Anerkend det, vi kan

Hvis Morten Østergaard vil skabe større interaktion mellem erhvervslivet og universitetet, så skal han skabe mål, der anerkender denne videnudveksling i videre udstrækning end i dag, mener Michael Goodsite, institutleder AU Herning.

"Universitetets kerneopgaver er forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling. AU Herning er rigtig stærk på videnudveksling, men vi måles på de samme ting, som den mere klassiske del af universitetet primært måles på, forskning og uddannelse, fordi vi ikke har kvantificérbare mål for videnudveksling.«

Han understreger, at instituttet naturligvis har dygtige forskere og uddannelser af høj kvalitet, men han savner især en anerkendelse af, at instituttet har succes med netop at bygge bro mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv.

»Vi er gode, nogle af de bedste i Danmark, til videnudveksling med det private erhvervsliv, men vi bliver primært målt på nogle helt andre parametre, og jeg er bange for, at man bliver det, man bliver målt på.«

Samfundet har netop brug for en forskningsmæssig bredde, der spænder lige fra grundforskning til anvendelsesorienteret forskning, mener Goodsite. Hans opfordring til uddannelsesministeren er derfor:

»Vi skal udvikle mål, så medarbejdere, der er dygtige til videnudveksling, anerkendes på samme måde som en forsker, der publicerer i internationale tidsskrifter som Nature.«

Michael Goodsite fortsætter:

»Jeg oplever et fokus på forskeres bibliometriske indikatorer, og hvem der får store, internationale bevillinger. Men ingen spørger til den forsker eller underviser, der hjælper en studerende med at oprette et firma, der nu har flere ansatte og en omsætning på flere millioner.«

Michael Goodsite foreslår, at ministeren nedsætter et udvalg med repræsentanter fra både universiteter og erhvervsliv, der kan komme med anbefalinger om målbare indikatorer og karriereveje.

Institutlederen har da også et bud på et parameter:

»En idé kunne være at måle på det antal firmaer, som studerende har været med til at starte, og som har vist sig at være levedygtige efter tre år.«