Aarhus Universitetsforlag indtager det amerikanske bogmarked med ny bogserie: Skal give amerikanerne et mere nuanceret billede af Norden end det, Trump og Bernie Sanders tegner

Danmark har flere gange været på amerikanske præsidentkandidaters læber, både som skræmmeeksempel på tårnhøje skatter og som billedet på det ideelle velfærdsparadis. Nu lancerer Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med University of Wisconsin Press en bogserie om Norden til det amerikanske marked. Håbet er, at den kan kvalificere samfundsdebatten i USA med forskningsbaseret viden – og drømmen, at serien sniger sig ind på bestsellerlisterne.

De tre første titler i serien udkommer til maj, mens de to næste følger i efteråret. Derefter er planen, at der skal udkomme to nye bøger i serien hvert forår og efterår. Foto: Aarhus Universitetsforlag

De fem første titler

 • 'Equality' af Carsten Jensen, professor i statskundskab
 • 'Economic Performance' af Torben M. Andersen, professor i økonomi og tidligere overvismand
 • 'Happiness' af Christian Bjørnskov, professor i økonomi
 • 'Social Trust' af Gert Tinggaard Svendsen, professor i statskundskab
 • 'Children’s Literature' af Charlotte Appel og Nina Christensen, hhv. lektor i historie og professor ved Center for Børns Litteratur og Medier
 • De tre første titler i serien udkommer til maj, mens de to andre følger til efteråret.
 • Bøgerne er på 120 sider hver, dvs. det dobbelte af en Tænkepause.
 • Fremover skal der udkomme to bøger i serien hvert efterår og forår.

Forlaget har allerede de næste fem titler i støbeskeen, som efter planen skal udkomme i 2022 og 2023:

 • 'Urban Planning' af Ellen Braae, professor i landskabsarkitektur
 • 'Anti-Corruption' af Mette Frisk Jensen, ph.d. i historie
 • 'Conflict Resolution' af Peter Munk Christiansen, professor i statskundskab
 • 'Pensions' af Jørgen Goul Andersen, professor i statskundskab
 • 'The People' af Ove Korsgaard, professor emeritus i pædagogik

Bogserien vil muligvis blive suppleret af podcasts om samme emner i fremtiden.

Idéen til en bogserie om de nordiske landes samfund og kultur havde direktøren for Aarhus Universitetsforlag, Carsten Fenger-Grøndahl, egentlig pakket i kufferten til en bogmesse i Beijing allerede i 2017. Formålet var at lancere serien på det kinesiske bogmarked, men det kinesiske eventyr blev i første omgang ikke til noget.

Carsten Fenger-Grøndahl tog så idéen med på bogmesse i Frankfurt i 2019. Her mødte han Dennis Lloyd, direktøren for University of Wisconsin’s universitetsforlag, som tilfældigvis gik med overvejelser om at udgive bøger om Norden.

Og derfra gik det hurtigt. Sammen med den nordiske bogseries redaktør, Karina Bell Ottosen, nåede Carsten Fenger-Grøndahl lige akkurat at rejse til Madison i USA inden corona-nedlukningen i 2020 for at aftale detaljerne med det amerikanske forlag. Nu, mindre end to år efter det første møde i Frankfurt, er de tre første titler i serien klar til at blive lanceret under konceptnavnet 'The Nordic World'.

Bernie Sanders og Trump har banet vejen

Carsten Fenger-Grøndahl lægger ikke skjul på sin begejstring over samarbejdet med University of Wisconsin Press.

”Det er et gigantisk gennembrud. Det er en kæmpemæssig opgave at gøre sig gældende på det amerikanske bogmarked, og vi glæder os over, at vi har et højtestimeret universitetsforlag som partner,” siger han.

Første skridt til at få foden inden for på det amerikanske bogmarked blev taget kort før bogmessen i Frankfurt, hvor Aarhus Universitetsforlag blev optaget i Association of University Presses.

Men amerikanske politikere som Bernie Sanders og Donald Trump har også været med til at bane vejen for den konkrete interesse for de nordiske lande. Sanders har flere gange fremhævet Danmark som eksempel på et velfungerende velfærdssamfund, mens Trump forsøgte at købe Grønland i det, han kaldte en stor ejendomshandel.

