Omnibus prik

Aarhus Universitet har modtaget 28.987 ansøgninger: Her er uddannelserne, der har fået flest – og færrest ansøgninger

Bunken af ansøgninger til de videregående uddannelser via både kvote 1 og kvote 2 er nu talt op, og Aarhus Universitet har i år samlet set modtaget 28.987 ansøgninger til universitetets uddannelser – heraf har 11.114 ansøgere haft en uddannelse på AU som deres førsteprioritet.

11.114 ansøgere har en uddannelse på Aarhus Universitet som deres førsteprioritet. Og i år er der en stigning i antallet af ansøgere til ingeniøruddannelserne både på landsplan og på AU. Her ses studiestarten for netop ingeniørerne på AU i 2022. Foto: Lars Kruse, AU Foto

De 10 mest søgte uddannelser på AU 2024
– målt på antallet af ansøgere, der har uddannelsen som deres førsteprioritet

 1. Psykologi (1.171)
 2. Medicin (1.012)
 3. Erhvervsøkonomi, HA (818)
 4. Jura (747)
 5. Economics and Business Administration (699)
 6. Odontologi (477)
 7. Cognitive Science (454)
 8. Veterinærmedicin (dyrlæge) (375)
 9. Statskundskab (341)
 10. Klinisk Tandtekniker (227)

De 10 mindst søgte uddannelser
– målt på antallet af ansøgere, der har uddannelsen som deres førsteprioritet

 1. Elektronik (vinterstart) (4)
 2. Indien og sydasienstudier (5 – 11 ansøgninger i alt)
 3. Plante- og fødevarevidenskab (5 – 33 ansøgninger i alt)
 4. International virksomhedskommunikation i fransk (7)
 5. Klassisk filologi (9)
 6. Ruslandstudier (12 – 27 ansøgninger i alt)
 7. Kinastudier (12 – 37 ansøgninger i alt)
 8. Arabisk og islamstudier (15 – 39 ansøgninger i alt)
 9. Tysk sprog, litteratur og kultur (15 – 53 ansøgninger i alt)
 10. Klassisk arkæologi (16)

Fredag kl. 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1. Og det står nu klart, at Aarhus Universitet har modtaget i alt 28.987 ansøgninger via kvote 1 og kvote 2, hvor der var frist for at søge 15. marts. Det er 4 procent mere end sidste år. Ser man på antallet af ansøgere, der har haft en uddannelse på Aarhus Universitet som deres førsteprioritet, er det tal 11.114, hvilket er 6 procent mere end sidste år.

I en nyhed fra AU betragter prorektor Berit Eika årets stigning i søgningen til AU's uddannelser som "et stort skulderklap til vores uddannelser og det studiemiljø, vi tilbyder vores studerende".

Det fakultet, der har modtaget flest ansøgninger, er Aarhus BSS med 11.605 ansøgninger, heraf 4.505 førsteprioritetsansøgninger, hvilket er en fremgang på henholdsvis 6 og 8 procent i forhold til sidste år. Det er især uddannelserne psykologi, jura og erhvervsøkonomi, der trækker mange ansøgninger. Det fakultet, der har opnået størst fremgang i antallet af ansøgninger i forhold til sidste år, er dog Faculty of Technical Sciences, hvor den nye dyrlægeuddannelse har modtaget 693 ansøgninger, heraf 375 førsteprioritetsansøgninger. Uddannelsen optager dog kun 30 studerende i år.

"Vi bliver klar"

Fakulteterne Arts, Health og Faculty of Natural Sciences oplever en lille tilbagegang i antallet af ansøgninger. Ser man på antallet af førsteprioritetsansøgninger, er der dog status quo på både Health og Natural Sciences, mens Arts i år har fået 3 procent færre førsteprioritetsansøgninger.

Flere vil være ingeniør – færre vil læse sprog

På landsplan har 85.152 søgt ind på en videregående uddannelse, det er en ganske lille stigning på 1 procent i forhold til sidste år, hvor i alt 84.073 søgte ind på en videregående uddannelse. I alt har 54.279 i år søgt via kvote 2.

Nationalt er der en stigning i antallet af ansøgere til STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering og Mathematics, red.) og it-uddannelser, på top 5 over de meste søgte uddannelser på landsplan finder man civilingeniør (BA) og diplomingeniør (professionsbachelor). Omvendt er der fald i antallet af førsteprioritetsansøgninger til velfærdsuddannelserne pædagog, sygeplejerske, folkeskolelærer og socialrådgiver. Selvom pædagoguddannelsen er den tredje mest søgte uddannelse, har den i år modtaget 456 færre førsteprioritetsansøgninger svarende til 11 procent færre end sidste år. Også sprogfagene må sande, at nedgangen i antal ansøgninger fortsætter igen i år med hele 10 procent. En tendens, der også ses på AU, hvor især tysk går tilbage.

Ansøgerne får 26. juli svar på, hvorvidt de er optaget.


Dokumentation