Helena studerer via stedfortræder dette semester

Indtil videre har 70 studerende tilmeldt sig AU’s studieassistentordning, der gør det muligt for studerende at følge deres studie, selvom de ikke kan møde på campus som følge af corona-karantæne. Eller fordi de er i risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19.

Helena Kristensen fortsætter med at følge studiet hjemmefra dette semester, selvom hendes medstuderende igen er tilbage på campus. For hun lider af to autoimmune sygdomme og kan derfor ikke risikere at blive smittet med coronavirus. En medstuderende hjælper hende ved at livestreame undervisningen og dele sine noter. Foto: Private

Om studieassistentordningen

En studieassistent er en studerende, der hjælper en medstuderende med at kunne følge sit studie, selvom vedkommende er nødsaget til at blive hjemme pga. coronarelaterede forhold.

Hvem kan søge?

Du kan som studerende søge om at blive omfattet af ordningen, hvis coronavirus forhindrer dig i at møde til undervisningen på campus. Det kan for eksempel skyldes, at:

  • du er i risiko for at blive alvorligt syg, hvis du bliver smittet med COVID-19 – eller har nær tilknytning til en person, som det gør sig gældende for 
  • du er gravid
  • du er smittet med coronavirus eller har symptomer på COVID-19 – eller bor sammen med en, der er smittet eller har symptomer
  • du er i karantæne af hensyn til øget coronavirus-smittefare 

Læs mere

De fleste studerende er ivrige efter at vende tilbage til campus efter et forår, der stod i onlineundervisningens tegn. Men ikke Helena Kristensen, der læser folkesundhedsvidenskab på tredje semester. Hun havde nemlig håbet på, at onlineundervisningen ville fortsætte i efteråret. For hun lider af to autoimmune sygdomme og får immundæmpende medicin og er dermed i øget risiko for at blive alvorligt syg, hvis hun får COVID-19.   

”For mig var forårets onlineundervisning ideel, fordi jeg kunne studere på lige fod med mine medstuderende, selvom jeg ikke kunne komme på campus. Jeg havde håbet, at onlineundervisningen ville fortsætte i efteråret, så da vi fik at vide, at undervisningen ville foregå på campus dette semester, nåede jeg lige at tænke, hvad f… gør jeg?” fortæller Helena Kristensen. 

Med lidt hjælp fra en medstuderende

Gennem sine undervisere fik hun kontakt til AU’s studieassistentordning. Ordningen er inspireret af et tilbud, som længe har været rettet mod studerende, der sideløbende med studierne dyrker eliteidræt eller driver iværksættervirksomhed og derfor ikke altid kan følge undervisningen på campus. I stedet får de tilknyttet en medstuderende, som hjælper dem med at følge undervisningen, for eksempel ved at dele sine noter og ved at optage eller live-streame undervisningen. 

Uddannelsesudvalget på AU har besluttet at udvide ordningen, så den også omfatter studerende, der som følge af coronarelaterede forhold ikke kan møde på AU i løbet af efteråret.

Har indgået 70 aftaler

Jens Bundgaard er dual career-rådgiver i AU Uddannelse og står for at administrere studieassistentordningen. Han fortæller, at der indtil nu er indgået 70 aftaler med studerende, der på grund af corona ikke kan møde på campus.

”Jeg vil tro, at hovedparten af de studerende, der har brug for en studieassistent hele semesteret, har kontaktet os på nuværende tidspunkt. Herefter er det formentlig mest studerende, der har brug for hjælp i en begrænset periode, der kontakter os for at blive omfattet af ordningen, for eksempel fordi de skal isolere sig i en periode,” siger Jens Bundgaard.

Studieassistenterne får løn af AU

Uddannelsesudvalget har sat 200.000 kroner af til ordningen i løbet af efterårssemesteret. Det beløb går primært til at dække studieassistenternes lønninger, mens et mindre beløb er sat af til indkøb af udstyr, for eksempel holdere til mobiltelefoner, som assistenterne kan bruge, når de skal optage eller live-streame undervisning.

”Studieassistenterne ansættes og aflønnes af AU. Det er ikke nogen høj gage, de får, men vi vil gerne anerkende deres hjælp og den ekstra opgave, de påtager sig. For flere af dem er det en opgave, de har påtaget sig et helt semester,” siger Jens Bundgaard. 

