Jurastuderende fra AU er uofficielle europamestre i menneskerettigheder

To skriver speciale, og fire er i gang med kandidaten. Men både specialer og undervisning er blevet nedprioriteret kraftigt på det seneste. Til gengæld kan seks jurastuderende nu kalde sig uofficielle europamestre i menneskerettigheder.

De seks jurastuderende fra AU, der i weekenden vandt Trans-European Moot Court Competition ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg: Marcus Jensen, Sigurd Knakkegaard Velling, Hany Dughaim, Jesper Lyngby Andersen, Isabella Bouabdellah Kjærgaard og Oskar Rubin. Foto: Privat

I weekenden hev seks jurastuderende fra AU nemlig sejren i hus ved 'Trans-European Moot Court Competition’ – en case competition arrangeret af den svenske NGO Civil Rights Defenders, hvor studerende dyster i en case om krænkelser af menneskerettighederne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. 

De seks jurastuderende kvalificerede sig tilbage i juni til Trans-European Moot Court Competition i Strasbourg ved at vinde den nordiske case competition i Stockholm. I weekenden dystede de mod studerende fra Holland og Serbien, der havde vundet tilsvarende konkurrencer i deres respektive regioner.

Halvanden måneds tid forud for konkurrencen fik de studerende tilsendt casen, så de kunne forberede deres procedurer, fortæller Oskar Rubin, den ene af de seks jurastuderende fra AU.

Casen handlede om forsamlingsfrihed og retten til at demonstrere og havde ifølge Oskar Rubin klare referencer til demonstrationerne i Charlottesville i august, som udviklede sig voldeligt, da en højreorienteret demonstrant kørte sin bil ind i menneskemængden og dræbte en kvindelig demonstrant, som tilhørte en antifascistisk bevægelse.

”Casen udspillede sig i det fiktive land Freedonia, hvor en gruppe asylansøgere demonstrerede mod, at deres asylsager var blevet afvist. Det fik en højreorienteret gruppe til at lave en moddemonstration, og en af de højreorienterede demonstranter kastede en sten i hovedet på en asylansøger, som døde af slaget. Præsidenten blandede sig også på Twitter og re-tweetede et tweet fra den højreorienterede gruppe,” fortæller Oskar Rubin.

Terpede domme i timevis

Siden de fik casen tilsendt, har de studerende arbejdet fra tidlig morgen til hen på eftermiddagen – og nogle gange også til langt ud på aftenen – med at forberede deres procedure.

”Nogle af os skriver speciale, og andre er i gang med valgfag på kandidaten, og både specialer og undervisning er blevet nedprioriteret,” fortæller Oskar Rubin.

De studerende var delt op i to hold. Tre af dem, heriblandt Oskar Rubin, repræsenterede staten Freedonia, mens de tre andre repræsenterede den dræbte asylansøgers far. Som forberedelse har de studerende terpet tidligere domme i lignende sager, der har været indbragt for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

”Mange af os havde ikke stiftet bekendtskab med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention før, for den er ikke et selvstændigt fag på bachelordelen, men kun et valgfag på kandidatdelen, så flere af os har skullet sætte os ind i et helt nyt retsområde.”

Opbakning fra instituttet

De studerende har dog haft flere vejledere under forløbet. 

”Vores hovedvejleder er Inger Fogh, som er advokat ved Grundfos, og som selv deltog i konkurrencen som studerende i 2008. Hun har været guld værd både i forhold til teori og performance og har lært os meget om retorik og virkemidler som for eksempel kunstpauser, tonefald og gestik.”

De studerende har også trukket på fagkompetencer på Juridisk Institut i form af professor Jens Vedsted-Hansen og lektor Louise Halleskov Storgaard, der begge er specialiseret i menneskerettighedskonventionen.

”Det var også nyt for os at procedere på engelsk, og vi kender kun den juridiske terminologi på dansk, så vi har også fået engelskundervisning og trænet vores procedure på engelsk,” fortæller Oskar Rubin.

Derudover har de studerende fået støtte fra Holst Advokater til blandt andet at dække rejseudgifter.

Hår på brystet

Selve konkurrencen foregik som en procedure ved menneskerettighedsdomstolen. Det hold af studerende fra AU, der repræsenterede staten Freedonia, mødte et andet lands klager-hold og omvendt. Bag dommerskranken sad tre menneskerettighedsdommere. Deres dom var klar: Begge AU-hold løb med sejren.  

Mens der med sejren i Stockholm fulgte en check på 10.000 svenske kroner, som de seks studerende måtte dele, er det alene æren, de kan sole sig i med sejren i Strasbourg.

”Og så har jeg da også fået lidt hår på brystet i forhold til at procedere og stå foran en menneskerettighedsdommer og levere, når det gælder,” siger Oskar Rubin.

De seks studerende er vejledere for det nye hold AU-studerende, der til foråret skal dyste ved den nordiske konkurrence i Oslo.  

”Og så skal jeg lige skrive mit speciale færdig, det er jo blevet lidt forsømt på det sidste og skal afleveres 22. december,” fortæller Oskar Rubin, der har fået job i Anklagemyndigheden fra januar. 

”Her kommer jeg nok også til at have med Menneskerettighedskonventionen at gøre i forbindelse med udvisningssager.”