Omnibus prik

Læs på et udenlandsk universitet helt uden at krydse grænsen

Regeringen vil med et nyt lovforslag gøre det muligt for danske studerende at tage på virtuel udveksling. Forslaget betyder, at du som studerende vil kunne følge fag eller kurser på universiteter i udlandet hjemmefra. Aarhus Universitet tager positivt imod forslaget. Det er en mulighed, vi i flere år har presset på for at få, lyder det fra international chef Rikke Nielsen.

Photo: Lars Kruse, AU foto

Det har i flere år været muligt for studerende i mange andre lande at give deres uddannelse et internationalt præg helt uden at krydse grænser med et udvekslingsforløb, som gennemføres helt eller delvist virtuelt. Men herhjemme har der manglet hjemmel i lovgivningen til at tilbyde danske studerende samme mulighed.

Det søger regeringen nu – på opfordring fra flere videregående uddannelsesinstitutioner, heriblandt Aarhus Universitet – at råde bod på ved at fremsætte et lovforslag, der skal gøre virtuel udveksling muligt. Forslaget betyder, at du som studerende vil kunne følge fag eller kurser på universiteter i udlandet hjemmefra – helt uden at indløse fly- eller togbillet. 

”Digital udvikling og perioderne med coronarestriktioner har medført en stigende interesse for andre former for udveksling, herunder med virtuelle elementer, som alternativ eller supplement til traditionel, fysisk studenterudveksling”, står der blandt andet i udkastet til lovforslaget.

Her kan man også læse, at der fra de videregående uddannelsesinstitutioner har været udtrykt ønske om at kunne indgå aftaler om mere fleksible udvekslingsforløb. Det er netop tilfældet på Aarhus Universitet, som i flere år har presset på for at få denne mulighed, fortæller international chef Rikke Nielsen.

”Vi har som danske universiteter ikke kunnet samarbejde med vores internationale partnere om denne mulighed for virtuel udveksling, fordi der ikke har været hjemmel til det i universitetsloven.”

Hun oplyser, at flere af AU’s internationale partnere tilbyder virtuelle forløb eller delvist virtuelle forløb. Det gælder blandt andet på Erasmus-programmet, som udbyder de såkaldte blended intensive programmes også kaldet BIPs. Det gælder også i uddannelsesalliancen Circle U., som AU er en del af.

”Her har vi hidtil ikke kunnet deltage på lige fod med vores internationale partnere, så det ser vi frem til at få mulighed for fremover,” siger Rikke Nielsen.

Et supplement til eksisterende muligheder for udveksling

For de studerende vil virtuel udveksling være et supplement til de allerede eksisterende muligheder for udveksling, forklarer hun.

”Vi tror, virtuel udveksling kan have en positiv effekt for internationalisering af uddannelserne på AU. Det åbner nogle nye muligheder for alle studerende – også for de studerende, som af den ene eller anden grund ikke er så mobile. Det kan være, fordi man har stiftet familie, som man ikke sådan uden lige kan rykke med til et andet land. Eller fordi man har andre personlige barrierer, som gør, at man ikke lige kan forestille sig at tage til udlandet på udveksling,” siger Rikke Nielsen.

Hun peger også på, at det kan være en god mulighed for studerende på uddannelser med en stram studieordning, hvor der ikke er meget luft til at tage til udlandet i et helt semester. En problematik, som kan blive mere udtalt, når kandidatreformen er indfaset.  

”Globalt ser vi en trend med kortere udvekslingsophold, udbud af virtuelle kurser og virtuel udveksling i kombination med korte fysiske udvekslingsforløb. Vi oplever blandt andet, at mange af vores oversøiske partnere gerne sender studerende på kortere ophold på AU Summer University, typisk på bachelorniveau.”

Når det er sagt, er Rikke Nielsen ikke bekymret for, at virtuel udveksling vil udkonkurrere den gængse udveksling, hvor den studerende rejser ud i et helt semester og fordyber sig i uddannelse, kultur og sprog i et andet land. 

”AU kommer til at satse bredt og give de studerende flere forskellige muligheder for udveksling. De nye virtuelle muligheder skal som sagt ses som et supplement til de eksisterende muligheder. Hovedstrukturen i Erasmus-programmet er fortsat traditionel udveksling,” siger hun.

Ifølge en orientering om uddannelses- og forskningsministerens lovprogram for 2023-24 til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg forventes lovforslaget fremsat i november.

Korrekturlæst af Charlotte Boel