Omnibus prik

48.801 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2

Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2 udløb tirsdag den 15. marts kl. 12. I alt har 48.801 søgt via kvote 2, hvilket er lavere end de seneste to år med rekordoptag som følge af corona. Men det er også lavere end i årene før.

Antallet af ansøgere gennem kvote 2 er lavere, end det har været de seneste år. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Artiklen er opdateret 16.03.22 med tal for antal ansøgere, der har haft Aarhus Universitet som første prioritet. Opdateret igen 18.03.22 med top ti-liste over de meste søgte uddannelser.

Fristen udløb tirsdag den 15. marts klokken 12 for de håbefulde, der har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Det er der ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet 48.801, der har valgt at gøre. 

Ansøgertallet er dermed markant lavere end i både 2020 og 2021, hvor søgningen til de videregående uddannelser på grund af corona var ekstraordinært høj. Årsagen er blandt andet, at det var vanskeligt, hvis ikke umuligt, at tage på højskole eller udlandsophold, og ufaglærte jobs inden for blandt andet restaurationsbranchen var få på grund af nedlukningen.

Men årets søgning er også lavere end årene før, pandemien ramte Danmark. I 2018 søgte 54.451 om optag via kvote 2, mens tallet var 53.403 i 2019. 

Antallet af kvote 2-ansøgere, der har haft Aarhus Universitet som første prioritet, er i år 5.881. Det er lavere end i både 2020 og 2021, men højere end i 2018 og 2019, hvor henholdsvis 5.675 og 5.631 havde Aarhus Universitet som første prioritet. 

Top 10: Mest søgte uddannelser på AU

  • 1. Medicin (2.295)
  • 2. Psykologi (1.668)
  • 3. Jura (1.055)
  • 4. Economics and Business Administration (1.008)
  • 5. Odontologi (707)
  • 6. Erhvervsøkonomi, HA (676)
  • 7. Cognitive Science (557)
  • 8. Statskundskab (484)
  • 9. Antropologi (420)
  • 10. Economics and Business Administration, Herning (417)

Færre engelsksprogede uddannelsespladser

Årets tal reflekterer også, at regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Konservative og Liberal Alliance i juli 2021 indgik en aftale om samlet set at nedlægge knap 4.000 engelsksprogede uddannelsespladser. Formålet med aftalen var at nedbringe udgifterne til SU til udenlandske studerende.

Aftalen ramte primært professionshøjskoler og erhvervsakademier, men AU gik ikke helt fri. Som følge af aftalen blev AU bedt om at lukke en uddannelse med blot fem internationale studerende. Det drejer sig om professionsbacheloren Global Management and Manufacturing. En uddannelse, som udbydes på AU's campus i Herning, hvilket kan forekomme paradoksalt med aftalen om udflytninger af uddannelser in mente. Fremfor at lukke uddannelsen valgte AU imidlertid at omlægge uddannelsen til dansk. Uddannelsen hedder nu Global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM.  

Regeringen vil have flere studerende ud i landet – og beder nu AU om at lukke engelsksproget uddannelse i Herning

Minister: Kvote 2 kan gøres endnu bedre

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) giver i en pressemeddelelse udtryk for, at han er glad for hver og en, der har søgt ind via kvote 2 og dermed har set ordningen som en mulighed, hvis ikke karaktergennemsnittet var til optag via kvote 1. Men ministeren medgiver, at kvote 2-systemet kan forbedres. 

"Kvote 2-ordningen kan godt gøres endnu bedre, men også i år bliver den en vej for unge uddannelsessøgende, hvor man ikke kun vurderes på baggrund af sine karakterer", udtaler ministeren.

Tidligere på året blev optagssystemet igen genstand for debat. Berit Eika, der er prorektor ved Aarhus, blandede sig blandt andre i debatten med en opfordring til at holde fast i kvote 1, som systemet er i dag, hvor karaktergennemsnittet er styrende for optaget. Derimod ser Berit Eika gerne, at kvote 2-systemet gøres mere strømlinet og gennemskueligt for ansøgerne:

"Det kunne være med en fælles national test eller med mere strømlinede kriterier, som gør det lettere for ansøgerne at gennemskue, hvordan de optimerer deres chancer. Samtidig bør man gøre nåleøjet større og øge kvote 2-optaget samlet set, så det bliver en mere synlig og relevant indgang til de videregående uddannelser", skriver prorektoren blandt andet i et debatindlæg bragt i Altinget. 

Fristen for at søge om optag på en videregående uddannelse via kvote 1 er 5. juli kl. 12, og alle ansøgere på både kvote 1 og 2 får 28. juli at vide, om de er optaget.

Se notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om 15. marts-søgningen 2022 via kvote 2