Regeringen vil have flere studerende ud i landet – og beder nu AU om at lukke engelsksproget uddannelse i Herning

Som en del af regeringens uddannelsesreform om at flytte uddannelser væk fra de store uddannelsesbyer vil regeringen samtidig lukke 3.900 internationale studiepladser fordelt på i alt 87 uddannelser. Det skal nedbringe SU-udgifterne til internationale studerende og rammer hovedsageligt professionshøjskoler og erhvervsakademier, men Aarhus Universitet går ikke helt fri. Universitetet er blevet bedt om at lukke en uddannelse i Herning med fem internationale studerende. AU har ansøgt om at omlægge uddannelsen til dansk.

På AU Herning har man ansøgt om at omlægge Global Management and Manufacturing-uddannelsen til dansk. Foto: Anders Trærup

Om aftalen

Med aftalen lukkes eller omlægges 3.919 uddannelsespladser til dansk. Med udgangspunkt i tilgangen på nye uddannelser i 2019 var der før aftalen ca. 18.600 engelsksprogede uddannelsespladser. Med lukningen af ca. 3.900 uddannelsespladser er der dermed ca. 14.700 tilbage, hvoraf ca. 14.200 er udbudt af universiteter. SDU skal også lukke eller omlægge deres uddannelse Global Management and Manufacturing til dansk.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Da regeringen i slutningen af juni landede en bred aftale om udflytning af uddannelser, fik den også en aftale om reduktion af engelsksprogede uddannelser på plads. Aftalen skal nedbringe SU-udgifterne til internationale studerende.

Aftalen betyder, at 87 engelsksprogede uddannelser fordelt over hele landet lukker. Langt de fleste af uddannelserne er på professionshøjskoler og erhvervsakademier, men en af uddannelserne er på Aarhus Universitet. Det drejer sig om professionsbacheloren Global Management and Manufacturing, der udbydes på AU Herning, og det vækker undren hos konstitueret prodekan for uddannelse på Aarhus BSS, Morten Rask.

”Jeg er overrasket over, at man lukker en uddannelse med kun fem engelsksprogede studerende, og jeg er overrasket over, at man vælger at lukke en uddannelse i Herning. Det er jo lige modsat resten af reformen, der handler om at flytte uddannelser ud,” siger Morten Rask og fortsætter:

”Der er næsten ikke noget frafald på Global Management and Manufacturing. Det er en uddannelse, hvor folk er i job med det samme. Ud fra alle de kriterier, vi måler på, er det en god uddannelse.”

I optaget på 2019-årgangen var der ud af 26 studerende fem engelsksprogede studerende på Global Management and Manufacturing.

Aarhus BSS har den 15. september indsendt en ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om at få lov til at omlægge Global Management and Manufacturing til dansk.

”Det har den konsekvens, at vi mister noget af det globale mindset, vi har på uddannelsen, blandt andet i kraft af de udenlandske studerende, og det er vi kede af,” siger Morten Rask.  

Omnibus har forsøgt at få et svar fra ministeriet på spørgsmålet om, hvorfor ministeriet har valgt at lukke Global Management and Manufacturing på AU Herning, men de er ikke vendt tilbage med svar.

Ændring af markedet

Som nævnt findes langt de fleste uddannelser, der skal lukke, på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Erhvervsakademi Aarhus skal lukke eller ansøge om at omlægge ni uddannelser til dansk. Via University College, der blandt andet udbyder uddannelser i Horsens og Aarhus, skal lukke eller ansøge om at omlægge ti uddannelser til dansk.

Uanset om de pågældende uddannelser bliver nedlagt eller omlægges til dansk, ændrer det uddannelsesbilledet i Midtjylland, og det kan få konsekvenser for markedet af studerende og dermed få betydning for AU.

LÆS OGSÅ: Rektorer, studerende og fagbevægelse modtager aftale om udflytning af uddannelser med bekymring og kølighed

Der kan nemlig, som tingene er nu, forekomme overlap på noget af indholdet i uddannelserne udbudt af de forskellige institutioner. Omlægges et stort antal af de pågældende uddannelser til dansk, vil efterspørgslen på danske studerende stige. Lukkes et stort antal af uddannelsespladserne, kan det muligvis øge optaget på de resterende uddannelser. Ifølge Morten Rask er det dog for tidligt for AU at handle på en eventuel ændring af markedet.  

”Vi gør først noget, når vi kender til de andre uddannelsesinstitutionernes handlinger, og hvilke konsekvenser det kan have. Jeg tænker, at vi i hvert fald ikke kommer til at bruge mindre krudt på at gøre opmærksom på, at uddannelserne i Herning eksisterer, og at de er gode, men vi gør ikke noget lige nu. Det vigtigste for os er, at Global Management and Manufacturing-uddannelsen forsætter på dansk,” siger Morten Rask.

For nu venter Aarhus BSS og AU Herning på svar, i forhold til om Global Management and Manufacturing kan forsætte på dansk. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2022, og derfor skal arbejdet med at omlægge uddannelsen til dansk være færdigt inden da.