Omnibus prik

Al fysisk undervisning i Aarhus og Emdrup aflyst fra onsdag, og medarbejdere sendes hjem

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede på et pressemøde i dag nye restriktioner for 38 kommuner, heriblandt Aarhus og kommunerne i hovedstadsområdet. Restriktionerne får betydning for både studerende og medarbejdere på videregående uddannelser, hvor undervisning digitaliseres, eksamener afvikles online og medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, skal arbejde hjemmefra.

Foto: redaktionen

Fakta: De nye restriktioner for videregående uddannelser

  • Omlægning til digital undervisning uden fysisk fremmøde på de videregående uddannelser. Der kan være undtagelser i særlige tilfælde hvor fremmøde er nødvendigt, eksempelvis laboratorie- og klinikundervisning. 
  • Eksamener er undtaget ”i det omfang, at omlægning til digitale eksamener ikke er praktisk mulig”. 
  • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på håndhygiejne, rengøring, afstand, brug af mundbind samt ikke at møde op med symptomer på sygdom. 
  • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. 
  • Restriktionerne gælder AU’s campusser i Aarhus og Emdrup. Campus i Herning er ikke omfattet. 

Kilde: coronasmitte.dk 

Opdateret 8/12 kl. 12.10 med oplysninger om, hvordan nedlukningen vil foregå på AU

"Vi har nogle kolde og hårde måneder foran os," lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun mandag kl. 12 forlængede de nuværende, landsdækkende restriktioner og præsenterede nye restriktioner for 38 kommuner, heriblandt Aarhus og samtlige kommuner i Region Hovedstaden, minus Bornholm. De nye restriktioner for de 38 kommuner gælder foreløbigt frem til 3. januar 2021. 

Studerende sendes hjem

En række af de nye restriktioner får betydning for studerende og medarbejdere på Aarhus Universitets campusser i Aarhus, Emdrup, Roskilde og Flakkebjerg. Fra på onsdag sendes alle studerende i de pågældende kommuner hjem til digital undervisning. Dog kan der være enkelte undtagelser, hvor fremmøde er nødvendigt, det gælder blandt andet undervisning i laboratorier, klinikker eller på værksteder. 

Alle eksamener på AU afvikles som udgangspunkt online

Hvad angår eksamener, lyder det fra myndighederne, at eksamener er undtaget restriktionerne i det omfang, en omlægning til digitale eksamener ikke er praktisk mulig. 

Meldingen fra AU i forhold til afviklingen af de nært forestående eksamener er, at alle eksamener som udgangspunkt skal omlægges til online-formater. Og for at sikre vished for de studerende vil det gælde i hele den nuværende eksamensperiode. Der kan dog forekomme undtagelser, og det vurderes lokalt, hvad der er muligt.

Medarbejdere sendes hjem onsdag

Restriktionerne rammer også medarbejdere, idet alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra onsdag. Mange medarbejdere på Aarhus Universitet arbejder dog allerede hjemmefra som følge af anbefalingerne fra myndighederne.

AU's bygninger vil være låste

AU's bygninger vil i perioden frem til 3. januar være låst og kun medarbejdere med nøglekort vil have adgang til bygningerne. Til og med torsdag 10/12 kan studerende med nøglekort hente deres ting på campus.

Landsdækkende restriktioner forlænges

Foruden de nye restriktioner forlængede myndighederne også de gældende, landsdækkende restriktioner til 28. februar 2021. Det gælder blandt andet forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer og kravet om, at der skal bæres mundbind på offentlige indendørsarealer, i offentlig transport og i detailhandelen. 

Man kan fortsat rejse hjem til jul

Der bliver ikke lukket ned for, at borgere kan bevæge sig på tværs af kommunegrænser, som det ellers var tilfældet ved den delvise nedlukning af en række kommuner i Nordjylland for et par uger siden. Så medarbejdere og studerende, der har planlagt at holde juleferie i andre dele af landet, kan fortsat rejse. Dog opfordrer myndighederne til, at man fortsat efterlever de retningslinjer, der gælder i ens bopælskommune, selvom man rejser til en kommune, der ikke er pålagt de nye restriktioner. 

Biblioteker lukker - men du kan fortsat låne og aflevere 

AU oplyser også, at bibliotekerne på campus lukker for offentlig adgang, men at det fortsat vil være muligt at låne og aflevere bøger til forsknings- og undervisningsbrug. 

Fakta: De nye restriktioner for videregående uddannelser

  • Omlægning til digital undervisning uden fysisk fremmøde på de videregående uddannelser. Der kan være undtagelser i særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, eksempelvis laboratorie- og klinikundervisning. 
  • Eksamener er undtaget ”i det omfang, at omlægning til digitale eksamener ikke er praktisk mulig”. 
  • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på håndhygiejne, rengøring, afstand, brug af mundbind samt ikke at møde op med symptomer på sygdom. 
  • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. 
  • Restriktionerne gælder AU’s campusser i Aarhus og Emdrup. Campus i Herning er ikke omfattet. 

Kilde: coronasmitte.dk