået trivselsmidler, der er gået til at få produceret skilte og dørmåtter til fredagsbarerne, som oplyser de studerende om, at de i løbet af fredagsbaren ikke må bevæge sig op på de øvrige etager i Nobelparken for eksempelvis at bruge toiletterne. I det hele taget har barerne brug for, at de studerende, som kommer i baren, hjælper med at overholde de regler, barerne er underlagt, fortæller hun.

Korrekturlæst af Charlotte Boel