Skal kvalificere debatten med forskningsviden

Carsten Fenger-Grøndahl håber, at bogserien kan være med til at kvalificere debatten om de nordiske lande med forskningsbaseret viden – vel at mærke formidlet, så det ikke kræver en kandidatgrad at forstå.

”Vi ser det som vores opgave at bidrage med solid baggrundsviden fra højeste hylde om de fænomener, der for eksempel er oppe i medierne. I det her tilfælde mener vi, at Norden kan bidrage med interessante perspektiver i debatten om, hvordan man kan indrette sine samfund rundt om i verden.”

Ambitionen er, at bogserien skal præge billedet af Norden i udlandet. Netop derfor er forlaget også bevidst om, at serien ikke må blive et skønmaleri.

”Det er jo ikke et spørgsmål om at skære virkeligheden til for at vise, at Norden er smartere end resten af verden. På baggrund af deres forskning formidler forskerne, hvad der er særegent ved Norden, sætter det i perspektiv i forhold til andre lande og ser på fordele og ulemper ved vores samfundsmodel,” siger Carsten Fenger-Grøndahl og fortsætter:

”Som forlag er vores opgave at give forskerne en platform for at berige samfundsdebatten med deres indsigter.”

Mere end høje skatter og velfærd

Netop fordi bøgerne kan være med til at tegne billedet af Norden set fra den anden side af Atlanterhavet, har forlagene tænkt grundigt over, hvilke emner serien skal behandle.

”Det er vigtigt for os at komme bredt omkring det, der karakteriserer de nordiske lande. I udlandet vil mange tænke på højt skattetryk og velfærd. Men de karakteristika hænger sammen med en masse kulturelle faktorer. Derfor er det vigtigt også at have eksempelvis tillid og børnelitteratur med, så vi giver et mere helstøbt billede af samfundet,” siger Carsten Fenger-Grøndahl.

Af samme grund er serien endt med at hedde The Nordic World – frem for Nordic Welfare, som først var planen.

Karina Bell Ottosen, som er redaktør på serien, fortæller, at Aarhus Universitetsforlag har fastlagt de første titler, men at emnevalget fremover skal ske i samarbejde med University of Wisconsin Press.

”De har ikke bare købt sig ind i et færdigt koncept. De er med i udviklingen hele vejen, og emner som nordisk design, folklore og kreativitet, der interesserer dem, bliver nogle af de titler, vi sætter i gang nu,” siger hun.

De første ti titler i serien bliver skrevet af danske forskere, men ambitionen er, at både forskere fra andre af de nordiske lande og forskere fra USA skal være forfattere på nogle af seriens ti næste bøger.

Foto: Aarhus Universitetsforlag

Bestsellerlisten er drømmen – men ikke målet

I første omgang tager det danske og amerikanske universitetsforlag sigte på et publikum, der ligger tæt på deres vanlige læserskare: uddannelses- og forskningssektoren samt erhvervslivet. Og serien passer godt ind i University og Wisconsins forskningsområde Scandinavian Studies.

”Men vi arbejder meget med formidlingen, så vores håb er, at det, man i USA kalder ’the general reader’, også vil have lyst til at læse bøgerne, så vi når ud over et smalt forskningspublikum,” siger Karina Bell Ottosen.

En opgave, forlaget i den grad har mestret i Danmark, hvor deres Tænkepauser fortsat er en stor salgssucces.

Carsten Fenger-Grøndahl forklarer, at den smalt definerede målgruppe er udtryk for forlagets ydmyghed over for den store opgave, det er at gøre sig gældende på det amerikanske bogmarked. Men ligesom seriens redaktør håber han, at interessen vil vise sig at være bredere.

Og hvis han skal tillade sig at forestille sig et drømmescenarie, er det en plads på faglitteraturens bestsellerliste.

Det danske publikum kan også finde ny viden

Indtil videre er det ikke planen at udgive hele serien på dansk, om end enkelte titler måske bliver udgivet på dansk. Men Carsten Fenger-Grøndahl mener bestemt, at serien kan have interesse for den del af det danske publikum, som også har mod på at læse bøger på engelsk.

”Jeg tror ikke, ret mange af os ved, at vi har en særlig tradition for børnelitteratur eller byplanlægning i Norden, eller at vi alle kender baggrunden for vores samfunds lave korruption og høje tillidsniveau. Så jeg tror helt sikkert, at det vil give mening for et dansk publikum at læse bøgerne,” siger han.