Har selv skaffet sin studieassistent

Arbejdet med at finde de rette assistenter til de studerende, der har brug for dem, har vist sig at være mindre problematisk, end Jens Bundgaard havde frygtet.

”Det har været svært for os at opbygge et kartotek af studieassistenter på forhånd, fordi de studerende har brug for en, der deltager på præcis det samme hold som dem. Derfor har vi mange gange ladet de studerende selv finde en, som de gerne ville bruge som studieassistent,” forklarer Jens Bundgaard. 

Det gælder også for Helena Kristensen.

”Jeg har selv skaffet min studieassistent, fordi det var vigtigt for mig, at det er en, som har samme notatteknik som mig, og som jeg har god kemi med; vi kommer jo til at snakke sammen næsten hver dag.” 

Hvad gør Helena?!

Valget faldt på Rikke Dyrberg. Der ikke tøvede med at sige ja til opgaven.

”Jeg havde faktisk selv tænkt på, hvad Helena ville gøre, nu hvor vi skal have undervisning på campus. Så jeg er glad for, at hun har den mulighed, og jeg vil gerne hjælpe. Jeg har ikke noget imod at tage notater til hende, og jeg skal jo alligevel til undervisningen,” fortæller Rikke Dyrberg.

Rikke Dyrberg er studieassistent for Helena Kristensen. Foto: Privat

Live-streamer undervisning via Zoom 

De prøvede ordningen for første gang i denne uge. 

”Helena har sørget for, at jeg har et webcam, som jeg stiller op, inden undervisningen går i gang. Og så streamer jeg til hende via Zoom, og hvis hun har spørgsmål, som hun vil stille til underviseren, stiller jeg dem for hende,” fortæller Rikke Dyrberg. 

Hårdere at studere online 

Lige bortset fra lidt tekniske begyndervanskeligheder gik det fint, lyder det fra dem begge. 

”Det er selvfølgelig ikke det samme som at være til undervisningen, og jeg går glip af interaktionen med mine medstuderende. Jeg synes også, det er hårdere at læse online frem for at være til stede. Men under de nuværende omstændigheder er jeg virkelig glad for denne mulighed. Det ville have stresset mig sygt meget, hvis jeg skulle have været til stede til undervisningen,” siger Helena Kristensen.  

Husk tilladelserne

Helena Kristensen har sørget for at indhente tilladelse fra alle studerende og undervisere til at streame undervisningen. Og det er vigtigt, at de studerende er opmærksomme på, at streaming og optagelse af undervisning skal ske efter aftale med underviseren, understreger Jens Bundgaard. 

”Man har ikke ret til for eksempel at optage en forelæsning, for underviseren har copyright og skal give tilladelse. Så vi opfordrer de studerende til at skrive til underviserne og henvise til, at de er en del af studieassistentordningen, og jeg synes, vi møder stor imødekommenhed fra underviserne.”

På samme måde er det også den studerendes opgave at søge dispensation fra eventuelle tilstedeværelseskrav, som måtte være på den enkelte uddannelse.

”Vi kan hjælpe med at skabe en bedre studiesituation for de fraværende studerende, men det er fortsat studienævnet, der har den faglige kompetence til at give dispensation,” siger Jens Bundgaard. 

Om studieassistentordningen

En studieassistent er en studerende, der hjælper en medstuderende med at kunne følge sit studie, selvom vedkommende er nødsaget til at blive hjemme pga. coronarelaterede forhold.

Hvem kan søge?

Du kan som studerende søge om at blive omfattet af ordningen, hvis coronavirus forhindrer dig i at møde til undervisningen på campus. Det kan for eksempel skyldes, at:

  • du er i risiko for at blive alvorligt syg, hvis du bliver smittet med COVID-19 – eller har nær tilknytning til en person, som det gør sig gældende for 
  • du er gravid
  • du er smittet med coronavirus eller har symptomer på COVID-19 – eller bor sammen med en, der er smittet eller har symptomer
  • du er i karantæne af hensyn til øget coronavirus-smittefare 

Læs mere