31 AU-studerende må droppe udveksling i Kina på grund af coronavirus

På grund af udbruddet af coronavirus i Kina er semesterstarten på kinesiske universiteter udskudt på ubestemt tid. Af den grund anbefaler AU de 31 studerende, der skulle have været på udveksling i Kina, at blive i Danmark. De kan i stedet få undervisning på AU.

Foto:Colourbox

Om coronavirus

Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene, som det for eksempel var tilfældet med SARS.

Den type coronavirus, der blev fundet i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i december sidste år, kaldes 2019-nCoV og er ikke tidligere set hos mennesker. Symptomerne er feber, tør hoste og i nogle tilfælde besværet vejrtrækning og tegn på lungebetændelse på røntgenbilleder. 

Der findes ingen vaccine eller specifik behandling for coronavirus. Men symptomerne kan lindres med medicinsk behandling.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

I begyndelsen af februar skulle 31 studerende fra AU have begyndt et udvekslingsophold på AU’s partneruniversiteter i Kina. Men på grund af udbruddet af coronavirus i landet har de kinesiske universiteter kontaktet AU med beskeden om, at semestret er udskudt på ubestemt tid, og de studerende bliver bedt om at holde sig væk fra campus. Det oplyser Rikke Nielsen, der er international chef ved AU.

”På den baggrund har vi valgt at anbefale de studerende at blive hjemme. Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip, fordi vi ikke kan være sikre på, at de får den undervisning og dermed de ECTS, som de skal have for at bestå semestret.” 

”Vi har talt med hovedparten af de 31 studerende, og de er endnu ikke rejst til Kina. Og da semestret ikke er i gang endnu herhjemme, kan vi tilbyde studerende at følge kurser her på AU i stedet, så ingen af dem kommer bagud med deres studier,” fortæller Rikke Nielsen.

Skulle der være AU-studerende, som på eget initiativ er rejst til Kina for at studere uden om AU’s partnerskabsaftaler, er opfordringen fra Rikke Nielsen at holde sig orienteret via Udenrigsministeriets rejsevejledning og Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende rejser og ophold i Kina. Og desuden at følge de kinesiske myndigheders anvisninger. 

Sino-Danish Center: Det kan påvirke semesterstarten

På Sino-Danish Center (SDC) oplyser direktør Morten Laugesen, at 54 studerende optaget gennem de danske universiteter i 2019 snart skal i gang med deres kandidatuddannelse i Kina. SDC er et partnerskab mellem de otte danske universiteter og det nationale kinesiske videnskabsakademi samt University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). 

”Lige nu er der kinesisk nytår, så UCAS har været lukket siden 10. januar, og de studerende er på ferie enten i Danmark eller Sydøstasien, for semestret skulle først være begyndt 17. februar. Men beskeden fra vores kinesiske partnere er, at semestret er udskudt på ubestemt tid, og at de studerende ikke skal indfinde sig i Beijing på nuværende tidspunkt,” siger Morten Laugesen.

SDC følger udviklingen nøje og er i gang med at undersøge, hvad de kan gøre, så de studerendes undervisning påvirkes så lidt som muligt. 

”Det her kan godt komme til at påvirke starten af semestret, og de studerende skal jo tage 30 ECTS dette semester. Så vi er ved at se på alternative muligheder, hvilket kunne være læseplaner til selvstudie, online-undervisning, at bringe de studerende et andet sted hen eller helt at rykke semestret. Da vores studerende er optaget og indskrevet på UCAS og derfor ikke har formel tilknytning til de danske universiteter, kan vores studerende ikke bare automatisk overføres til kurser på eksempelvis AU,” siger Morten Laugesen.

Udover de danske studerende har SDC fire danske medarbejdere ansat på sekretariatet i Kina.

”De fire har vi kontakt til, og de er for tiden på ferie,” siger Morten Laugesen.

Om coronavirus

 

Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene, som det for eksempel var tilfældet med SARS.

Den type coronavirus, der blev fundet i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i december sidste år, kaldes 2019-nCoV og er ikke tidligere set hos mennesker. Symptomerne er feber, tør hoste og i nogle tilfælde besværet vejrtrækning og tegn på lungebetændelse på røntgenbilleder. 

Der findes ingen vaccine eller specifik behandling for coronavirus. Men symptomerne kan lindres med medicinsk behandling.

Kilde: Sundhedsstyrelsen