Rektorer går nu samlet ind i sagen om politianmeldte forskere

Rektorerne på de danske universiteter har i dag appelleret til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) om at tage kontakt til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbjerg (V) for at få fjernet de bureaukratiske barrierer, der gør, at internationale forskere utilsigtet kommer til at overtræde udlændingeloven.

Illustration: Morten Voigt

Direktør Jesper Langergaard har i dag på vegne af rektorkollegiet under Danske Universiteter rettet henvendelse til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) på baggrund af sagerne om udenlandske forskere, der bliver politianmeldt for bibeskæftigelse af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.  

”Internationale forskere er med til at sikre dansk forsknings styrkeposition, og det er afgørende, at forskerne fortsat vil have lyst til at slå sig ned i Danmark”, forklarer Jesper Langergaard. 

”Derfor er det uheldigt, at der er nogle bureaukratiske barrierer, som medfører, at de internationale forskere uforvarende kan komme til at overtræde udlændingeloven med store konsekvenser til følge for den enkelte forsker,” fortsætter Jesper Langergaard.

Politianmeldt for oplæg for Folketingets Skatteudvalg

Senest er det den amerikanske forsker Brooke Harrington fra Copenhagen Business School (CBS), der er blevet politianmeldt for bibeskæftigelse, fordi hun har holdt et oplæg om skattesnyd for blandt andre Folketingets Skatteudvalg. 

Som reglerne er i dag, skal internationale forskere fra lande uden for EU søge om tilladelse til bibeskæftigelse, og at holde foredrag eller sidde i et panel udenfor det universitet, hvor forskerne er ansat, betragtes som bibeskæftigelse. 

Rektorkollegiet appellerer til, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind tager kontakt til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbjerg (V), så de sammen kan finde en løsning på problemet.

”Vi håber på en løsning, der gør, at internationale forskere ikke skal være nervøse for at blive meldt til politiet for en handling, som de ser som en helt selvfølgelig del af deres arbejde, nemlig at at bidrage med deres viden til gavn for samfundet,” siger Jesper Langergaard.

Hvorfor stiger antal af sager? Og hvorfor nu?

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er den offentlige instans, der administrerer reglerne om de udenlandske forskeres arbejdstilladelse. Og som dermed også står for kontrol i forhold til, om forskerne overholder reglerne. 

Styrelsen har administreret efter gældende regelsæt i årevis, uden at internationale forskere er blevet politianmeldt for at holde for eksempel foredrag om deres forskning udenfor deres eget danske universitet. Som eksempel fremhæver den nu politianmeldte Brooke Harrington fra CBS i en artikel i Politiken i dag, at hun har holdt foredrag om sin forskning gennem de seneste otte år, hvor hun har boet i Danmark, uden at få en politisag på halsen.

Så hvorfor bliver hun nu meldt til politiet af styrelsen? Og hvorfor er det samme tilfældet for flere andre forskere?

Opslag i indkomst

Svaret giver styrelsen sandsynligvis i en mail til Omnibus, hvor styrelsen forklarer, at den siden 2010 har haft mulighed for at foretage opslag i eIndkomst (nationalt register over alle indkomstoplysninger) i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse og kontrol. 

”Det betyder blandt andet, at SIRI, for eksempel i forbindelse med behandling af ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse, kan blive opmærksom på det, hvis betingelserne for en opholdstilladelse ikke er overholdt, eller hvis der er arbejdet uden den nødvendige tilladelse,” står der i mailen.

Samkører oplysninger 

Styrelsen oplyser videre, at den fra efteråret 2014 har anvendt et registersamkøringsredskab i kontrolarbejdet, der blandt andet kan samkøre oplysninger med eIndkomst og identificere sager, hvor der er arbejdet i strid med en opholds- og arbejdstilladelse.

”Når SIRI konstaterer, at der er sket en overtrædelse af reglerne, for eksempel at en udlænding ikke har haft den nødvendige arbejdstilladelse, sender vi sagen til politiet, og så er det op til politiet og anklagemyndigheden at afgøre, hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have for udlændingen og de arbejdsgivere, der har beskæftiget den pågældende,” står der i mailen.