Omnibus prik

Prorektor: Mindst fire ud af ti forskere skal være kvinder

AU’s nye udvalg for diversitet og ligestilling mødtes i går for første gang. Fokus er især på en mere ligelig kønsfordeling blandt forskere. Prorektor og næstformand for udvalget, Berit Eika, har ambition om en kønsfordeling på mindst 40 procent kvinder. Og det kan ”kun gå for langsomt” at nå dertil.

Grafik: Miriam Brems.

Fakta – det skal udvalget

 • Skal hvert fjerde år udarbejde en handleplan for ligestilling på AU.
 • Skal identificere kulturelle og strukturelle barrierer for ligestilling på AU.
 • Laver en årlig offentlig rapport til universitetets ledelse med status på handleplanen og opdaterede data for kønsbalance blandt forskere og i lederstillinger på AU.
 • Har ansvar for hvert andet år at arrangere en konference om ligestilling 8. marts, kvindernes internationale kampdag.
 • Første konference finder sted i 2020.
 • Kommissorium

Det nye udvalg for diversitet og ligestilling på AU holdt i går sit første, konstituerende møde, og det blev ikke kun brugt på navnerunde og formalia.

I udvalgets kommissorium kan man læse, at målet er at ”skabe en mærkbar fremgang”. Udvalget har ikke lagt sig fast på, hvordan det skal defineres. Men prorektor og næstformand for udvalget Berit Eika har en klar vision for, hvordan en sådan fremgang skal måles:

”Min ambition er, at vi i hvert fald på tværs af AU når et mål, hvor vi har en 40/60-fordeling mellem kvinder og mænd i forskerstillinger. Når jeg siger 40/60, er det fordi, det kan være svært at ramme lige 50/50, så det skal ses som en på længere sigt realistisk ambition om en ligelig fordeling.”

Hvornår det mål skal være nået, har udvalget endnu ikke sat dato på. Men udmeldingen fra prorektor er klar:

”Det kan kun gå for langsomt. Men jeg er godt klar over, at det ligger nogle år ude i fremtiden.”

Sværere på ST end på Arts

Udvalget vil også se på måltal på de enkelte fakulteter, men her skal man ifølge Berit Eika have øje for, at der er meget forskellige udgangspunkter for de forskellige institutter.

”På det Naturvidenskabelige område er der færre kvinder, også i optaget af studerende, så der kan det være svært at nå den lige fordeling på alle institutter. Til gengæld har institutter på det humanistiske og sundhedsvidenskabelige område større chance for at få en ligelig fordeling.”

Derfor skal målene tilpasses de forskellige institutter.

”Hvis man når ambitionen, må man naturligvis gerne sætte nye mål og gøre noget mere,” siger Berit Eika.

Ikke kun for kvinderne

Prorektor understreger, at ligestillingsarbejdet ikke kun er til for kvindernes skyld.

”Det handler om at skabe en attraktiv arbejdsplads. Og der var bred enighed om, at vi går glip af et stort potentiale, hvis ikke vi får flere kvinder ind i både juniorstillinger og i de faste stillinger.”

Hvordan det skal ske, skal udvalget komme med forslag til i en ny handleplan for ligestilling og diversitet på AU, som universitetets ledelse skal vedtage inden udgangen af året. Den skal udvalget arbejde med det næste halve år, men skitsen til den var oppe på mødet i går.

”Som en af deltagerne sagde, har der været meget fokus på struktur, men det, der er sværest og for alvor skal flytte noget, er, at vi også fokuserer på vores kultur. Som nogle studier har vist, er stillingsopslag eksempelvis meget ofte kønnede. Det skal vi se på. Barsel bliver også et særligt fokus.”

Netop de konkrete forslag er ifølge Berit Eika vigtige.

”Det ligger os meget på sinde som udvalg, at det ikke bliver symbolpolitik.”

Kvinder skal blive bedre til at søge eksterne midler

Fakta: De fem forskningsprojekter om ligestilling på AU

Udvalget vil også lade sig inspirere af de fem forskningsprojekter, som har undersøgt, hvordan det står til med ligestillingen på AU, og som blev færdiggjort tidligere i år, fortæller Berit Eika.

”Et af forskningsprojekterne undersøgte vigtigheden af, at kvinder kommer i netværk. Det talte vi blandt andet om på mødet i går. Et andet projekt, som jeg personligt bed mærke i, omhandler, hvordan vi får kvinder til at være lige så fokuserede som deres mandlige kolleger på at søge eksterne midler og få dem,” siger hun.

Derudover vil udvalget også søge inspiration hos andre universiteter i Danmark og udlandet, som arbejder med ligestilling. Alle medarbejdere er også velkomne til at komme med idéer direkte til udvalget.

“Det er noget, vi altid gerne tager imod. Konferencen 8. marts næste år er også en mulighed for at komme med input,” siger Berit Eika.

Kvindekvoter ikke drøftet – endnu

I første omgang fokuserer udvalget på de videnskabelige miljøer, men Berit Eika understreger, at ambitionen om diversitet også gælder de administrative medarbejdere.

Ud over handleplanen bliver en af udvalgets første opgaver at arrangere den første af de konferencer om emnet, som skal afholdes hvert andet år, begyndende i 2020.

Rektor har tidligere på året meldt ud, at det kan blive nødvendigt at tage kønskvoter i brug, hvis ikke balancen mellem kvinder og mænd rettes op hurtigt nok. Det forslag – og hvornår det eventuelt kunne komme på tale – har udvalget dog endnu ikke drøftet.


Medlemmer af udvalget:

 • Brian Bech Nielsen, Rektor
 • Berit Eika, Prorektor
 • Bjarke Paarup, Institutleder ved Institut for Kultur og Samfund (Arts)
 • Michelle H. Williams, Institutleder ved Institut for Fødevarer (ST)
 • Siri Beier Jensen, Institutleder ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Health)
 • Jacob Kjær Eskildsen, Institutleder ved Institut for Virksomhedsledelse (Aarhus BSS)
 • Dorthe Stausæs, Professor ved DPU (Arts)
 • Klaus Mølmer, Professor ved Institut for Fysik og Astronomi (ST)
 • Ebbe Bødtjker, Lektor ved Institut for Biomedicin (Health)
 • Natalie Videbæk Munkholm, Lektor ved Juridisk Institut (Aarhus BSS)
 • Anne Lindholm Behnk, Vicedirektør